Skip to content

RNDr. Martin Strnad

Předseda spolku a zakládající člen spolku

Zkoumáním přírody a objevováním zejména ptačí rozmanitosti a chování jsem postižený od narození – jak jinak s mým příjmením 😉. Nejraději mám ťuhýky, kterým se pokouším i nadále věnovat od dob studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jsem členem České společnosti ornitologické a Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea. Kromě ťuhýků kroužkuji např. vlaštovky na nocovištích a motáky pochopy v rákosí rybníků. Provádím monitoring a inventarizaci ptáků nejen v chráněných územích. Ochrana přírody je i mou prací a ve volných chvílích zároveň koněm 🙂.

Cíle spolku vidím zejména v osvětě veřejnosti v ochraně přírody, života ptáků a dalších živočichů, v systematičtějším mapováním vybraných druhů v okolí Dobříše a v neposlední řadě dlouhodobém monitoringu zájmových lokalit a aktivní péči o ně.

e-mail: martin@spolekdobris.cz

Vítězslav Palan

Místopředseda výboru spolku a zakládající člen spolku

Jako malý kluk jsem většinu času trávil u rybníka a v lese. Sbíral přírodniny, rybařil a fotografoval. K ornitologii mne později přivedl otec. Po třicetileté odmlce jsem se ke svým zálibám mohl naplno vrátit. Jsem nadšený z toho, že i v dnešní době je vidět v našem kraji tolik zajímavých rostlin a živočichů. Teprve nyní ve svých zralejších letech si plním tajná přání. Spatřit tvory u kterých jsem to už ani nečekal. Jako dobříšský rodák těžím ze znalosti zdejšího kraje díky častým cyklistickým výpravám po okolí. Jako hlavní náplň mám ornitologii.

Jsem členem ČSO. Poznání a ochrana přírodního bohatství dobříšska je mottem mého snažení.

e-mail: vitezslav@spolekdobris.cz

Mgr. Zuzana Strnadová

Členka výboru spolku a zakládající členka spolku

Od mala jsem se zajímala o přírodu, trávila jsem čas v lese a na poli v okolí naší chalupy na severním Plzeňsku a pozorovala zvířata, určovala květiny, odlévala stopy a sbírala peří. Ve čtrnácti letech mě známý ze skauta přivedl k ornitologii. Že se člověk může naučit ptáky poznávat podle zpěvu, pro mě tehdy byla novinka. Stala jsem se členem ČSO a později vystudovala zoologii na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích. Kromě ptáků se zajímám i o další skupiny, například netopýry, denní motýly aj.

e-mail: zuzana@spolekdobris.cz

Mgr. Petr Mašek

Zakládající člen spolku

Už od raného mládí mě fascinuje příroda, především ptáci. Vlastně jsem hlavně kvůli této vášni vystudoval biologii na Karlově Univerzitě a pochopil jsem, že nejkrásnější je stejně praxe. Proto jsem nezůstal pouze u pozorování a hned jak to šlo, začal kroužkovat ptáky, což se stalo mým největším koníčkem. Bydlím v Krásné Hoře nad Vltavou a její okolí je mým hlavním působištěm.

e-mail: petr@spolekdobris.cz

Antonín Janča

Zakládající člen spolku

Mým koníčkem je video. Při natáčení jsem se také potkal se svými nynějšími kamarády ze spolku. A protože se o ptáky, potažmo i přírodu zajímám již mnoho let, slovo dalo slovo a… Od kolegů ze spolku se stále učím a učím 🙂 A i když je naše práce někdy pořádná dřina, nesmírně mě to baví. Když je chvilka času, tak z našich akcí a projektů pořizuji záznamy, ze kterých potom vyrábím videa. Občas taky fotím a starám se o naše stránky.

e-mail: antonin@spolekdobris.cz

Ing. Karel Čulík

Zakládající člen spolku

Příroda a především její živočišná část mne zajímá celý život a už jako malý kluk jsem ležel v knížkách a atlasech popisující její rozmanitosti. Jsem rodilý Strakoňák, a tak jsem měl kromě blízkého okolí i kousek na Šumavu a postupem času se ze mne stal ornitolog amatér. Stále se mám co učit a vychutnávám si okamžiky, kdy se mi povede pozorovat nějaký nový druh nebo objevit cokoli zajímavého. Před dvaceti roky jsem se s rodinou přestěhoval na Dobříš a začal poznávat krásy místního okolí. Do Spolku mne přivedl Víťa Palan, kterému vděčím za sdílení jeho neocenitelných rad a znalostí o okolní přírodě.

