Skip to content

STRAKAPOUD MALÝ – MALÝ VELKÝ HRDINA

Strakapoud malý – střídání rodičů (foto Antonín Janča)
Strakapoud malý samice (foto Antonín Janča)

Strakapoud malý (Dryobates minor) zvaný stráček, je nejmenší datlovitý pták žijící v Česku. Hnízdí v dutině, kterou si sám vytesává, většinou v měkkém dřevu. Rodiče krmí mladé živočišnou potravou, převážně hmyzem, bezobratlými a jejich vývojovými stádii. Malá mláďata rodiče krmí uvnitř v dutině. Ti se z dutiny hlasitě ozývají, tak jako ostatní druhy strakapoudů. Najít v této době strakapoudí dutinu je mnohem snadnější.

 

 

 

Strakapoud malý (Dryobates minor) samec (foto Antonín Janča)
Strakapoud malý (foto Antonín Janča)

Víťa každým rokem obchází okolí Dobříše a hledá nové dutiny, které by mohly patřit strakapoudovi malému. Letos se na něj usmálo štěstí, když při pravidelných kontrolách zjistil 23. 5. u vytipované dutiny samce strakapouda a po hodinovém čekání se dočkal výměny páru v dutině, takže bylo jasné, že sedí na snůšce. Toto se mu podařilo v minulých letech opakovaně, ale dutiny byly pro focení a natáčení nevhodné, neboť byly příliš vysoko. Poslední objevená dutina se nacházela v uschlé osice 3 m nad zemí. Při několika kontrolách byla pozorována zajímavá frekvence v krmení mláďat (poprvé zaznamenáno 5. 6.) samce a samice, kdy samec postupně přebíral iniciativu a krmil až 4x častěji než samice, až nakonec týden před vylétnutím mladých přestala samice krmit úplně a již se neobjevila. Otázkou zůstává, zda byla predována, nebo k tomu došlo z jiného důvodu. Samec tedy krmil statečně sám až do vylétnutí mladých, to bylo 22. 6. Jejich počet nebylo možno zjistit, jisté je, že byli minimálně dvě. Byli jsme svědky několikeré návštěvy strakapouda velkého u dutiny, který byl okamžitě rodiči zahnán. Lze si snadno představit, že ne vždy je toto úspěšné. Z vyprávění kamaráda známe příhodu, kdy se strakapoud velký do dutiny prolomil a mláďata predoval.

Želva nádherná (foto Antonín Janča)
Strakapoud malý (foto Antonín Janča)

Čas strávený pozorováním hnízdění strakapoudů malých byl nádherně strávený. Při této činnosti jsme pozorovali také mnoho dalších druhů. Například u nedalekých dutin lejsky bělokrké a krutihlavy, dále pak krmení vyvedených strakapoudů velkých, konipasů bílých i horských, střízlíků, ledňáčků, sýkor koňader a třeba lov čápů černých, volavek popelavých, několik rodin kachen divokých, dva puštíky, oba druhy žlun, datla, strakapouda prostředního, žluvu hajní, ale také vydru říční a invazní želvu nádhernou.

 

Antonín Janča a Vítězslav Palan