Skip to content

FESTIVAL PTACTVA – KYTÍN 2023

V sobotu 7. 10. 2023 pořádal Přírodovědný spolek Dobříš již třetí ročník Festivalu ptactva v Kytíně. Tuto celoevropskou akci pro veřejnost, zaměřenou na pozorování ptactva dlouhodobě koordinuje ČSO (Česká společnost ornitologická) ve spolupráci s Birdlife International. Jako lokalitu na Dobříšsku jsme opět vybrali louku u Kytína s bohatým pásem křovin, kam dlouhodobě vyrážíme ptáky sledovat a v zimním období i přikrmovat. Zajímavé druhy se zde vyskytují…

Číst více

SOVY Z DRUHÉHO HNÍZDĚNÍ 2023 DORAZILY

Začátkem října nám pan Kolomazník přivezl dalších 8 sov pálených ze záchranné stanice Penthea. Lov kořisti sovy trénovaly zpočátku na myších, které jsme zakoupili. Později jsme jim, tak jako vždy, zajistili jejich nejobvyklejší potravu, kterou jsou hraboši polní. Pepík zjistil u kamaráda zemědělce, kdy bude orat pole, na kterém se vyskytovali hraboši. Lov hrabošů polních za orajícím traktorem je velmi…

Číst více

POZVÁNKA NA III. ROČNÍK FESTIVALU PTACTVA V KYTÍNĚ

Zveme Vás na podzimní povídání o tažných ptácích do Kytína, které bude doprovázené ukázkou kroužkování živých ptáků. Sraz v sobotu 7. 10. 2023 v 7:00 v Kytíně na louce u hájovny (GPS: 49.8484583N, 14.2079758E). Na místě budeme minimálně do 10:30 h. Účast zdarma. Pevnou obuv, vhodné oblečení a dalekohled s sebou.

Číst více

SLAVNOSTI PASTVIN HLINNÁ 2023

A SOVÍ NOC TROCHU JINAK… Přírodovědný spolek Dobříš opět za hranicemi Dobříšska Přírodovědný spolek Dobříš se stejně jako již několik předchozích let i letos účastnil akce pro širokou veřejnost „Slavnosti Pastvin“ u obce Hlinná poblíž Litoměřic. Letošní, již šestý ročník, konaný v sobotu, 9. 9. 2023, byl pořádaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správou CHKO České středohoří a obcí Hlinná. Pomocí zážitkově-naučného okruhu, který vedl…

Číst více

VYCHÁZKA ZA MOTÝLY DO OKOLÍ DOBŘÍŠE

V polovině srpna (19. 8. 2023) se náš spolek zúčastnil vycházky za motýly, kterou pro nás připravil Jaroslav Porš, lepidopterolog z Ústecka. Na Příbramsko jezdí pravidelně každým rokem s cílem návštěvy několika lokalit s výskytem vzácnějších druhů motýlů. Jednu takovou lokalitu máme na Dobříši přímo „za humny“ a předpokládám, že většina z vás o ní neví. Jedná se o lesní…

Číst více

SÝKORA PARUKÁŘKA POPRVÉ ZAHNÍZDILA V NAŠÍ BUDCE

V sobotu 3. 6. 2023 jsme měli naplánovanou další z letošní nekonečné šňůry kontrol obsazenosti budek během prvního hnízdění. Druhou kontrolu z časových důvodů stihnout prostě nelze 🙂, protože druhé hnízdění sýkor je mnohem rozprostřenější v čase. Na celý den jsem měl slíbenou pomoc od Jany, která také kroužkuje a od Nely, která se chce ornitologii více věnovat. Pomoc byla…

Číst více

MLOK SKVRNITÝ V BRDECH

Brdy, pohoří na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje, jsou známé svými rozsáhlými bukovými lesy, které jsou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů. Součástí Brd je také přírodní park Hřebeny, který chrání cenné ekosystémy a biotopy. Tam žije i mlok skvrnitý. V Přírodovědném spolku Dobříš se snažíme každoročně zmapovat v okolí Dobříše nějaký zvířecí druh, nebo rostlinu. Letos, vzhledem  k dostatku…

Číst více

SOKOLI NA VN SLAPY

ZASTAVENÍ DRUHÉ Jsme velice rádi, že po roce můžeme přinést potěšující informaci o opětovném zahnízdění sokolů ve Středním Povltaví. Letošní rok byl podstatně složitější pro monitoring než ten loňský, neboť Pepík měl vážné zdravotní problémy, a proto se monitorování území nemohl věnovat naplno. Zjistil, že na loňském hnízdišti se pár sokolů pohyboval v brzkém jaru a pak místo opustili. Následně…

Číst více

NEOBVYKLÉ HNÍZDĚNÍ NA PŘÍVAŽÍ

ANEB JAK LABUTÍ PÁR VYVEDL HUSY Při pravidelné kontrole ptačího osazenstva na rybníce Přívaží jsme zaznamenali velice zajímavé hnízdění labutě velké a husy velké. Oba druhy na lokalitě již v minulosti vyhnízdily. Labutě téměř každoročně a husy zatím jen jednou, v r. 2021. Pokus o hnízdění husí zaznamenáváme již posledních pět let. Jsou však na takto malé lokalitě pod velikým…

