skip to Main Content

BOTANICKÁ EXKURZE V ANGLICKÉM PARKU NA DOBŘÍŠI

V sobotu 27. května pořádali botanikové Hornického muzea V Příbrami exkurzi v anglickém parku na Dobříši. Přibližně 15 účastníků přivítala Linda Trunečková a zároveň představila svého kolegu Rudolfa Hlaváčka. Na úvod stručně popsala PP Dobříšský park a PP Zámek Dobříš. Obě památky byly vyhlášeny pro výskyt vzácných živočichů, a to netopýra velkého, jehož kolonie se usadila v zámeckém podkroví a…

Číst více

SLAVNOSTI STEPÍ RANÁ 2023

V sobotu 20.5. 2023 se v Rané u Loun konal již 10. ročník Slavností stepí. Oblíbenou akci pro širokou veřejnost pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s obcí Raná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. Součástí přírodovědného programu byl také ornitologický stánek našeho spolku s ukázkou kroužkování ptáků.  Na tuto zajímavou a jedinečnou lokalitu se rádi vracíme a těšíme se,…

Číst více

CO LÉTÁ ZA HUMNY VE VIŽINĚ

V neděli 14. 5. 2023 uspořádali členové Přírodovědného spolku Dobříš pro místní nadšené zájemce o přírodu ukázku kroužkování ptáků spojenou s krátkou procházkou po malebném okolí obce Vižina. Okolí vsi se může i nadále pyšnit bohatou mozaikou přírodních ploch. Hned za vesnicí se nachází pěkný smíšený les s převahou dubů, kde jsme zaslechli budníčka lesního, strakapouda prostředního a naši vzácnější…

Číst více

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V DOBŘÍŠI

Sobota, 6. 5. 2023 dopoledne, byla na Dobříši opět věnovaná přírodě a našim ptačím sousedům zvlášť. Přírodovědný spolek Dobříš pořádal s laskavým svolením p. Colloredo Mansfelda v prostorách Anglického parku dobříšského zámku již 3. ročník „Vítání ptačího zpěvu“. Tato celostátní akce, organizovaná v průběhu jara pod záštitou České společnosti ornitologické na různých místech České republiky, byla i letos spolufinancovaná formou dotace z rozpočtu města…

Číst více

KACHNÍ RYBNÍČEK

Můj známý Zdeněk má na zahradě malý rybníček. Původní záměr pěstování sivenů brzy doznal další rozměr a to ptačí. Nejenže násada sivenů láká ledňáčka říčního a přes zimu se pro dorostlé ryby zastaví volavka popelavá, rybníček si také vyhlédl a obsadil pár kachen divokých. Myslím, že naši největší kachnu též nazývanou březňačku není třeba zvlášť představovat. Vyskytuje se zcela běžně na…

Číst více

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU VE SLAPECH NAD VLTAVOU 2023

Poslední dubnový víkend zavítali milovníci přírody ve Slapech nad Vltavou již na osmý ročník Vítání ptačího zpěvu, který pořádal Přírodovědný spolek Dobříš. Den před akcí Martin připravil průseky pro ornitologické sítě. Abychom pro účastníkům mohli ukázat nějaké ty opeřence již při zahájení, museli jsme si trochu přivstat. Sraz byl v 6 hodin ráno, takže sobotní budíček byl velmi časný 🙂…

Číst více

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom také touto cestou poděkovat panu Milanovi Exlerovi a firmě Táta & syn za výrobu ptačích budek. Tyto budky vyrobili pro naše opeřence zcela zdarma. Budky budou po finální úpravě (nátěr a sestavení) sloužit ptákům ve dvou dobříšských polesích, kde je umístěno více než 200 budek o které se staráme. Doplní námi vyrobené budky, které vyrábí a opravuje je…

Číst více

POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V DOBŘÍŠI

Přírodovědný spolek Dobříš pořádá 3. ročník Vítání ptačího zpěvu v anglickém parku Dobříšského zámku, který se bude konat v sobotu 6. 5. 2023. Sraz v 8:00 h. u vstupu do anglického parku (GPS: 49°46’44.695″N, 14°10’44.107″E). Akce bude končit v cca 11 hodin. Čeká vás povídání o ptačích opeřencích, procházka s poslechem ptačích hlasů a ukázka živých ptáků spojená s kroužkováním. Pevnou obuv, vhodné oblečení…

Číst více

POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU VE SLAPECH

Přírodovědný spolek Dobříš pořádá již 8. ročník Vítání ptačího zpěvu ve Slapech n. Vltavou. Uskuteční se v sobotu 29. 4. 2023. Sraz v 8:00 h. Sraz je na parkovišti u Motorestu (GPS: 49°49’0.147″N, 14°23’42.756″E). Čeká vás povídání o ptačích opeřencích, procházka s poslechem ptačích hlasů a ukázka živých ptáků spojená s kroužkováním. Pevnou obuv, vhodné oblečení a dalekohled sebou. Akce…

