Skip to content

CO NÁM LÉTÁ ZA HUMNY VE VIŽINĚ – 2. ROČNÍK (FOTO VIDEO)

Rok se s rokem sešel a v neděli 5. 5. 2024 se již podruhé členové Přírodovědného spolku Dobříš sešli s místními nadšenci o přírodu, aby prošli malebné okolí Vižiny a společně pozorovali zástupce tamní avifauny. Krajina je zde příjemně pestrá. Mozaika tvořená smíšeným lesem, křovinami, starými ovocnými stromy a loukami je ideálním útočištěm pro běžné, ale i specifické ptačí druhy, které bychom jinde obtížně hledali.

Bramborníček černohlavý z Vižiny (foto Julie Jančová)
Hnízdo bažanta obecného ukryté v ostružiní (foto Julie Jančová)

Součástí akce byla také ukázka kroužkování. Návštěvníci se tak mohli seznámit se svými ptačími sousedy takříkajíc „tváří v tvář“. Na místo jsme dorazili již v brzkých ranních hodinách. Při přípravě ornitologických sítí nás neúnavně povzbuzoval svým energickým zpěvem skřivan polní. Ozývala se kukačka a také jsme objevili hnízdo bažanta obecného s 12 vajíčky. Keře se hemžily pěnicemi vlašskými a ťuhýky obecnými, kteří se nedávno vrátili ze svých zimovišť. Slibný začátek.

K naší velké radosti jsme mohli návštěvníkům představit 12 ptačích druhů: sýkoru koňadru, sýkoru modřinku, pěnici černohlavou, strnada obecného, ťuhýka obecného, bramborníčka černohlavého, budníčka menšího, kosa černého, lindušku lesní, pěnice vlašskou, šoupálka dlouhoprstého. A třešničkou na dortu byl jedinec krutihlava obecného, který k nám zavítal až z daleké ciziny. Jeho nožka byla opatřena španělským ornitologickým kroužkem.

Během akce jsme na lokalitě zaznamenali celkem 43 ptačích druhů. Za zmínku určitě stojí hrdlička divoká, luňák červený, budníček větší a na poslední chvíli se o rozšíření seznamu pozorovaných druhů postaral strnad luční, který nám zapózoval na vrcholku keře. Společné dopoledne se vydařilo, děkujeme za pozvání.

Jana Kolaříková

Akci pro Vás připravili: Martin, Víťa, Tony, Julie, Maty, Zuzka a Jana

FOTOGALERIE Z VIŽINY 2024 (foto Julie Jančová)