Číst více

LEJSEK ČERNOHLAVÝ V BUDCE 137

Lejskům černohlavým se v našich budkách líbí. Letos, tak jako loni i předloni zahnízdil jeden pár těchto lejsků v jedné z našich budek, o které se staráme ve dvou polesích u Dobříše. V našem okolí je však mnohem početnější lejsek bělokrký, kterému se do našich bejváků zatím nechce. Tentokrát si páreček lejsků černohlavých správně vybral budku určenou pro lejsky v…

Číst více

NEOBVYKLÉ HNÍZDĚNÍ MOTÁKA POCHOPA

Letošní rok, je co do počtu hnízdících párů motáků pochopů velice rozdílný podle oblastí. Vše je jednoznačně závislé na potravní nabídce, která se místně velmi liší. Hlavním zdrojem potravy  je hraboš polní, který na Dobříšsku téměř chybí, zato na Sedlčansku je velikost populace průměrná, a to stačí k velice dobrým počtům hnízdících párů. Na Dobříšsku je letošní počet hnízdních párů…

Číst více

S HLAVOU V OBLACÍCH, ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA OSMÁ

ORLÍMU TULÁKOVI PEPOVI SE DO CHOMOUTU NECHCE Už uplynula řádka měsíců, co jste neslyšeli o orlovi křiklavém Pepovi. Naposledy jsme o něm psali na začátku února, kdy se zdržoval v JAR u hranice s Botswanou. Z Jihoafrické republiky se na cestu k severu vydal v půlce března. Letěl pro něj již dobře známým koridorem, aby se trefil mezi jezera Tanganika…

Číst více

FANTOM LESA BYL OBJEVEN

LEJSEK MALÝ ZAZNAMENÁN V POLESÍ DOBŘÍŠ V neděli 28. 5. 2023 jsme měli od rána naplánovanou kontrolu obsazenosti ptačích budek pro pěvce, která je spojená s kroužkováním jejich ptačích obyvatel. Tentokrát jsme se vydali do polesí Dobříš, kde máme pověšeno 113 budek pro pěvce. Budky nejčastěji využívá sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora uhelníček a někdy se v nich zabydlí brhlík…

Číst více

BOTANICKÁ EXKURZE V ANGLICKÉM PARKU NA DOBŘÍŠI

V sobotu 27. května pořádali botanikové Hornického muzea V Příbrami exkurzi v anglickém parku na Dobříši. Přibližně 15 účastníků přivítala Linda Trunečková a zároveň představila svého kolegu Rudolfa Hlaváčka. Na úvod stručně popsala PP Dobříšský park a PP Zámek Dobříš. Obě památky byly vyhlášeny pro výskyt vzácných živočichů, a to netopýra velkého, jehož kolonie se usadila v zámeckém podkroví a…

Číst více

SLAVNOSTI STEPÍ RANÁ 2023

V sobotu 20.5. 2023 se v Rané u Loun konal již 10. ročník Slavností stepí. Oblíbenou akci pro širokou veřejnost pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s obcí Raná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. Součástí přírodovědného programu byl také ornitologický stánek našeho spolku s ukázkou kroužkování ptáků.  Na tuto zajímavou a jedinečnou lokalitu se rádi vracíme a těšíme se,…

Číst více

CO LÉTÁ ZA HUMNY VE VIŽINĚ

V neděli 14. 5. 2023 uspořádali členové Přírodovědného spolku Dobříš pro místní nadšené zájemce o přírodu ukázku kroužkování ptáků spojenou s krátkou procházkou po malebném okolí obce Vižina. Okolí vsi se může i nadále pyšnit bohatou mozaikou přírodních ploch. Hned za vesnicí se nachází pěkný smíšený les s převahou dubů, kde jsme zaslechli budníčka lesního, strakapouda prostředního a naši vzácnější…

Číst více

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V DOBŘÍŠI

Sobota, 6. 5. 2023 dopoledne, byla na Dobříši opět věnovaná přírodě a našim ptačím sousedům zvlášť. Přírodovědný spolek Dobříš pořádal s laskavým svolením p. Colloredo Mansfelda v prostorách Anglického parku dobříšského zámku již 3. ročník „Vítání ptačího zpěvu“. Tato celostátní akce, organizovaná v průběhu jara pod záštitou České společnosti ornitologické na různých místech České republiky, byla i letos spolufinancovaná formou dotace z rozpočtu města…

Číst více

KACHNÍ RYBNÍČEK

Můj známý Zdeněk má na zahradě malý rybníček. Původní záměr pěstování sivenů brzy doznal další rozměr a to ptačí. Nejenže násada sivenů láká ledňáčka říčního a přes zimu se pro dorostlé ryby zastaví volavka popelavá, rybníček si také vyhlédl a obsadil pár kachen divokých. Myslím, že naši největší kachnu též nazývanou březňačku není třeba zvlášť představovat. Vyskytuje se zcela běžně na…

