Skip to content

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU – DOBŘÍŠ 2024 (FOTO VIDEO)

 

Vítání ptačího zpěvu Dobříš 2024 (foto Antonín Janča)
Vítání ptačího zpěvu Dobříš 2024 (foto Antonín Janča)

Jarní ráno v sobotu, 11. května 2024, bylo ideální pro všechny milovníky přírody. Přírodovědný spolek Dobříš pořádal s laskavým svolením p. Colloredo Mannsfelda v prostorách Anglického parku dobříšského zámku již 4. ročník „Vítání ptačího zpěvu“. Tato celostátní akce, organizovaná v průběhu jara pod záštitou České společnosti ornitologické na různých místech České republiky, byla i letos spolufinancovaná formou dotace z rozpočtu města Dobříše. Událost přilákala přibližně 100 účastníků, včetně mnoha dětí, které netrpělivě očekávaly dobrodružství plné ptačího zpěvu a objevování tajemství našich opeřených sousedů.

Přípravy začaly už od časných ranních hodin. V šest hodin ráno začali členové Spolku natahovat jemné sítě, které slouží k odchytu ptáků. Tyto sítě jsou velmi lehké a ptáci se do nich chytnou bez jakéhokoli poranění, což umožňuje odborníkům je bezpečně vyprostit a následně kroužkovat.

Akce oficiálně začala v osm hodin, kdy se všichni účastníci shromáždili u vchodu do zámeckého parku. Zde jim Martin podal základní vysvětlení a představil jim první živé exempláře odchycených ptačích druhů. Zároveň měli účastníci možnost vidět i ukázku kroužkování ptáků, jež je důležitou vědeckou metodou, díky níž je možné sledovat jejich migraci, chování a životní cyklus. Tento proces zaujal jak děti, tak dospělé, kteří měli spoustu otázek, na které ornitologové ochotně odpovídali. Většina přítomných zájemců o ptačí svět pak velice oceňovala procházku zámeckým parkem, kdy jim Martin a Víťa ukázali naše ptačí sousedy v jejich přirozeném prostředí. Mnozí z nich až nyní zjistili, jaké jsou typické hlasové projevy některých druhů a jak je zajímavé pozorovat živou přírodu kolem sebe.

Datel černý (foto Antonín Janča)
Žluna šedá (foto Karel Čulík)

Jedním z nejzajímavějších kroužkovaných druhů byl datel černý (Dryocopus martius), největší evropský šplhavec. Tento majestátní pták je známý svým hlasitým bubnováním do stromů, které slouží k vymezování teritoria. Účastníci byli nadšeni, když viděli tohoto černého krasavce zblízka a mohli si poslechnout více o jeho životě.

Dalším zajímavým ptákem byla žluna šedá (Picus canus) a žluna zelená (Picus viridis). Oba druhy jsou příbuzní datlů, ale mají svá specifika. Žluna zelená je známá svým pronikavým „smíchem“, který se často ozývá z korun stromů, zatímco žluna šedá je vzácnější a méně nápadná, což z ní činí vzácnější druh.

Nadšení mezi dětmi vyvolal také odchyt strakapouda velkého (Dendrocopos major). Tento pestrý pták s černobílým peřím a červeným podbřiškem je často viděn a slyšen v lesích a parcích, kde klepe na stromy při hledání potravy. Jeho barevné peří a zvědavá povaha z něj činí oblíbený objekt pozorování.

Šoupálek krátkoprstý (foto Martin Strnad)
Žluna zelená jako mediální hvězda (foto Martin Strnad)

Mezi dalšími odchycenými druhy byla i sojka obecná (Garrulus glandarius), která je známá svou schopností napodobovat různé zvuky včetně lidské řeči. Sojky jsou rovněž důležité pro šíření semen dubů, protože často schovávají žaludy, které pak zapomínají, a tím přispívají k obnově lesů.

Pozornost upoutaly také drobní a roztomilí králíčci, a to oba dva druhy – králíček obecný (Regulus regulus) a králíček ohnivý (Regulus ignicapilla). Tito nejmenší evropští  ptáčci, vážící jen několik gramů, jsou neuvěřitelně aktivní a často se pohybují ve vysokých korunách stromů, kde loví drobný hmyz. Zajímavostí je, že české rodové jméno „králíček“ je doslovným překladem latinského rodového jména Regulus. Latinsky „rex“ je král, „regulus“ malý král čili králíček, králevic, kníže, princ. Králíček má na hlavě výraznou žlutou nebo až oranžovou skvrnu, která může evokovat královskou korunu. K pojmenování tak vedl vzhled tohoto opeřence.

Nechyběl ani lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), který je známý svým výrazným hlasem a elegantním vzhledem. Tento pták je oblíbený mezi ornitology kvůli svému pestrému chování a výrazným teritoriálním zpěvům. Tento druh je v anglickém zámeckém parku hojný a lze ho považovat za vlajkový druh tohoto území.

Lejsek bělokrký (foto Eliška Kaňková)
Zvonohlík zahradní (foto Eliška Kaňková)

Celé dopoledne probíhalo za ideálního počasí pro pozorování ptáků. Slunce svítilo, jemný vánek čechral listy stromů a zpěv ptáků tvořil dokonalou kulisu pro všechny přítomné. Účastníci odcházeli s novými poznatky, zážitky a především s pocitem, že se stali součástí něčeho výjimečného – světa ptačího zpěvu a přírody. Přírodovědný spolek Dobříš opět dokázal, že ptačí svět je fascinující a stojí za to ho chránit a objevovat.

Celkem jsme během akce okroužkovali 30 jedinců 18 druhů ptáků: budníček menší 3 ex., pěvuška modrá 1 ex., datel černý 1 ex., žluna šedá 1 ex., žluna zelená 1 ex., strakapoud velký 4 ex., červenka obecná 4 ex., pěnice černohlavá 4 ex., sýkora modřinka 1 ex., sýkora koňadra 2 ex., pěnkava obecná 1 ex., kos černý 1 ex., králíček ohnivý 1 ex., zvonohlík zahradní 1 ex., střízlík obecný 1 ex., sojka obecná 1 ex., lejsek bělokrký 1 ex., šoupálek krátkoprstý 1 ex. Čtyři ptáci už na noze svůj kroužek měli a to: pěnice černohlavá (z 6. 5. 2023), sýkora babka (z 16 .12. 2022), sýkora modřinka (z 7. 5. 2022) a králíček obecný (z 29. 12. 2023).

Karel Čulík

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V DOBŘÍŠI PRO VÁS PŘIPRAVILI PŘÍRODOVĚDNÝ SPOLEK DOBŘÍŠ A PŘÁTELÉ

Martin Strnad, Zuzana Strnadová, Jana Kolaříková, Vítězslav Palan, Karel Čulík, Petr Mašek, Antonín Janča, Eliška Kaňková, Julie Jančová, Lucie Mašková

PODĚKOVÁNÍ

Správě zámku Dobříš Colloredo Mannsfeld a městu Dobříš