Skip to content

BRAMBORNÍČCI HNĚDÍ VYHNÍZDILI LETOS U KŘÍŽOVA (VIDEO)

Bramborníček hnědý – samec (foto Martin Strnad)
Bramborníček hnědý – samice (foto Martin Strnad)
Bramborníček hnědý – mládě (foto Martin Strnad)

Bramborníček hnědý se na Dobříšsku a ve Středním Povltaví v hnízdním období vyskytuje velmi vzácně. Nejčastěji se s ním můžeme setkat pouze na jarním nebo podzimním tahu, kdy můžeme pozorovat jednotlivě proletující ptáky např. kolem Nového rybníka, Přívaží a Lhoteckého rybníka apod. Naproti tomu jeho blízce příbuzný bramborníček černohlavý hnízdí každoročně v počtu 1-3 párů právě kolem výše zmíněných rybníků. Hnízdí také u Vackova rybníka, rybníka Sýkorník a jinde. 

Bramborníčci jsou tažní hmyzožraví ptáci, kteří si své hnízdo stavějí na zemi v husté trávě, pod drnem apod. Bramborníček černohlavý vyhledává spíše teplejší a sušší místa s dostatkem vysoké trávy, ze které číhá na hmyz. Často ho můžeme potkat na okraji zarůstajících pastvin nebo ho zahlédneme, jak sedí na kůlech podél odvodňovacích stružek a polních potoků. Bramborníčkům hnědým také svědčí plochy ponechané ladem, jako jsou zarůstající skládky, okraje luk, polí či pastvin. Více mu však vyhovují  vlhčí podmáčená místa.

Bramborníček černohlavý – samice (foto Martin Strnad)
Bramborníček černohlavý – samec (foto Martin Strnad)

První hnízdění bramborníčka hnědého jsem zaznamenal již před více než osmi lety v roce 2014 u Nového Knína. Na ruderální ploše, kde byla zarůstající halda hlíny, jsem samce kroužkoval 28. 6. 2014. Tento den jsem s ním na lokalitě pozoroval jedno mládě. 

Letos jsem na hnědé bramborníčky nečekaně narazil 16. 6. 2022 u obce Křížov na Novoknínsku. Lokalitu každoročně navštěvuji za účelem kontroly hnízdní populace ťuhýka obecného. Při příjezdu jsem ihned v dáli zaslechl typické varování hnědého bramborníčka, které si překládám jako „hnětu, hnětu, hnětutu, hnětu“. Po opatrném přiblížení, tak abych je mohl zdokumentovat, jsem zjistil, že tu varovali oba rodičové. Po chvíli pátrání jsem uviděl i jedno již vzletné mládě, které sedělo schované na keři. Další mláďata se mi bohužel vypátrat nepodařilo. I tak jsem byl spokojený, že po tak dlouhé době jsem se v naší oblasti mohl opět setkat s tímto druhem i během léta a ne jen za tahu.

Martin Strnad