Číst více

BUDKY PRO PLŠÍKY LÍSKOVÉ (VIDEO)

A NEJEN PRO NĚ V ptačích budkách, které pravidelně kontrolujeme a čistíme se občas ubytují i jiní obyvatelé než ptáci. Nacházíme v nich sršně, vosy, netopýry a další létající tvory. Do budky se ovšem dovedou vyšplhat i takoví, kteří křídla nemají. Naše budky obývají také myšice a plchovití. Nejčastější obyvatel našich budek z řádu hlodavců je plšík lískový (Muscardinus avellanarius).…

Číst více

SOVÍ NOC NA DOBŘÍŠI 2023 (VIDEO)

II. ROČNÍK Přírodovědný spolek Dobříš uspořádal v sobotu 18. 3. 2023 již druhé setkání s přáteli přírody a sov zvlášť. Cílem letošní „Soví noci na Dobříši“ bylo představit obyvatelům Dobříše a širokého okolí tyto zajímavé zástupce ptačí říše a pokusit se umožnit jim na vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet tyto opeřence. S ohledem na noční život těchto ptáků byl začátek…

Číst více

SPOLEČNÉ VYVĚŠOVÁNÍ PTAČÍCH BUDEK V DOBŘÍŠI (VIDEO)

V rámci činnosti Přírodovědného spolku Dobříš jsme si pro letošní rok připravili akci společného vyvěšování ptačích budek, která byla podpořena formou dotace z rozpočtu města Dobříš. Cílem bylo nejen navýšit počet budek pro některé druhy ptáků, ale seznámit účastníky také s tím, na co je nutné dát při výrobě ptačí budky pozor. Jaká jsou základní pravidla, aby budka sloužila svému účelu a…

Číst více

NÁVRAT SOVY PÁLENÉ DO NAŠÍ PŘÍRODY – SOUHRN ROKU 2022

V roce 2022 jsme pokračovali již třetím rokem v projektu “Návrat sovy pálené do přírody”. V létě přivezl p. Kolomazník ze záchranné stanice Penthea na dvakrát celkem 10 mladých sov pálených v odstupu 14 dnů (6+4). To se stalo poněkud problematickým, protože jsme museli jejich výcvik o těchto 14 dní prodloužit, neboť mladé sovy v našich podmínkách není možné od…

Číst více

ZPRÁVA O MONITORINGU KULÍŠKA NEJMENŠÍHO 2022

V roce 2022 se do monitoringu kulíšků stejně jako v předešlém roce zapojil Martin, Víťa a Tony. S monitoringem jsme začali poměrně brzy již 10. 2., kdy se už ozvali první dva samci. V únoru a pak od konce března až do půlky dubna však bylo chladné počasí, což se negativně odrazilo v počtu odchycených samců. Na přelomu března a dubna totiž bývají podle našich pozorování…

Číst více

S HLAVOU V OBLACÍCH, ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA SEDMÁ

Nebojte, orel Pepa i nadále brázdí oblohu. Naposledy jsme o něm psali před 4,5 měsíci, když letěl přes Bulharsko. Odtud pokračoval jako přes kopírák téměř stejnou cestou, kterou letěl již před rokem k jihu. Přeletěl Bospor a Turecko JV směrem, k jihu to stočil podél Středozemního moře přes východní Mediterán a země „střelců na dravce“, okolo Suezu to vzal ostře…

Číst více

O ŤUHÝCÍCH ŠEDÝCH V NAŠEM KRAJI (VIDEO)

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) je větší zavalitější zpěvný pták velikosti štíhlejšího kosa, se silným na konci zahnutým zobákem jako mají dravci a černou páskou přes oko. Zpěvu však mnoho nedá, ozývá se spíše jen málo slyšitelnými švitořivými a skřípavými zvuky. Obě pohlaví jsou zbarvena podobně, samice má o něco více vlnkování na břiše a bocích, samec je celkově světlejší. Na…

Číst více

PTAČÍ HODINKA

Máte u domu krmítko, na kterém pravidelně přikrmujete, a rádi při tom pozorujete ptáky? Potom se můžete zapojit do projektu ČSO – Ptačí hodinka. Ač je tento projekt vědecký, může se ho zúčastnit kdokoliv. Akce proběhne o víkendu 6. - 8. ledna 2023. Metodika je jednoduchá: během jedné hodiny sčítáte na krmítku maximální počet jedinců jednotlivých druhů. Projekt probíhá od…

