Skip to content

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU VE SLAPECH NAD VLTAVOU 2024 (FOTO A VIDEO)

Vítání ptačího zpěvu ve Slapech 2024 (foto Jana Jůzlová)
Vítání ptačího zpěvu ve Slapech 2024 (foto Jan Šilhavý)

První květnovou sobotu se konal tradiční již devátý ročník Vítání ptačího zpěvu ve Slapech nad Vltavou, který pořádal Přírodovědný spolek Dobříš. Organizátoři měli sraz v křovinách mezi Slapy a Přestavlky již v 6h ráno. Ihned po příjezdu na místo nás přivítalo kukání a bylo rozhodnuto, že i letos se pokusíme o nalákání samce kukačky do sítě. Mezitím bylo nutné natáhnout do dalších připravených míst mezi křovinami ornitologické sítě, abychom mohli účastníkům akce ukázat ptáky pěkně z blízka.

U Slapského motorestu, kde povídání a následná vycházka v 8h začínala, se sešlo cca 25 návštěvníků, kteří se hned na začátku mohli seznámit s kosem černým, pěnicí černohlavou, rákosníkem zpěvným a nakonec i s krásným vlnkovaným kukaččákem. Po zahájení se pod vedením Martina všichni vydali na krátkou procházku, aby si poslechli zpěv ptáků zdejší krajiny. Martin během výšlapu vedl výklad a seznamoval účastníky s jednotlivými druhy zde žijících ptáků. Na konci procházky je čekala ještě další ukázka kroužkování ptáků. Účastníci si mohli zblízka prohlédnout strakapouda velkého, dlaska tlustozobého, šoupálka dlouhoprstého, pěvušku modrou, strnada obecného nebo krásně vybarveného špačka obecného. Čtyři odchycení ptáci již na noze svůj kroužek měli z let minulých, a to dvě pěnice slavíkové, jedna sýkora koňadra a jeden budníček menší. Letos jsme si museli díky zákazu rozdělávání ohně odpustit opékání buřtů, místo nich byla ale připravená sladká tečka v podobě muffinů od mojí mamky.

Během akce bylo okroužkováno 53 jedinců 16 druhů ptáků. Představili se: budníček menší, pěnice černohlavá, slavíková a hnědokřídlá, sýkora koňadra, modřinka a babka, pěvuška modrá, strnad obecný, dlask tlustozobý, kos černý, špaček obecný, rákosník zpěvný, šoupálek dlouhoprstý, strakapoud velký a kukačka obecná. Počasí nám přálo, ptáci s námi spolupracovali, takže na závěr můžeme konstatovat, že se akce vydařila a příští rok se budeme opět těšit s Vámi na viděnou! 

Vítání ptačího zpěvu ve Slapech pro vás připravili: Martin, Víťa, Tony, Karel, Jana, Julie, Petr, Eliška, Zuzana,, Lucie a Maty s podporou města Dobříše.

Muffiny pro všechny upekla Jana Zvěřinová.

Martin Strnad

FOTOGALERIE Z VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU VE SLAPECH 2024 (FOTO VÍTĚZSLAV PALAN)

VIDEO Z VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2024 VE SLAPECH NAD VLTAVOU