Skip to content

FANTOM LESA BYL OBJEVEN

LEJSEK MALÝ ZAZNAMENÁN V POLESÍ DOBŘÍŠ

Lejsek malý (foto Martin Strnad)
Lejsek malý (foto Martin Strnad)

V neděli 28. 5. 2023 jsme měli od rána naplánovanou kontrolu obsazenosti ptačích budek pro pěvce, která je spojená s kroužkováním jejich ptačích obyvatel. Tentokrát jsme se vydali do polesí Dobříš, kde máme pověšeno 113 budek pro pěvce. Budky nejčastěji využívá sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora uhelníček a někdy se v nich zabydlí brhlík lesní, zcela výjimečně např. lejsek černohlavý. 

Práce nám šla od ruky, jelikož se mnou vyrazili pomocníci Víťa, Tony a Jana. Během dopoledne se během rutinní kontroly desítek budek a kroužkování mláďat nic významného nestalo. Zlom nastal až kolem 13 h., kdy už většina ptáků není moc aktivní a hlavně nezpívá. V jednu chvíli jsem se však zarazil, když jsem z poměrně velké vzdálenosti uslyšel dlouho neslyšený, navíc v tomto prostředí a našem okolí zcela „nový“ hlas. Poprosil jsem kamarády a chvilku klidu, abych se ujistil, že mě nešálí sluch. Krásný zpěv se poté ozval znovu a vzápětí se stále vždy po chvíli opakoval. „To snad není možné, já opravdu slyším lejska malého“, nevěřil jsem vlastním uším. 

Rychle jsme dokončili kontrolu pár zbylých budek v okolí a pomaloučku jsme se začali porostem přibližovat za oním fantomem lesa. Nakonec jsme si krásně plně vybarveného min. tříletého samce  mohli pěkně prohlédnout dalekohledem na vzdálenost cca 30 m. Pohyboval se především v horních partiích vysokých stromů a intenzivně zpíval i přes pokročilou polední hodinu a teplé a slunečné počasí. V okolním lese převažoval mladý porost dubo-habřiny, kde se na úbočí kopce nacházela větší světlina, na jejímž okraji rostlo několik vzrostlých starších buků. Celý prostor dubo-habřiny byl velmi stinný. Nejbližší potok se od místa pozorování nacházel cca 350 m. 

Lejsek malý (foto Martin Strnad)
Lejsek malý (foto Martin Strnad)

Lejsek malý je drobný pěvec, jenž nemigruje jako většina spořádaných tažných druhů do Afriky, nýbrž až do daleké Indie. V naší širší oblasti byl zaznamenán členem našeho spolku Josefem Veselým zpívající samec dne 25. 5. 2012 u břehu VN Slapy. Vítězslav Palan pozoroval zpívajícího samce lejska malého dne 1. 6. 2016 v anglickém zámeckém parku na Dobříši. Jeho výskyt byl potvrzen v letech 2016 a 2017 také z CHKO Brdy. Několik záznamů existuje z Berounska, pravidelněji se s ním lze setkat až v CHKO Křivoklátsko.

Letošní pozorování bylo tak teprve třetím zástihem tohoto zajímavého druhu na Dobříšsku. Jeho zahnízdění u nás bychom si moc přáli, teď už nezbývá než trpělivě doufat 🙂

Martin Strnad

VIDEO LEJSKA MALÉHO V POLESÍ DOBŘÍŠ

VIDEO LEJSKA MALÉHO Z CYKLU PTÁCI ZBLÍZKA