Číst více

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU VE SLAPECH NAD VLTAVOU 2023

Poslední dubnový víkend zavítali milovníci přírody ve Slapech nad Vltavou již na osmý ročník Vítání ptačího zpěvu, který pořádal Přírodovědný spolek Dobříš. Den před akcí Martin připravil průseky pro ornitologické sítě. Abychom pro účastníkům mohli ukázat nějaké ty opeřence již při zahájení, museli jsme si trochu přivstat. Sraz byl v 6 hodin ráno, takže sobotní budíček byl velmi časný 🙂…

Číst více

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom také touto cestou poděkovat panu Milanovi Exlerovi a firmě Táta & syn za výrobu ptačích budek. Tyto budky vyrobili pro naše opeřence zcela zdarma. Budky budou po finální úpravě (nátěr a sestavení) sloužit ptákům ve dvou dobříšských polesích, kde je umístěno více než 200 budek o které se staráme. Doplní námi vyrobené budky, které vyrábí a opravuje je…

Číst více

POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V DOBŘÍŠI

Přírodovědný spolek Dobříš pořádá 3. ročník Vítání ptačího zpěvu v anglickém parku Dobříšského zámku, který se bude konat v sobotu 6. 5. 2023. Sraz v 8:00 h. u vstupu do anglického parku (GPS: 49°46’44.695″N, 14°10’44.107″E). Akce bude končit v cca 11 hodin. Čeká vás povídání o ptačích opeřencích, procházka s poslechem ptačích hlasů a ukázka živých ptáků spojená s kroužkováním. Pevnou obuv, vhodné oblečení…

Číst více

POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU VE SLAPECH

Přírodovědný spolek Dobříš pořádá již 8. ročník Vítání ptačího zpěvu ve Slapech n. Vltavou. Uskuteční se v sobotu 29. 4. 2023. Sraz v 8:00 h. Sraz je na parkovišti u Motorestu (GPS: 49°49’0.147″N, 14°23’42.756″E). Čeká vás povídání o ptačích opeřencích, procházka s poslechem ptačích hlasů a ukázka živých ptáků spojená s kroužkováním. Pevnou obuv, vhodné oblečení a dalekohled sebou. Akce…

Číst více

BUDKY PRO PLŠÍKY LÍSKOVÉ (VIDEO)

A NEJEN PRO NĚ V ptačích budkách, které pravidelně kontrolujeme a čistíme se občas ubytují i jiní obyvatelé než ptáci. Nacházíme v nich sršně, vosy, netopýry a další létající tvory. Do budky se ovšem dovedou vyšplhat i takoví, kteří křídla nemají. Naše budky obývají také myšice a plchovití. Nejčastější obyvatel našich budek z řádu hlodavců je plšík lískový (Muscardinus avellanarius).…

Číst více

SOVÍ NOC NA DOBŘÍŠI 2023 (VIDEO)

II. ROČNÍK Přírodovědný spolek Dobříš uspořádal v sobotu 18. 3. 2023 již druhé setkání s přáteli přírody a sov zvlášť. Cílem letošní „Soví noci na Dobříši“ bylo představit obyvatelům Dobříše a širokého okolí tyto zajímavé zástupce ptačí říše a pokusit se umožnit jim na vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet tyto opeřence. S ohledem na noční život těchto ptáků byl začátek…

Číst více

SPOLEČNÉ VYVĚŠOVÁNÍ PTAČÍCH BUDEK V DOBŘÍŠI (VIDEO)

V rámci činnosti Přírodovědného spolku Dobříš jsme si pro letošní rok připravili akci společného vyvěšování ptačích budek, která byla podpořena formou dotace z rozpočtu města Dobříš. Cílem bylo nejen navýšit počet budek pro některé druhy ptáků, ale seznámit účastníky také s tím, na co je nutné dát při výrobě ptačí budky pozor. Jaká jsou základní pravidla, aby budka sloužila svému účelu a…

Číst více

NÁVRAT SOVY PÁLENÉ DO NAŠÍ PŘÍRODY – SOUHRN ROKU 2022

V roce 2022 jsme pokračovali již třetím rokem v projektu “Návrat sovy pálené do přírody”. V létě přivezl p. Kolomazník ze záchranné stanice Penthea na dvakrát celkem 10 mladých sov pálených v odstupu 14 dnů (6+4). To se stalo poněkud problematickým, protože jsme museli jejich výcvik o těchto 14 dní prodloužit, neboť mladé sovy v našich podmínkách není možné od…

Číst více

ZPRÁVA O MONITORINGU KULÍŠKA NEJMENŠÍHO 2022

V roce 2022 se do monitoringu kulíšků stejně jako v předešlém roce zapojil Martin, Víťa a Tony. S monitoringem jsme začali poměrně brzy již 10. 2., kdy se už ozvali první dva samci. V únoru a pak od konce března až do půlky dubna však bylo chladné počasí, což se negativně odrazilo v počtu odchycených samců. Na přelomu března a dubna totiž bývají podle našich pozorování…

Číst více