Skip to content

NEOBVYKLÉ HNÍZDĚNÍ MOTÁKA POCHOPA

Mláďata motáka pochopa na hnízdě v trnkách (foto Vítězslav Palan)
Mláďata motáka pochopa na hnízdě v trnkách (foto Vítězslav Palan)

Letošní rok, je co do počtu hnízdících párů motáků pochopů velice rozdílný podle oblastí. Vše je jednoznačně závislé na potravní nabídce, která se místně velmi liší. Hlavním zdrojem potravy  je hraboš polní, který na Dobříšsku téměř chybí, zato na Sedlčansku je velikost populace průměrná, a to stačí k velice dobrým počtům hnízdících párů. Na Dobříšsku je letošní počet hnízdních párů asi na třetině běžných počtů s malým počtem mláďat. Navíc ve třech případech bylo prokazatelné hnízdění neúspěšné. Na Sedlčansku a Benešovsku je počet hnízd stabilní s velkým počtem mláďat na hnízdech.

Dne 5. 7. 2023 jsem pomáhal Pepíkovi Veselému s vyhledávání hnízd motáků lužních na Benešovsku, které se realizuje pro  jejich záchranu před nadcházející sklizní obilovin (viz Ochrana hnízd motáka lužního nebo Záchrana hnízda motáka lužního). Pepík v této lokalitě před dvěma dny dohledal velice zajímavé hnízdo pochopů, které se nacházelo v pásu trnek lemujících spojovací potok mezi rybníky, uprostřed zarostlého mokřadu. Moták pochop si staví hnízdo na zemi v rákosí, orobinci v obilninách a mokřadech. Toto však bylo umístěno v keřích trnky 2 m  nad zemí, což je velice neobvyklé. Je známo jen několik podobných hnízdění. Na hnízdě byla čtyři velká mláďata v dobré kondici.

Pohled na místo hnízdění (foto Vítězslav Palan)
Pepík cedil krev 🙂(foto Vítězslav Palan)

Dva dny nato jsme lokalitu navštívili znovu a k našemu překvapení, jsme zaznamenali další hnízdící pár jen 35 m vzdálený od prvního v témže porostu v totožné výšce. Na hnízdě byla také čtyři velká mláďata. Dalo nám skutečně zabrat se k mláďatům dostat a okroužkovat je, o čemž svědčí stav Pepíkových paží a celého těla. Bez nadsázky se dá říci, že jsme kroužkování zaplatili vlastní krví.

Co vedlo ptáky ke stavbě hnízd na tomto místě s jistotou nelze tvrdit, ale moje domněnka je, že na lokalitě je černá zvěř, která hnízda často preduje. V porostu trnek byly tunely vytvořené procházející zvěří a jen díky tomu, bylo možno se alespoň částečně k hnízdům přiblížit.  Mokřad je úplně ideální pro hnízdění a přesto ptáci postavili hnízda takto nezvykle, ale jistě účinně pro svou ochranu.

Na závěr ještě pár čísel, Pepík Veselý letos okroužkoval již více než 150 mláďat a Martin Strnad na Dobříšsku na 8 hnízdech okroužkoval 24 mláďat motáka pochopa.

Vítězslav Palan

VIDEO Z FOTOPASTI U HNÍZDA MOTÁKA POCHOPA (Martin Strnad)

VIDEO Z KROUŽKOVÁNÍ MLÁĎAT MOTÁKA POCHOPA NA OBVYKLÉM HNÍZDIŠTI V RÁKOSÍ