e-mail: karel@spolekdobris.cz

Josef Veselý

Člen spolku

Narodil jsem se v malé vesnici Středního Povltaví. Od mládí jsem se zajímal o přírodu a později také o myslivost. Pracovat jsem začal v lese, později jako lesník. Tak jsem se postupně dostal k ornitologii. Od r. 1979 jsem členem ČSO a od r. 1984 jsem se stal členem kroužkovací stanice Národního muzea. V současnosti pracuji na managementu chráněných území a přírodních rezervací. Mojí specializací při ochraně a kroužkování ptáků jsou dravci, sovy, orli a čápové. Hlavně potom orel mořský, výr velký, moták pochop a lužní, čáp bílý a černý a v neposlední řadě sova pálená, kde jsem patronem projektu vypouštění sov do přírody.

e-mail: pygargus.vesely@seznam.cz

Jana Kolaříková

Členka spolku

Jsem ptáčkař amatér. Začátek všeho vedl přes přírodovědný kroužek v dětství, kde mě nejvíce zajímali opeřenci. Po dlouhé pauze jsem se rozhodla poznat ptačí svět více zblízka. Absolvovala jsem „Kurz určování ptáků 2021“ pořádaný Českou společností ornitologickou, jejímž jsem členem. Kurz samotný byl díky skvělým lektorům mou startovací čárou v poznávání ptáků. A pak mě shoda okolností propojila se Spolkem. Dozvěděla jsem se více o jeho činnosti a aktivitách v ochraně (nejen) ptáků. Díky společným vycházkám do terénu jsem měla šanci vidět v praxi ornitologický výzkum i monitoring. Jsem za tyto praktické zkušenosti moc vděčná. Děkuji zejména Víťovi a Martinovi za předávání znalostí, zkušeností a postřehů. Díky tomu si uvědomuji, co všechno zajímavého a krásného je v našem okolí k vidění. Stačí mít jen otevřené oči, nastražené uši a v ruce dalekohled.

email: jana@spolekdobris.cz

Miroslav Půlpán

Člen spolku

Víc než 25 let pracuji v ochraně přírody, a to jako stráž přírody CHKO České Středohoří, CHKO Labské Pískovce i NP České Švýcarsko. V posledních 10 letech jsem se zaměřil na monitoring labutí velkých (Cygnus olor), skorce vodního (Cinclus cinclus), ledňáčka říčního (alcedo atthis) a odchyt poraněných vodních ptáků, kteří se chytili do vlasců nebo byli poraněni rybářskými háčky. Členem ČSO jsem od roku 1982.

Po přestěhování do Středních Čech jsem začal spolupracovat s Přírodovědným spolkem Dobříš a po čase se stal členem spolku. Doufám, že mé dlouholeté zkušenosti v ochraně přírody budou pro spolek přínosem.

email: miroslav@spolekdobris.cz

Ing. Pavel Kučera

Člen spolku

Jako rodák z malé vesnice na Šumavě jsem měl k přírodě vždy blízko. Vliv na to určitě měl i můj táta a děda, kteří se aktivně věnovali myslivosti. Již na základní škole jsem se stal členem České společnosti ornitologické, a vztah k přírodě se promítl i v pozdějších studiích, kdy jsem vystudoval obor Lesní inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze. Můj zájem o přírodu je zaměřený hlavně na savce, ptáky a rostliny. Kromě ochrany přírody si užívám i roli tichého pozorovatele, kdy aplikuji pravidlo, že nejvíce člověk v přírodě vidí, když si sedne pod strom a nehýbe se 🙂 Mým velkým koníčkem je také fotografování přírody, které jde ruku v ruce s pozorováním. Na Přírodovědný spolek jsem narazil krátce po přistěhování do Dobříše a okamžitě mě zaujaly všechny spolkové projekty. Jsem rád, že se do nich mohu zapojit, a aktivně tak přispět k ochraně přírody.

email: pavel@spolekdobris.cz

Gabriela Clareboets

Členka spolku
Pracuji jako průvodkyně v lesní mateřské školce, kde mohu skloubit lásku k dětem, hudbě a přírodě. Jsem velkou obdivovatelkou rostlinné i ptačí říše. Podílím se na mapování výskytu chráněných druhů rosltin a živočichů v blízkém i širším okolí Dobříše. Když nejsem na vycházce za ptáky či rostlinami, najdete mě v naší Přírodní ukázkové zahradě nedaleko Nové Vsi pod Pleší. Už můj pradědeček byl zahradníkem, děda se věnoval pěstování ovocných stromků, maminka je vášnivá skalničkářka a ze mě je babka kořenářka. Věnuji se též sběru, pěstování a zpracování léčivých bylin. V rodinné tradici pokračuje i nej mladší dcera, která studuje střední zahradnickou školu. Přírodě se věnuji i z uměleckého hlediska. Fotím, kreslím, maluji,  vyrábím ptáky z keramiky, ale úplně nejraději o ptácích a přírodě zpívám.
Se Spolkem mě propojilo jedno náhodné pozorování kulíška nejmenšího v hnízdní dutině. Díky Martinovi, Víťovi a Tondovi jsem se dozvědala spoustu zajímavých informací. Moc jim děkuji za vstřícnost a ochotu podělit se o své zkušenosti.