Skip to content

SLAVNOSTI STEPÍ RANÁ 2024

VIDEO ZE SLAVNOSTÍ STEPÍ – RANÁ 2024

Pěnice vlašská (foto Antonín Janča)
Ťuhýk obecný (foto Antonín Janča)

V sobotu 18. 5. 2024 jsme opět po roce a s potěšením zamířili do Českého středohoří na již 11. ročník Slavností stepí v Rané u Loun. Bohatý program pro celou rodinu s řadou aktivit, exkurzí a přírodovědným programem obohatil náš ornitologický stánek ukázkou kroužkování ptáků. 

Náš osvědčený scénář se ani v letošním roce nemění. Martin jako vždy obětavě vyráží s denním předstihem, aby obhlédl terén a naplánoval rozmístění ornitologických sítí. My ostatní přijíždíme v sobotu ráno. Přes noc pršelo, je pod mrakem a my s napětím sledujeme předpověď počasí.

Při stavění sítí nás z křoví svým zpěvem doprovází sameček pěnkavy obecné. Jeho hlasitý zpěv rrr-čafčafčafrajčák¹, který někomu může zní jako „jak nám to sluníčko pěkně svítí“ však v zápětí dostává trhlinu a přichází první dešťová sprška. Počasí se po chvilce umoudřuje. Další přeháňky by měly dorazit až v průběhu odpoledne. No, uvidíme, počasí poručit neumíme a vyrážíme kontrolovat sítě. V loňském roce jsme se namlsali parádním úlovkem dudka chocholatého. Letos po dudkovi ani stopy. Keře se ale hemží ťuhýky obecnými a strnady lučními. Že by v odchytové sítí zahřmělo? Doufáme hlavně ve strnada lučního. A dočkali jsem se hned dvakrát. Plejádu zástupců zdejšího stepního biotopu doplňuje ťuhýk obecný. V průběhu dne Martin s Janou okroužkovali celkem šest jedinců. To je náš místní rekord. Zajímavý je i letošní, mladý špaček obecný v nevýrazném šatě, který zatím čeká až se jeho mladý šat zbarví do typicky černé barvy s kovovým fialovo zeleným nádechem.

Den postupuje, aktivita ptáků ustává a zamračené mraky nevěstí nic dobrého. Plánovaná odpolední přeháňka je tu a my poskytujeme azyl návštěvníkům v našem stanu. Mají tak ukázku kroužkování doslova z „první ruky“.

Strnad luční (foto Antonín Janča)
Pěnice pokřovní (foto Antonín Janča)

I přes bláznivé májové počasí jsme okroužkovali 27 jedinců 12 druhů ptáků: ťuhýk obecný 6 ex., strnad obecný 5 ex., pěnice vlašská 3 ex., špaček obecný 3 ex., pěnice pokřovní 2 ex., strnad luční 2 ex., pěnice černohlavá 1 ex., budníček menší 1ex., drozd zpěvný 1 ex., sýkora koňadra 1 ex., vrabec polní 1 ex. a pěnkava obecná 1 ex.

Ke konci programu doráží Zuzka s Janou a dětským týmem. Zuzka se věnuje posledním návštěvníkům a neúnavně jim předává informace z ptačí říše. My už raději balíme všechny sítě, stan a pro letošní rok se s Ranou loučíme.

Ornitologický stánek na Slavnostech stepí v Rané pro vás připravili: Jana H, Julie, Martin, Víťa, Tony, Zuzka & tým, Jana K.

Slavnosti stepí pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s obcí Raná, Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří a městem Louny pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.

Jana Kolaříková

¹Atlas ptáků České a Slovenské republiky, Jan Dungel a Karel Hudec, Academia