Skip to content

JAK JSME JELI S VÍŤOU DO SLEZSKA

KOZMICKÉ PTAČÍ LOUKY

Kozmické ptačí louky (foto Antonín Janča)
Červenohorské sedlo (foto Antonín Janča)

V polovině října jsme s Víťou vyšetřili pár dní volna a vydali se na výlet poněkud dále od našeho působiště, do Krnova. Protože v té době pobývali na Červenohorském sedle naši kamarádi na zdejší kroužkovací stanici, tak jsme si tuto zastávku skoro při cestě nemohli odpustit. O sedle ale jindy.

Druhý den jsme z Krnova zamířili za kamarádem Ríšou do Kozmic na zdejší ptačí louky. Kozmické ptačí louky je soukromý projekt v záplavovém území řeky Opavy. Vlastní práce na obnově tůní a revitalizaci mokřadu probíhaly od září 2013 do května 2014. V roce 2015 byla u cyklostezky otevřena ptačí pozorovatelna pro veřejnost. Do roku 2021 proběhly ještě další tři etapy rozšíření a úprav ptačího parku. Od podzimu 2019 se na pozemcích pase stádo exmoorských koní a v roce 2022 se k nim přidalo stádo skotského náhorního skotu.

Sýkora uhelníček z Červenohorského sedla (foto Antonín Janča)
Šoupálek dlouhoprstý z Červenohorského sedla (foto Antonín Janča)

Při našem příjezdu krávy odpočívaly pod dohledem statného býka a koně dováděli za tůněmi – prostě dopolední idylka.

Nás ovšem zajímali především opeření obyvatelé tohoto ptačího ráje. Kromě divokých kachen jsme pozorovali kolihy velké, vodouše kropenaté, čejeku chocholatou, slípky zelenonohé, několik morčáků velkých, potápek malých, husice nilské, vrány a kavky, volavky, kormorány velké, ledňáčka říčního a další ptačí obyvatele zdejších mokřadních luk. Při pozorování cvrkotu na tůních a v jejich okolí jsme si také s Ríšou vyměnili spoustu informací, jak to už při setkání ornitologů bývá. Na rozloučenou nám nad Kozmickými ptačími loukami zazpívaly svým flétnovým hlasem odlétající kolihy velké. Poděkovali jsme Ríšovi a uháněli zpět do Krnova.

 

Ledňáček říční na Kozmických ptačích loukách (foto Antonín Janča)
Kolihy velké nad Kozmickými ptačími loukami (foto Antonín Janča)

Další den nás čekala cesta domů. Ovšem zastávku na Červenohorském sedle jsme nevynechali ani při zpáteční cestě. Chladné počasí migrující hejna ptáků neodradilo, a tak jsme mohli pozorovat množství táhnoucích ptáků na jih na jejich zimoviště.

Na kroužkovací stanici se pilně pracovalo, a i když bychom rádi zůstali, tak nás povinnosti přinutily vydat se odpoledne k domovu.

Antonín Janča

 

KRÁTKÉ VIDEO Z NAŠÍ CESTY DO SLEZSKA