Skip to content

VÝSLEDKY KROUŽKOVÁNÍ PTÁKŮ V ROCE 2023

V tomto článku přinášíme přehled výsledků kroužkování ptáků v uplynulém roce 2023. Do kroužkování se kromě mne pravidelně zapojují Pepík a Petr. Já mám výhodu ve vydatné pomoci ostatních členů spolku a dalších dobrovolníků, kteří pomáhají zejména při našich akcích pro veřejnost, při kterých je vždy součástí ukázka kroužkování. 

Josef Veselý s mládětem orla královského (foto Vítězslav Palan)
Mláďata motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdě (foto Vítězslav Palan)

Pepík se dlouhodobě (od roku 1984) věnuje především kroužkování dravců a sov. Je i dlouholetým členem pracovní skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické. Kromě dravců a sov se věnuje také ochraně hnízdišť a kroužkování obou druhů čápů. Při této činnosti mu pomáhá i Lubor Křížek (www.darujkridla.cz). Na části okresu Příbram a Benešov se mu vloni podařilo kroužkovat 12 mláďat čápa černého a 11 mláďat čápů bílých. Za zmínku stojí kroužkování 27 jedinců káně lesní a 9 jedinců káně rousné.

Vloni byla historicky vůbec nejlepší sezóna pro motáky lužní. Pepík se věnuje monitoringu tohoto druhu a ochraně jejich hnízd na několika okresech ve středních a jižních Čechách. Pokud hrozí hnízdům „lužňáků“ vysečení během žní, je se zemědělci domlouváno odložení seče, nebo jsou hnízda oplocována viz článek Ochrana motáka lužního 2023. Pepík vloni kroužkoval 98 jedinců, z toho bylo 94 mláďat na 25 hnízdech, což byl vůbec nejvyšší počet za dobu, co se tomuto druhu věnuje. Pepíka zajímají také motáci pochopové. V uplynulé sezóně se mu podařilo kroužky označit uctyhodných 162 mláďat na 50 hnízdech. O neobvyklém hnízdění pochopů si může přečíst zde: Neobvyklé hnízdění motáka pochopa.

Vůbec poprvé v životě se Pepíkovi poštěstilo okroužkovat mládě orla královského, které vyletělo z hnízda v jihočeském kraji viz článek Orel královský v Čechách

Kroužkoval také 8 mláďat orla mořského. O orlech mořských a jejich kroužkování si můžete přečíst zde: Kroužkování orlů mořských – video.

Mláďata výra velkého (Bubo bubo) na hnízdě (foto Vítězslav Palan)

 

Josef Veselý s mládětem výra velkého (foto Vítězslav Palan)

Ze sov se Pepík dlouhodobě věnuje kontrole obsazenosti cca 40 hnízdišť výrů velkých a kroužkování jejich mláďat. V uplynulém roce kroužkoval na 17 hnízdech 30 mláďat. Jednoho dospělého výra kroužkoval při vypuštění ze záchranné stanice. Celkově za loňský rok okroužkoval 19 druhů ptáků v počtu 430 jedinců, z tohoto počtu bylo 331 mláďat na hnízdě.

 

Petr se nejvíce věnuje kroužkování ptáků v okolí Krásné Hory. To se týká především zimního kroužkování u krmítek – kroužkoval např. 150 jedinců sýkory koňadry a 112 jedinců čížků lesních. Během sezóny se zabývá kroužkováním ptáků v sadu, křovinách a na okraji lesa, kde kroužkoval např. 142 jedinců pěnice černohlavé a prokázal hnízdění pěnice vlašské, když odchytil dvě vzletná mláďata a dva dospělé ptáky. V borovém hájku u Krásné hory odchytil skřivana lesního. Na nocovištích s námi také kroužkoval 359 vlaštovek obecných. Celkem se Petrovi podařilo kroužkovat 41 druhů ptáků v počtu 1080 jedinců, což byl jeho zatím vůbec nejvyšší počet okroužkovaných ptáků za sezónu. 

Pár kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) (foto: Antonín Janča)
Jana s mláďaty volavky popelavé (Ardea cinerea) (foto Martin Strnad)

Pro mě byla uplynulá sezóna nečekaně velmi úspěšná a po pravdě řečeno nevím, jestli se bude něco takové ještě někdy opakovat 🙂. Brzy z jara jsem se věnoval monitoringu kulíšku nejmenších v okolí Dobříše (viz článek Zpráva z monitoringu kulíšků nejmenších 2023), kdy se nám podařilo nově odchytit 7 jedinců (6 samců a 1 samici). Navíc jsme ještě kontrolovali dva staré známé samce, kteří již svůj kroužek dostali v roce 2021. Během května jsem se věnoval kontrole a obsazenosti budek ve dvou polesích u Dobříše. Během této aktivity bylo kroužkováno 497 mláďat sýkory koňadry (celkem kroužkováno 875 jedinců) a 145 mláďat sýkory modřinky (celkem 319 jedinců). Dalším druhem sýkory s vyšším počtem okroužkovaných jedinců (120 ex.) byl uhelníček. K tomuto výsledku přispěla velkou měrou moje podzimní účast na odchytové akci na Červenohorském sedle. V jarním období se mi podařilo kroužkovat např. 25 mláďat volavky popelavé (video z kroužkování volavek popelavých) nebo hnízdo ťuhýků šedých se 4 mláďaty (viz článek s videi O ťuhýcích šedých v našem kraji). Během pozdního léta jsme se věnovali kroužkování nocujících vlaštovek v rákosí. Celkem jsem kroužkoval 750 vlaštovek a 16 kontroloval s kroužkem. Během podzimu jsme podnikli několik výprav zaměřených na démony noci lelky (8 kroužkovaných jedinců) a také na sovy (18 kroužkovaných sov pálených a 6 retrapů s kroužkem). 

