Skip to content

INSTALACE BUDKY PRO DUDKA CHOCHOLATÉHO (VIDEO)

Josef Veselý při instalaci budky pro dudka (foto Antonín Janča)
Vítězslav Palan při instalaci budky pro dudka (foto Antonín Janča)

Rozhodli jsme se vylepšit jedno z hnízdišť dudka chocholatého instalací hnízdní budky. Dudci se sice ze zimoviště vrátí až začátkem dubna, my jsme jim ale připravili nové bydlení s náležitým předstihem již nyní v únoru. Hnízdiště dudka chocholatého, kam jsme budku instalovali je z těch méně obvyklých. Hnízdí zde již několik let pod střechou, ve výšce asi 5 m za obložením staré dřevěné budovy, která slouží jako sklad. Dudci využívali otvory jak na straně budovy, tak i ve štítu. Protože podkroví je přístupné predátorům, jak ptačím, tak i malým šelmám, (loni zde byl nalezen kadáver již opeřeného mláděte) rozhodli jsme se letos nabídnout dudkům chráněné bydlení v podobě budky. Z budovy do podkroví nebyl přístup, a tak jsme museli zvolit cestu odstraněním obložení pod střechou. Víťa pak uvnitř vše vyměřil, tak aby mohl vyrobit budku přesně na míru. Musela se vejít mezi trámy v podkroví. Po tomto zaměření se mohl pustit do práce.

Další návštěva místa již byla za účelem instalace budky. Pepík jako nejmladší a nejhbitější člen realizační skupiny vlezl do podkroví a pracoval uvnitř. Víťa zajišťoval práce zvenku a já vše dokumentoval a sem tam něco podal 🙂 Nejdříve bylo potřeba zvenku vyříznout desku ve štítu budovy, na místě, kde bude uvnitř umístěna budka. Potom přesně zaměřit místo vletového otvoru a vyříznou ho do prkna s přesným průměrem. Potom Pepík uvnitř usadil a zajistil budku a Víťa přišrouboval zpět desku s vletovým otvorem a bylo hotovo. Zbývalo již jen vyzkoušet vytržení ucpávky vletového otvoru. Ucpávka je určená k zamezení hnízdění ptačích druhů, které jsou místní nebo se vrací ze zimovišť dříve než dudci chocholatí. Při praktické zkoušce odstranění ucpávky bylo zjištěno, že tato potřebuje poněkud zkrátit. Druhá zkouška po úpravě dopadla na výbornou.

Teď již nezbývá než čekat na návrat prvních dudků ze zimoviště.

Zvláštní poděkování patří majitelům usedlosti za ochotu a spolupráci.

Antonín Janča

VIDEO Z INSTALACE BUDKY PRO DUDKA CHOCHOLATÉHO