skip to Main Content

RNDr. Martin Strnad

Předseda spolku a zakládající člen spolku

Zkoumáním přírody a objevováním zejména ptačí rozmanitosti a chování jsem postižený od narození – jak jinak s mým příjmením 😉. Nejraději mám ťuhýky, kterým se pokouším i nadále věnovat od dob studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jsem členem České společnosti ornitologické a Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea. Kromě ťuhýků kroužkuji např. vlaštovky na nocovištích a motáky pochopy v rákosí rybníků. Provádím monitoring a inventarizaci ptáků nejen v chráněných územích. Ochrana přírody je i mou prací a ve volných chvílích zároveň koněm 🙂.

Cíle spolku vidím zejména v osvětě veřejnosti v ochraně přírody, života ptáků a dalších živočichů, v systematičtějším mapováním vybraných druhů v okolí Dobříše a v neposlední řadě dlouhodobém monitoringu zájmových lokalit a aktivní péči o ně.

email: martin@spolekdobris.cz[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Vítězslav Palan

Místopředseda výboru spolku a zakládající člen spolku

Jako malý kluk jsem většinu času trávil u rybníka a v lese. Sbíral přírodniny, rybařil a fotografoval. K ornitologii mne později přivedl otec. Po třicetileté odmlce jsem se ke svým zálibám mohl naplno vrátit. Jsem nadšený z toho, že i v dnešní době je vidět v našem kraji tolik zajímavých rostlin a živočichů. Teprve nyní ve svých zralejších letech si plním tajná přání. Spatřit tvory u kterých jsem to už ani nečekal. Jako dobříšský rodák těžím ze znalosti zdejšího kraje díky častým cyklistickým výpravám po okolí. Jako hlavní náplň mám ornitologii.

Jsem členem ČSO. Poznání a ochrana přírodního bohatství dobříšska je mottem mého snažení.

email: vitezslav@spolekdobris.cz[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Mgr. Zuzana Strnadová

Členka výboru spolku a zakládající členka spolku

Od mala jsem se zajímala o přírodu, trávila jsem čas v lese a na poli v okolí naší chalupy na severním Plzeňsku a pozorovala zvířata, určovala květiny, odlévala stopy a sbírala peří. Ve čtrnácti letech mě známý ze skauta přivedl k ornitologii. Že se člověk může naučit ptáky poznávat podle zpěvu, pro mě tehdy byla novinka. Stala jsem se členem ČSO a později vystudovala zoologii na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích. Kromě ptáků se zajímám i o další skupiny, například netopýry, denní motýly aj.

email: zuzana@spolekdobris.cz

Eliška Kaňková, DiS.

Zakládající členka spolku

Jsem rodilá Pražačka žijící od dvou let na venkově. Příroda je mi od mala blízká. V dětství jsem vyrůstala mezi hospodářskými zvířaty. Pravidelně jsme chodili do lesa na procházky se psy, krávou a kozou. Později jsem začala objevovat život opeřenců. Baví mě být tichým pozorovatelem přírody. Na popud souseda jsem se stala členem České společnosti ornitologické. V roce 2017 jsem překonala svůj ostych a vypravila se na Vítání ptačího zpěvu ve Slapech. Setkání s ornitologem Martinem Strnadem a následná účast na jeho pravidelném kroužkování byla pro mě natolik inspirující, že jsem se z tichého pozorovatele stala spolupracovníkem Kroužkovací stanice Národního Muzea. V letní sezóně se zejména věnuji kroužkování mláďat vlaštovky obecné na hnízdě, a později i na nocovišti. V zimním období pravidelně pořádám kroužkování u krmítka ve dvoutýdenních intervalech. Pozorovat přírodu kolem sebe v jejích proměnách mě baví během celého roku.

email: eliska@spolekdobris.cz

Josef Veselý

Zakládající člen spolku

Narodil jsem se v malé vesnici Středního Povltaví. Od mládí jsem se zajímal o přírodu a později také o myslivost. Pracovat jsem začal v lese, později jako lesník. Tak jsem se postupně dostal k ornitologii. Od r. 1979 jsem členem ČSO a od r. 1984 jsem se stal členem kroužkovací stanice Národního muzea. V současnosti pracuji na managementu chráněných území a přírodních rezervací. Mojí specializací při ochraně a kroužkování ptáků jsou dravci, sovy, orli a čápové. Hlavně potom orel mořský, výr velký, moták pochop a lužní, čáp bílý a černý a v neposlední řadě sova pálená, kde jsem patronem projektu vypouštění sov do přírody.

email: pygargus.vesely@seznam.cz

Mgr. Petr Mašek

Zakládající člen spolku

Už od raného mládí mě fascinuje příroda, především ptáci. Vlastně jsem hlavně kvůli této vášni vystudoval biologii na Karlově Univerzitě a pochopil jsem, že nejkrásnější je stejně praxe. Proto jsem nezůstal pouze u pozorování a hned jak to šlo, začal kroužkovat ptáky, což se stalo mým největším koníčkem. Bydlím v Krásné Hoře nad Vltavou a její okolí je mým hlavním působištěm.

email: petr@spolekdobris.cz

Antonín Janča

Zakládající člen spolku

Mým koníčkem je video. Při natáčení jsem se také potkal se svými nynějšími kamarády ze spolku. A protože se o ptáky, potažmo i přírodu zajímám již mnoho let, slovo dalo slovo a… Od kolegů ze spolku se stále učím a učím 🙂 A i když je naše práce někdy pořádná dřina, nesmírně mě to baví. Když je chvilka času, tak z našich akcí a projektů pořizuji záznamy, ze kterých potom vyrábím videa. Občas taky fotím a starám se o naše stránky.

email: antonin@spolekdobris.cz

Ing. Karel Čulík

Zakládající člen spolku

Příroda a především její živočišná část mne zajímá celý život a už jako malý kluk jsem ležel v knížkách a atlasech popisující její rozmanitosti. Jsem rodilý Strakoňák, a tak jsem měl kromě blízkého okolí i kousek na Šumavu a postupem času se ze mne stal ornitolog amatér. Stále se mám co učit a vychutnávám si okamžiky, kdy se mi povede pozorovat nějaký nový druh nebo objevit cokoli zajímavého. Před dvaceti roky jsem se s rodinou přestěhoval na Dobříš a začal poznávat krásy místního okolí. Do Spolku mne přivedl Víťa Palan, kterému vděčím za sdílení jeho neocenitelných rad a znalostí o okolní přírodě.

email: karel@spolekdobris.cz