Skip to content

O ŤUHÝCÍCH ŠEDÝCH V NAŠEM KRAJI (VIDEO)

Samec ťuhýka šedého kroužkovaný 3. 5. 2020 v Křepenicích. (foto Vítězslav Palan) 
Ťuhýk šedý má široký a dlouhý ocas s černým středem per a bílým lemováním. (foto Vítězslav Palan)

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) je větší zavalitější zpěvný pták velikosti štíhlejšího kosa, se silným na konci zahnutým zobákem jako mají dravci a černou páskou přes oko. Zpěvu však mnoho nedá, ozývá se spíše jen málo slyšitelnými švitořivými a skřípavými zvuky. Obě pohlaví jsou zbarvena podobně, samice má o něco více vlnkování na břiše a bocích, samec je celkově světlejší. Na první pohled jsou však v dalekohledu jen těžko rozlišitelní. Jejich hlavní potravou jsou hraboši, dále větší hmyz jako cvrčci, kobylky, sarančata a brouci. Ulovené hraboše často nabodávají na trny šípků a kolce trnek. Zajímavé je, že je ihned po ulovení zbavují hlavy, kterou nekonzumují. V době nedostatku této potravy, loví často i menší pěvce a hlavně jejich nezkušená mláďata. Naši ťuhýci šedí jsou částečně stálí, část ptáků na zimu odlétá k jihu (Itálie, Slovinsko) a na zimu k nám naopak přilétají jedinci ze severních chladnějších končin (např. Polsko a Finsko).

Ťuhýk šedý na lovu (foto Martin Strnad)
Ťuhýk šedý na lovu (foto Martin Strnad)

Způsobem lovu se ťuhýci šedí neliší od ostatních ťuhýků. Často vyhlíží z vrcholu keře, vysokého stromu, pastevních kůlů nebo drátů vysokého napětí, odkud loví buď na zem, nebo do vzduchu. Dokáže se také chvíli třepotat ve vzduchu na jednom místě jako poštolka. Nestavitelné zbytky potravy jako peří, chlupy a keratinové části hmyzu vyvrhuje v podobě vývržků.

Má výborný zrak – v oku má dvě žluté skvrny, což jsou místa s nejostřejším viděním (člověk má pouze jednu tuto skvrnu). Této jeho vlastnosti v minulosti využívali sokolníci při lovu či odchytu dravců. Ťuhýk šedý jim podle svého chování napověděl, že se dravec blíží, daleko dřív než ho na obloze uviděli střelci. 

Mláďata ťuhýka šedého na hnízdě ve stáří 8 dní. Rybníky 30. 5. 2022. (foto Martin Strnad)
Mláďata ťuhýka šedého na hnízdě ve stáří 12-14 dní. Rybníky 15. 5. 2021. foto Martin Strnad)

V našem kraji je mnohem vzácnější než ťuhýk obecný. Jeho výskyt je vázán na kraje lesů s pastvinami, v oblibě má okraje malých polních lesíků a remízy se stromořadím. Ve většině případů hnízdí velmi vysoko ve špici borovic, nebo smrků. Jednou v létě jsem našel už opuštěné hnízdo v pásu trnek uprostřed polí ve výšce cca 2,5 m, ve kterém byl zbytek hraboše. Hnízdo je často typicky vyzdobeno bílými částmi umělé pytloviny, provázků a peříček stejné barvy. Oblast poblíž hnízda si rodiče ťuhýků šedých aktivně brání před nezvanými vetřelci. Zahání a naletují např. na sojky, ale i motáky pochopy nebo káně lesní a při tom vydávají drsné varovné hlasy.  

Minulý rok jsme na Dobříšsku a středním Povltaví zaznamenali v jarním období přítomnost 9 párů. Pravidelné hnízdiště ťuhýků šedých se nacházejí mezi Čímí a Křížovem, u Prostřední Lhoty, u Drhov (2 páry), u Rybníků, u Rosovic, u Mokrovrat, u Malé Hraštice a u Malé Lečice. Čtyři páry z nich prokazatelně zahnízdily. Podle našich pozorování úspěšně vyvedl mláďata pár u Mokrovrat, Rybníků a Malé Lečice. V roce 2021 jsme poprvé objevili nové hnízdiště u Rybníků. V nalezeném hnízdě bylo pět mláďat, která jsem si už netroufnul okroužkovat, protože velká už téměř plně opeřená mláďata ťuhýků při vyrušení často předčasně vyskakují z hnízda. Letos se nám tam opět podařilo hnízdo dohledat a já jsem tak měl tu čest, poprvé okroužkovat jejich šest mláďat na hnízdě ve špičce smrku. Nezapomeňte se podívat na video! Jakpak jim asi chutnalo?

Martin Strnad

KRMENÍ MLÁĎAT NA HNÍZDĚ – VIDEO

ŤUHÝK ŠEDÝ – VIDEO