Číst více

PF 2023

Krásné Vánoce, hodně pohody a zdraví v následujícím roce a dostatek energii dobíjejících zážitků přeje Přírodovědný spolek Dobříš všem lidem dobré vůle 🙂

Číst více

SETKÁNÍ U KRMÍTKA (VIDEO)

S Přírodovědným spolkem u dobříšského krmítka… V sobotu, 10. 12. 2022, uskutečnil Přírodovědný spolek Dobříš již druhé letošní „Setkání u krmítka“. Tato akce byla jednou ze součástí projektu umístění tří krmítek pro přikrmováním zimního ptactva na veřejně přístupných místech na Dobříši, o jejichž umístění jsme informovali již v předchozím článku. Celý projekt byl spolufinancovaný formou dotace z rozpočtu města Dobříš. Tentokrát jsme pozvali…

Číst více

SČÍTÁNÍ LABUTÍ VELKÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Labuť velká je pták z řádu vrubozobých stejně jako např. kachna divoká. Zbarvení dospělců je čistě bílé s oranžovým zobákem a černou bází, nad zobákem je nápadný hrbol, který je u samců v době hnízdění výraznější než u samic. Mláďata jsou šedohnědě zbarvena, zbytky šedého opeření mizí při prvním letním pelichání, postupně se také mění barva zobáku. Výjimkou je mutace…

Číst více

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ MALÍŘSKÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI

VŠEM DĚTEM moc děkujeme za jejich obrázky. Sešlo se jich neuvěřitelných 108 ks. Těší nás s jakou fantazií a kreativitou se děti do ztvárnění ptačího tématu pustily. Použité výtvarné techniky byly pestré. Od koláže z různých materiálů jako např. tematicky laděný notový zápis písničky „Letěla si vlaštovička“, přes kresbu suchými pastely, pastelkami, malbu vodovkami, zmizíkovou či prstovou techniku. Naše pětičlenná porota neměla vůbec…

Číst více

SETKÁNÍ U KRMÍTKA – DOBŘÍŠ VĚTRNÍK

S Přírodovědným spolkem Dobříš za zimujícím ptactvem Pro letošní rok přišel náš Spolek za finanční podpory MěÚ Dobříš s novinkou v podobě umístění tří krmítek pro přikrmování zimního ptactva na veřejně přístupných místech na Dobříši – v blízkosti rybníka Papež, u Domu s pečovatelskou službou a nedaleko zámeckých zahrad v prostorách Jedlového hájku. Cílem této aktivity je pomoci zimujícímu ptactvu…

Číst více

SEKÁNÍ ORCHIDEJOVÉ LOUKY MEZI MOKROVRATY A MALOU HRAŠTICÍ (VIDEO)

Před dvěma lety při jedné ze svých vycházek za motýly jsem navštívila velmi pěknou louku v údolí Voznického potoka. Na lokalitu jsem vyrazila vlastně cíleně na dva druhy našich modrásků vývojem vázaných na krvavec toten – modráska očkovaného a bahenního, kteří byli z této lokality před lety hlášeni. Byl červenec 2020, louka se mi už od pohledu líbila, konopáč sadec,…

Číst více

KAM SE PODĚLA POTÁPKA MALÁ (VIDEO)

Potápka malá je nejmenší druh potápky hnízdící na našem území. Vyhledává menší rybníky s břehovým porostem, které mají obsádku mladých (malých) rybek, pulců a vývojových stádií hmyzu, které jim slouží za potravu. Ještě nedávno byla potápka malá zcela běžný druh v okolí Dobříše na téměř všech příhodných rybnících, vyjma většiny těch velkých. To proto, že tam se chová již jen…

Číst více

BRAMBORNÍČCI HNĚDÍ VYHNÍZDILI LETOS U KŘÍŽOVA (VIDEO)

Bramborníček hnědý se na Dobříšsku a ve Středním Povltaví v hnízdním období vyskytuje velmi vzácně. Nejčastěji se s ním můžeme setkat pouze na jarním nebo podzimním tahu, kdy můžeme pozorovat jednotlivě proletující ptáky např. kolem Nového rybníka, Přívaží a Lhoteckého rybníka apod. Naproti tomu jeho blízce příbuzný bramborníček černohlavý hnízdí každoročně v počtu 1-3 párů právě kolem výše zmíněných rybníků. Hnízdí také…

Číst více

PODZIMNÍ TAH BAHŇÁKŮ

Nástup podzimu nám neomylně ohlašují hejna špačků posedávající a houfující se na drátech, připravená se vydat v ten správný čas na každoroční cestu do svých zimovišť.  Do pohybu se dávají milióny ptáků a podnikají strastiplnou cestu napříč Evropou nebo ještě dál až na africký kontinent. To je pro nás ta správná doba, abychom na svých toulkách za opeřenci zpozorněli. Můžeme totiž…

Číst více