Skip to content

JAK DOPADLA DUDČÍ SEZÓNA ROKU 2023

Dudek chocholatý z Bolechovic (foto Vítězslav Palan)
Dudek chocholatý z Bolechovic (foto Antonín Janča)

Je velmi potěšující, že se dudkové v uplynulém roce 2023 v našem kraji znovu objevili. V dubnu během jarního tahu jsme měli, několik pozorování dudků na jih od Dobříše, na místech kde se objevují pravidelně každý rok. Hodnotnější jsou však pro nás záznamy z hnízdní doby od konce května a přes celé léto v čase prázdnin. Našich pět budek pro dudky instalovaných po okolí zůstalo osiřelých, resp. ve dvou z nich zahnízdili špačkové 🙂. A tak jsme museli hledat pankáčské fešáky v jejich přirozených obydlích. 

Dva samci se na jaře ozývali v dubovém lese západně od Dobříše. I přes intenzivnější hledání, do kterého se zapojil nejvíce Víťa, se nám hnízdění prokázat nepodařilo. Viděli jsme několikrát jednoho jedince, jak sbírá potravu a s ní v zobáku odlétá. Já jsem dudka v oblasti naposledy pozoroval 10. června. Hnízdění bylo velmi pravděpodobné. Koncem června jsme se od známého dozvěděli o pozorování dudka u Jeleních palouků u Malého Chlumce. Kontrola lokality proběhla, ale dudek zde nebyl zaznamenán.

Začátkem června našel Pepík hnízdo dudka u obce Bolechovice ve staré hrušni necelé dva metry nad zemí. Dne 6. června jsme ho poprvé společně kontrolovali a bylo zjištěno, že v dutině se nacházejí minimálně dvě již poměrně velká mláďata. 

Dudek chocholatý krmí mladé v lípě u Nezdic (foto Luboš Mráz)
Také zde hnízdil dudek chocholatý. Bučovice (foto Vítězslav Palan)

Současně jsme navštívili další lokalitu s výskytem dudajícího samce u Nezdic. Není to již Příbramský okres, ale je to stále území našeho zájmu. Při kontrole lokality jsme zjistili, že se zde nachází pár dudků, kteří prokazatelně krmí mláďata. Poblíž jsme navíc zaznamenali ještě dalšího tokajícího samce. Dalo nám obrovské úsilí hnízdní dutinu dohledat, stalo se tak 13. 6. až po třídenní usilovné práci, kdy už jsme přestali doufat v úspěch. Hnízdo bylo  ve staré lípě asi 5 m nad zemí v dutině po žluně. Mláďata již byla velká, do vylétnutí jim mnoho nescházelo. Při kontrole možnosti druhého hnízdění již dudek na této lokalitě zaznamenán nebyl. Při příjezdu ale Tony zahlédl dudka u obce Bučovice a místní nám potvrdili, že se tam dva ptáci pohybují. Bohužel již nebyl čas ani síla případnou dutinu dohledávat. 

Až začátkem srpna dostal Pepík zprávu, že v nedalekém objektu u Bučovic dudkové hnízdí. Dne 9. září jsme lokalitu navštívili a zjistili, že dudkové jsou již vyvedení. Pozorovali jsme zde jednoho dospělého ptáka a nalezený kadáver jednoho mláděte nám byl poskytnut majiteli usedlosti společně s informací, že tam dudkové hnízdí již více let. Je otázkou, zda se nejedná o přesídlený pár z lokality Nezdice a šlo o druhé hnízdění. Další možností je, zda by to nemohl být onen lichý dudající samec, který našel samici a zahnízdil poblíž. Poslední možností by mohlo být, že se jednalo o dva páry a lichého samce. Obě lokality, ta s hnízdem v lípě a ta v areálu usedlosti jsou totiž od sebe vzdálené jen několik set metrů. Tuto hádanku ale už bohužel nevyluštíme.

Dudek chocholatý v Hraštici (foto Vítězslav Palan))
Dudek chocholatý v Hraštici (foto Martin Strnad)

Koncem června dne 22. 6. nás oslovila paní Michaela z Malé Hraštice s tím, že u nich na zahradě hnízdí pár dudků. Tato zpráva nás nenechala chladnými. Slovo dalo slovo a s velikou laskavostí paní Michaely a její sousedky paní Heleny jsme s jejich svolením mohli hned druhý den z jejich pozemků pozorovat velmi zajímavou podívanou. Páreček dudků tou dobou opravdu intenzivně krmil. Hnízdění ale bylo unikátní a neobvyklé. Rodiče krmili téměř vzletná mláďata, která byla schovaná mezi tvárnicemi a dalším stavebním materiálem přikrytým plachtou. Při každém příletu dospělého s potravou muselo mládě povylézt z úkrytu a převzít nabízenou potravu, nebo dospělý předával sousta na okraji složeného štosu materiálu. Sousedi několik dní předtím v okolí nechali pokácet vzrostlý strom a polena byla složena do blízkosti hnízdících dudků. To dudky v pokročilé fázi hnízdění neodradilo a dne 25. 6. mám paní Helena hlásila pozorování trojice dudků na zahradě s tím, že stále ještě létají krmit i do hnízda. Během tohoto hnízdění dudci odchovali min. dvě mláďata. Příběh dudků z haldy ale pokračoval. Po čase se nám totiž dne 23. 8. znovu ozvala bedlivá paní Michaela, která vypozorovala, že dudkové na úplně tom samém místě znovu pilně krmí! Nakonec oprdlí dudkové na tomto rušném místě úspěšně vyvedli i svá druhá mláďata v celkem pozdním termínu na konci srpna. 

 

Dudek chocholatý v Žežicích (foto Lukáš Cibulka)

O pozorování dudka koncem května v Žežicích jsem se dozvěděl od paní Nováčkové z Příbrami. Lokalitu jsme z časových důvodů nesledovali. Koncem srpna dne 22. 7. jsem obdržel zprávu i s fotodokumentací od pana Lukáše z Žežic, kterému se na zahradě svého domu podařilo vyfotografovat pár dudků, kteří krmili již plně vzletné mládě. Byl to neklamný důkaz o jejich vyhnízdění v širším okolí.

 

Chtěli bychom touto cestou mockrát poděkovat všem, kteří nám poskytli informaci o jejich výskytu! Nalezení hnízda dudka, není žádná legrace, musíte mít dostatek času a trpělivosti, přesto není výsledek předem zaručen. Dudkové zcela jistě v našem regiony hnízdí, avšak do velké míry unikají pozornosti. Proto prosím mějte oči otevřené i v tomto roce. Děkujeme za jakékoliv informace!

Martin Strnad a Vítězslav Palan

VIDEO ZE DVOU HNÍZDĚNÍ DUDKŮ CHOCHOLATÝCH V SEZÓNĚ 2023

VIDEO Z NEOBVYKLÉHO HNÍZDĚNÍ DUDKA CHOCHOLATÉHO V HRAŠTICI