Skip to content

S HLAVOU V OBLACÍCH ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA DRUHÁ

Právě uplynuly čtyři měsíce od okroužkování orla křiklavého Pepy a my Vám přinášíme další svědectví o jeho úžasném putování, které Vám můžeme zprostředkovat díky firmě Anitra System s.r.o., která orla vybavila GPS lokátorem.

Video z kroužkování a instalace GPS lokátoru (video Antonín Janča)

 

 

Trasa letu orla křiklavého 21.7.2021-13.10.2021 (©Anitra System s.r.o.)
Trasa letu orla křiklavého a jeho pozice ke dni 21.10.2021 (©Anitra System s.r.o.)

Orli jakožto „plachtaři“ využívají během tahu teplých vzestupných vzdušných proudů, které vznikají jen nad pevninou např. před nebo za kopcem. Proto většinou migrují přes úzké zálivy moří a úžiny, které mohou snadno celé naráz přeletět např. Bospor/Dardanely či Gibraltar. V publikaci prof. Meyburga je uvedeno, že mladí orli křiklaví se z velké části učí tahovou cestu od dospělých. Mnoho mladých nezkušených ptáků, kteří hledali sami cestu do Afriky a zvolili přímý přelet přes Středozemní moře na nevhodném místě přitom utonuli (Meyburg 2021).
Náš orel Pepa je ale již zkušený matador. Naposledy jsme o něm psali, když 19.9. směřoval k přeletu právě přes úžinu Bospor u Istambulu. Dále pokračoval přes Turecko JV směrem, až doletěl k hranici se Sýrií, kde se podle očekávání stočil přímo k jihu. Tímto směrem proletěl Sýrií, Libanonem a Izraelem až se dostal do severního Egypta. Severozápadně obletěl město Suez a zamířil si to podél Rudého moře v jihovýchodním kursu.

V přímém jižním směru přeletěl Súdán až dorazil do Etiopie. Na hranicích Etiopie a v jihosudánském národním parku Boma strávil více denní přestávku s kratšími přelety v širší oblasti. Dále pokračoval v JZ směru přes celou Ugandu. V oblasti západně od Viktoriina jezera se opět stočil na jih a zamířil do Tanzanie. Následně kopíroval východní břeh jezera Tanganika. Bylo to 13.10., tedy zhruba o měsíc později od překonání Bosporu, kdy za jižním okrajem zmíněného jezera orel přeletěl do Zambie, kde si vesele plachtil nad místními savanami.

Trasa letu orla křiklavého 21.10.2021 – 21.11.2021 (©Anitra System s.r.o.)
Migrační trasy dvou dospělých orlů křiklavých původem ze SV Německa, kteří byli sledováni více let (plná čára – podzimní tah, tečkovaná čára – jarní tah, hnízdní areál/breeding, zimoviště/wintering). © Meyburg B.-U. 2021. Lesser spotted eagle Clanga pomarina Pp. 76-87 in: Panuccio M., Mellone U. and Agostini A. [eds.]. Migration Strategies of Birds of Prey in Western Palearctic. CRC Press, Boca Raton, Florida.
Odtud pokračoval vcelku rychlým tahem směrem na JZ přes výběžek Demokratické republiky Kongo zpět do Zambie. Zde ale nezůstal a pokračoval dál do Zimbabwe. V obou posledně zmíněných zemích již mohou někteří především mladí orli křiklaví zimovat. Pepa se ani zde dlouho nezdržel, přeletěl přes Botswanu a za 8 dní (21.10.) se již vznášel nad Jihoafrickou republikou SZ od města Pretoria. Jak se ukázalo, „našemu“ orlovi trvala migrace z Čech až do širší oblasti zimoviště v daleké jižní Africe na pomezí států Mosambik, Svazijsko a Jihoafrické republiky, tři měsíce. Zde se nacházejí rozlehlé oblasti lesostepí, které orlovi poskytují dostatek rozptýlených stromů a keřů odkud zcela jistě vyráží na lov.

Celková trasa letu orla se až na některé odbočky velice dobře shoduje s publikovanou mapou migrace dvou dospělých orlů křiklavých ze SV Německa. Jeden z těchto orlů zimoval právě ve Svazijsku a blízkém okolí (Meyburg 2021). V současné době (21.11.) se Pepa nachází v jižním Mosambiku. Podle velmi hrubého odhadu již zdolal za čtyři měsíce od svého vypuštění přes 12 tisíc kilometrů a celkem za svou dosavadní pouť navštívil úctyhodných 26 států. Držíme mu i nadále pevně palce na šťastnou cestu a přejeme: „ať Ti to lítá“!

Tímto bychom chtěli moc poděkovat firmě Anitra System s.r.o., za poskytnutí údajů z vysílačky orla křiklavého.

 

Martin Strnad