Skip to content

S HLAVOU V OBLACÍCH, ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA DEVÁTÁ

Orlí tulák spokojeně brázdí jihoafrické lesostepi

 

Trasa orla Pepy od 21. 10. 2023 do 26. 2. 2024
Trasa orla Pepy od září 2023 do 26. 2. 2024

Naposledy jsme o orlovi křiklavém (Clanga pomarina) Pepovi s GPS baťůžkem psali, když se zdržoval v jeho oblíbených Rumunských Karpatech. Na podzimní tah se vydal 22. 9. 2023 a hned tento den doletěl až do Bulharska. Namířil si to klasickou JV cestou, kdy 24. 9. přeletoval Bospor v Istambulu. Za čtyři dny přeletěl Turecko a stočil se k jihu přes Sýrii. Za další dva dny už byl u izraelsko-egyptské hranice. Dále pokračoval jižním směrem přes Súdán a Jižní Súdán a Ugandu, kde letěl v klasickém koridoru kolem Viktoriina jezera a jezera Tanganika v Tanzánii. V Zambii strávil delší zastávku než obvykle a 5. 11. se vydal do Zimbabwe. O den později překonal výběžek Botswany a pokračoval dál k jihu. Dne 8. 11. doletěl do jemu známé oblasti kolem Thabazimby na severu JAR, kde se zdržoval i předešlou zimu. Zde se jen porozhlédl jestli se nic významného nestalo a hned následují den se vydal na východ přes sever JAR. Již 12. 11. ho vítr zavál zpět na sever až do Zimbabwe. I zde však dlouho nepobyl a o týden později už zase kroužil na severu Botswany. Trošku delší zastávku si udělal od 25. 11. do 3. 12. kdy se pohyboval mezi řekami Sichifulo a Machile  v jižní Zambii. Následoval dlouhý přelet do jižního Mosambiku u hranic s JAR, kde už také trávil předchozí zimy. Odtud si udělal ve dnech 15. 12.-25. 12. okružní výlet po jižním Mosambiku. Silvestra už ale slavil v oblasti na hranicích JAR a Zimbabwe na břehu řeky Limpopo. O další týden později už orel pobíval v Botswaně, západně od města Groblersburg. Od 14. 1. do 20 . 1. se zdržoval  v široké oblasti kolem města Dovedale v Botswaně. 22. 1. se vydal znovu na cestu až přiletěl do jemu zaslíbené oblasti v NP Kruger na hranici JAR a Mosambiku. Nyní 26. 2. se křiklavák Pepa pohybuje těsně za severní hranicí JAR v Zimbabwe. 

Je to tulák par excellance, nikde dlouho nepobude a letí, kam ho vítr zanese. Už netrpělivě čekáme na jeho další pouť zpět k severu do Evropy. Jsme nesmírně zvědaví, jestli už tento rok konečně zahnízdí. Nepřestáváme držet palce, aby se mu podařilo vyhnout všem nástrahám a přejeme ať to lítá!

Martin Strnad

Děkujeme firmě Anitra System s.r.o., za poskytnutí údajů z vysílačky orla křiklavého.

OREL KŘIKLAVÝ „PEPA“ KROUŽKOVÁNÍ A INSTALACE VYSÍLAČKY

S HLAVOU V OBLACÍCH, ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA PRVNÍ

S HLAVOU V OBLACÍCH ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA DRUHÁ

S HLAVOU V OBLACÍCH ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA TŘETÍ

S HLAVOU V OBLACÍCH ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA ČTVRTÁ

S HLAVOU V OBLACÍCH ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA PÁTÁ

S HLAVOU V OBLACÍCH ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA ŠESTÁ

S HLAVOU V OBLACÍCH, ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA SEDMÁ

S HLAVOU V OBLACÍCH, ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA OSMÁ

 

2021 KROUŽKOVÁNÍ A PŘIPEVNĚNÍ TELEMETRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ANEB JAK TO VŠECHNO ZAČALO

2022 OREL KŘIKLAVÝ PEPA NA LOUCE U KARDAVCE