Skip to content

SOVÍ NOC NA DOBŘÍŠI 2024

III. ročník

Do třetice všeho dobrého a troufám si říct, že nejlepšího. V průběhu roku náš spolek organizuje několik akcí pro širokou veřejnost. S potěšením přibližujeme zájemcům o naši avifaunu pestrý a zajímavý život ptáků. Třetí ročník „Soví noci na Dobříši“ tak pomyslně odstartoval letošní, akcemi pro veřejnost nabitý, rok.

SOVÍ NOC NA DOBŘÍŠI 2024 (video Přírodovědný spolek Dobříš)

Soví noc na Dobříši 2024 (foto Pavel Kučera)
Soví noc na Dobříši 2024 (foto Pavel Kučera)

Původní termín sobotu 16. 3. jsme museli s ohledem na nepříznivou předpověď počasí přeložit na následující den neděli 17. 3. a doufat, že nám počasí bude přát. A přálo. S napětím jsme očekávali, kolik návštěvníků s ohledem na změnu termínu a konkurenci v podobě TV přenosu ligového fotbalového utkání se dostaví ve stanovený čas na okraj lesa v Brodcích. S potěšením jsme napočítali okolo 90 návštěvníků. Děkujeme za Váš zájem!

Slova se již tradičně ujali naši spíkři Martin a Petr. Během vyprávění o sovách se návštěvníci seznámili s deseti druhy u nás žijících sov, hlavních znacích, které je odlišují od ostatních ptačích řádů, způsobu života, hnízdění, strategií lovu a přežití, ale i monitoringu výskytu sov, kterému se v okolí Dobříše náš spolek již dlouhodobě věnuje. Získané informace si návštěvníci mohli ověřit přímo na místě, kde pro ně byli připraveny určovací kvízy, křížovka a pro nejmenší omalovánky. Během přednášky se „rozhoukal“ Martinův mobil. To signalizovalo, že naše úsilí u odchytových ornitologických sítí se vyplatilo. Jedinec byl okroužkován, zvážen a po pečlivém přeměření délky křídla mohl Martin konstatovat, že se jedná o samici kulíška nejmenšího. Návštěvníci tak měli jedinečnou šanci potkat se tváří v tvář s nejmenší evropskou sovou.  My byli spokojeni, že i do třetice můžeme psát náš společný soví příběh obohacený o setkání se skutečnou soví bytostí.

Kulíšek nejmenší (foto: Vítězslav Palan)
Puštík obecný (foto Antonín Janča)

Kolegové v terénu u odchytových sítí také dále zaznamenali aktivitu páru kulíška nejmenšího a puštíka obecného. Ty se odchytit nepodařilo. Doufáme ale, že se s nimi potkáme někdy příště. 

Ti, kteří s námi vydrželi až do úplného konce, si mohli za odměnu poslechnout houkajícího samce puštíka obecného, který k nám dorazil z útrob lesa. Po chvilce se k tomuto single jedinci připojil další pár těchto našich nejběžnějších sov. Mohli jsme slyšet a porovnat hlas samce i samice. Toto soví uskupení na sebe vzájemně hlasově reagovalo, oťukávalo se a vymezovalo své území. Krásná tečka za vydařeným večerem.

Závěrem je nutno zmínit, že celé akci předcházely desítky hodin monitoringu přímo v terénu. Velké díky za to Víťovi, Tonymu a Martinovi. Zvláštní poděkování patří oběma Janám, Hynkovi, Julii, Matymu, Petrovi, Pepíkovi, Zuzce, Petrovi, Lucce a v neposlední řadě Gábině, Mírovi, Pavlovi, Městu Dobříš, správcům polesí Svatá Anna a Dobříš a rodině Colloredo-Mannsfeld.

Jana Kolaříková