Skip to content

FESTIVAL PTACTVA – KYTÍN 2023

V sobotu 7. 10. 2023 pořádal Přírodovědný spolek Dobříš již třetí ročník Festivalu ptactva v Kytíně. Tuto celoevropskou akci pro veřejnost, zaměřenou na pozorování ptactva dlouhodobě koordinuje ČSO (Česká společnost ornitologická) ve spolupráci s Birdlife International. Jako lokalitu na Dobříšsku jsme opět vybrali louku u Kytína s bohatým pásem křovin, kam dlouhodobě vyrážíme ptáky sledovat a v zimním období i přikrmovat. Zajímavé druhy se zde vyskytují jak v hnízdní době, během tahu, tak i v zimě. Křoviny jim poskytují dostatek potravy a úkrytu, takže je můžeme pozorovat ve větších početnostech než v okolní intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. Hlavní náplní akce byla ukázka kroužkování ptáků, povídání o ptačích druzích, jejich migraci a ochraně. 

Do přípravy a průběhu akce se zapojila většina členů našeho Spolku, včetně několika dobrovolníků. Ornitologické sítě byly natažené již brzy ráno, kdy někteří z nás vyrazili na místo již ve 4:00 hod. s cílem připravit vše pro zdárný průběh celé akce a  pokusit se odchytit zajímavé druhy ptáků, které by byly pro návštěvníky určitě zpestřením. A včasné vstávání opravdu stálo za to – již brzy po začátku akce jsme se mohli pochlubit dvěma krásnými exempláři puštíka obecného (Strix aluco). Jde sice o naši nejčastěji se vyskytující sovu, ale potkat ji při procházce přírodou je pro běžného pozorovatele obtížné. Puštík je aktivní v noci, kdy loví typicky hlodavce, další malé savce a ptáky. Lokálně platí rovněž za významného predátora menších druhů sov, přičemž se sám může stát kořistí výra velkého či jestřába lesního.

Většina návštěvníků se dostavila již na začátek akce, který byl ohlášený na sedmou hodinu. Včasná ranní doba je pro ukázky ptáků ideální. Nejvíc zástupců avifauny se totiž podaří odchytit především v brzkých ranních hodinách, kdy po noci intenzivně létají a hledají potravu. V průběhu celého dopoledne se nám podařilo odchytit celkem 11 druhů ptáků a 42 jedinců s největším zastoupením kosa černého (13 exemplářů) a červenky obecné (7). Nechyběli, ale i králíček obecný (5) a ohnivý (1), pěnice černohlavá (4 – v roce 2022 to byl nejpočetnější druh s 11 kusy), střízlík obecný (3) a zástupci sýkor – modřinka (3) a koňadra (2). V porovnání s předcházejícími ročníky, které se na stejné lokalitě konaly 3. 10. 2021 (15 druhů a 93 jedinců) a 1. 10. 2022 (12 druhů, 56 jedinců), jde sice o druhový i početní pokles, ale z pouze několika srovnání nelze zatím vyvodit žádné závěry. Je třeba vzít do úvahy i počty natažených odchytových sítí a vliv počasí v daných letech, které nám tentokrát s ohledem na poměrně velký vítr nebylo moc nakloněné. Zajímavá budou tedy porovnání dat z delší časové řady, pomocí kterých budeme moci doložit, které druhy jsou na ústupu a kterým se naopak daří se lépe přizpůsobovat měnícím se životním podmínkám.

Účastníci, kterých bylo více než 30 včetně 10-ti dětí, si kromě nových informací a zážitků z blízkého pozorování našich opeřených sousedů odnesli i zajímavé naučné materiály poskytnuté pro tento účel ČSO.

Z našeho pohledu se akce vydařila a z vyjádření a poděkování odcházejících účastníků jsme byli ujištěni, že ani oni nebyli zklamáni. Snad tedy brzy na viděnou při některé z dalších ptačích akcí.

Karel Čulík

VIDEO Z FESTIVALU PTACTVA V KYTÍNĚ 2023