Sluka lesní (Scolopax rusticola) (foto Antonín Janča)
Samec lejska malého (Ficedula parva) (foto Antonín Janča)

Navíc jsem měl nevídanou možnost v loňském roce kroužkovat sedm nových druhů ptáků. V zimě to začalo kachnou divokou 🙂. Při naší vůbec první dubnové výpravě na sluky, se nám hned jednu podařilo nalákat do sítě. Dále to byla žluna šedá z akce pro veřejnost ve Vižině. Při kontrole budek pro pěvce na začátku června jsme narazili na unikátního fantoma lesa – zpívajícího samce lejska malého (viz článek Fantom lesa byl objeven). V půli června jsem letos na úkor ťuhýků obecných trávil čas s luňáky červenými. Nakonec jsem byl odměněn mým prvním nálezem obsazeného hnízda, kde byla kovovými a barevnými odečítacími kroužky označena tři mláďata. V zářijovém termínu během odchytů sov se nám s vydatnou porcí štěstí, ke kterému mocně přispěl Pepík, podařilo okroužkovat mladou poštolku rudonohou. Posledním sedmým šťastným druhem se stal krásně vybarvený samec křivky obecné, kterého se podařilo odchytit na Červenohorském sedle v Jeseníkách.

Vloni jsem měl možnost kroužkovat 72 druhů ptáků v počtu 2701 jedinců z toho (855 mláďat na hnízdě), což představuje druhou nejlepší sezónu co do počtu označených jedinců (pouze o 4 jedince méně než v roce 2020).

Celkově se nám dohromady v loňském roce podařilo odchytit 85 druhů v počtu 4183 jedinců, z čehož bylo 1159 mláďat kroužkováno na hnízdě (viz tabulka).

Na závěr bych chtěl moc poděkovat za vydatnou pomoc v terénu všem kolegům ze spolku, ale i dalším dobrovolníkům, bez kterých by výsledky zcela určitě nebyly takové, jaké jsou!

Martin Strnad

FOTOGALERIE Z KROUŽKOVÁNÍ ZAJÍMAVÝCH DRUHŮ PTÁKŮ

TABULKA S POČTY A DRUHY KROUŽKOVANÝCH PTÁKŮ V ROCE 2023

Druh Celkem Mláďata Dospělí
čáp bílý 11 11 0
čáp černý 12 12 0
brhlík lesní 39 32 7
budníček menší 26 0 26
budníček větší 2 0 2
břehule říční 7 0 7
cvrčilka říční 1 0 1
chřástal vodní 2 0 2
dlask tlustozobý 11 0 11
drozd zpěvný 9 0 9
dudek chocholatý 1 0 1
hýl obecný 9 0 9
jiřička obecná 20 19 1
kachna divoká 1 0 1
kalous pustovka 5 0 5
kalous ušatý 16 0 16
kos černý 58 0 58
krutihlav obecný 26 18 8
králíček obecný 22 0 22
králíček ohnivý 9 0 9
kulíšek nejmenší 7 0 7
káně lesní 28 0 28
káně rousná 9 0 9
krahujec obecný 2 0 2
křivka obecná 1 0 1
ledňáček říční 5 0 5
lejsek malý 1 0 1
lejsek bělokrký 1 0 1
lejsek černohlavý 7 6 1
lelek lesní 8 0 8
linduška lesní 2 0 2
linduška luční 1 0 1
luňák červený 3 3 0
mlynařík dlouhoocasý 21 0 21
moták lužní 100 94 6
moták pochop 185 185 0
orel královský 1 1 0
orel mořský 8 8 0
poštolka obecná 45 10 35
poštolka rudonohá 1 0 1
puštík obecný 7 4 3
pěnice hnědokřídlá 9 0 9
pěnice pokřovní 7 0 7
pěnice slavíková 20 0 20
pěnice vlašská 7 0 7
pěnice černohlavá 239 0 239
pěnkava jikavec 3 0 3
pěnkava obecná 8 0 8
pěvuška modrá 28 0 28
racek chechtavý 9 0 9
rehek domácí 8 5 3
rehek zahradní 2 0 2
rákosník obecný 19 6 13
rákosník proužkovaný 10 5 5
rákosník zpěvný 13 0 13
sedmihlásek hajní 1 0 1
skorec vodní 8 6 2
skřivan lesní 1 0 1
slavík obecný 3 0 3
sluka lesní 1 0 1
sova pálená 22 0 22
stehlík obecný 3 0 3
strakapoud velký 6 0 6
strnad obecný 18 0 18
střízlík obecný 10 0 10
sýc rousný 1 0 1
sýkora babka 19 0 19
sýkora koňadra 1025 497 528
sýkora lužní 3 0 3
sýkora modřinka 405 145 260
sýkora parukářka 5 2 3
sýkora uhelníček 130 36 94
vlaštovka obecná 1109 0 1109
volavka popelavá 25 25 0
vrabec polní 14 0 14
zvonek zelený 37 0 37
výr velký 32 31 1
červenka obecná 47 0 47
čížek lesní 132 0 132
šoupálek dlouhoprstý 1 0 1
špaček obecný 11 10 1
ťuhýk obecný 27 14 13
ťuhýk šedý 4 4 0
žluna zelená 1 0 1
žluna šedá 1 0 1
85 druhů 4214 1189 3025