Skip to content

OREL KRÁLOVSKÝ V ČECHÁCH

První mládě orla královského z Čech letos úspěšně vylétlo ze svého hnízda

Poštolka obecná doráží na orla královského (foto Martin Strnad)
Orel královský přistává na hnízdě (foto Martin Strnad)

V minulém roce se Pepík Veselý dozvěděl informaci od kolegy Davida Horala z jihomoravské pobočky ČSO, že se na pomezí Jihomoravského a Jihočeského kraje dlouhodobě zdržuje pár orlů královských. Tuto informaci se David dozvěděl od rakouských kolegů, kteří měli podezření na jejich hnízdění v oblasti.

Dne 17. 6. 2022 jsem se s Pepíkem, Víťou a Tonym vypravil do oblasti Dačicka, abychom se pokusili hnízdo najít a ověřit případnou přítomnost mláďat na hnízdě. Po příjezdu na lokalitu jsme hnízdo zdárně našli. Ze vzdálenosti 300 m jsme v autě cca 4 hodiny pozorovali dění na hnízdě a okolo něj. Za celou dobu jsme jak na hnízdě, tak ani v okolí hnízda přítomnost orlů bohužel nezaznamenali. Hnízdo bylo umístěno na okraji polního lesíka na borovici ve výšce cca 15 m a nacházela se v něm dvě opuštěná vejce. Hnízdění tedy bylo bohužel neúspěšné. 

I letos se orli ve stejné oblasti zdržovali. Nově se zde však objevila telemetricky sledovaná samice původem od Dyjákovic na Znojemsku. Díky projektu LIFE EUROKITE, který vede rakouský výzkumník Rainer Raab, se ji podařilo vybavit GPS baťůžkem Anitra, díky němuž mohou sledovat její pohyb. Podle dat rakouských kolegů vše naznačovalo tomu, že orlí pár postavil hnízdo a zahnízdil. 

Josef Veselý s mládětem orla královského (foto Martin Strnad)
Dušan Rak a Lubomír Peške připevnňují mladému orlovi královskému telemetrické zařízení (foto Vítězslav Palan)

Pepík Veselý jezdí do oblasti každoročně za účelem monitoringu a ochrany hnízd motáků lužních před vysečením z porostů obilovin. I letos dostal opět lákavou nabídku, zda by hnízdo „králováků“ nedohledal. I když oblast zná, nalezení hnízda mu zabralo víc času, než očekával. Nakonec hnízdo našel 2,7 km daleko od místa loňského hnízdění. Při této první kontrole hnízda dalekohledem zjistil, že se na hnízdě nachází min. jedno malé mládě v prvním bílém prachovém peří! Následně informoval příslušný úřad ochrany přírody, kde si vyjednal i povolení k případnému kroužkování mláďat.

Na další kontrolu dne 9. 6. 2023 jsem se k Pepíkovi a mému jmenovci Martinovi připojil i já.  Z dálky jsme dalekohledy z krytu auta pozorovali přílet samce orla s potravou na hnízdo a pro klid duše jsme si znovu ověřili, že je mládě v dobré kondici a stále na svém místě. Měli jsme možnost v letu pozorovat i samici s patrnou vysílačkou na zádech. 

Za dalších 16 dní jsem se vydal s Víťou a Tonym znovu na výlet za orly. Asi po hodině čekání jsme se opět dočkali majestátního příletu samce s potravou na hnízdo. Mládě už bylo tou dobou v druhém šatu, jen hlavu mělo ještě zcela bílou. Dobrou zprávu jsme zavolali Pepíkovi a ten s ohledem na jeho velikost začal spřádat plán, aby byl co nejdříve zvolen příhodný termín, kdy by se mláděti mohly nasadit kroužky.

Josef Veselý připevňuje mladému orlovi královskému ornitologické a odečítací kroužky (foto Vítězslav Palan)
Josef Veselý a Vlasta Škorpíková Jihomoravská pobočka ČSO (foto Vítězslav Palan)

Den „D“ nastal 2. 7. 2023. K orlímu hnízdu přijeli zástupci našeho spolku v čele s Pepíkem, stromolezec Lubor (www.darujkridla.cz) s kolegyní Petrou, zástupkyně jihomoravské pobočky ČSO Vlasta a také zástupci firmy Anitra s r.o. Dušan s Lubošem (D+L). V neděli po poledni, kdy jsme naposledy mládě zkontrolovali stativovým dalekohledem, bylo definitivně potvrzeno, že akce může začít. Svoji práci i přes silnější nárazový vítr výborně odvedl Lubor, který vystoupal na hnízdo a mládě opatrně v plátěném pytli spustil na zem. Zde si mladého orla převzal tým D+L, aby mu mohli na záda připevnit baťůžek s GPS zařazeným do stejného projektu LIFE EUROKITE, abychom mohli nahlédnout do života tohoto vzácného a ohroženého dravce. Po nezbytné manipulaci nutné k instalaci vysílačky si Pepík mohl splnit svůj další sen. Mláděti připevnil na jeden běhák kovový ornitologický kroužek LX501 a na druhý běhák nasadil plastový červený kroužek s bílým kódem H31.

Mladému orlovi královskému se dobře daří. Již podnikl několik delších okružních výletů. Vydal se např. z Dačicka severním směrem až do oblasti Ledče nad Sázavou, poté se opět stočil k jihu, proletěl kolem Jihlavy, až se znovu vrátil zpět do místa svého narození. Zavítal i na západ na Jindřichohradecko do okolí Kačleh nebo na SV do okolí Poličky. Vydal se na výlet i na jih směrem k Vídni, ale před Dunajem se u Stockerau opět stočil k severu. Většinu času  poslední době tráví v SV Rakousku. Naposledy se 19. 11. 2023 zdržoval na Rakouské straně jižně od Valtic.

Jsme velice rádi, že se nám podařilo zdokumentovat úspěšné vyhnízdění tohoto vzácného orla na vůbec nejzápadnějším místě v rámci celého jeho hnízdního areálu. Orli královští u nás hnízdí pouze na Moravě, dále pak do stejné populace patří jedinci ze SV Rakouska, Slovenska a Maďarska. Další hnízdění druhu bylo potvrzeno až v Makedonii, Bulharsku, Turecku, na Ukrajině a v Rusku.

Stejně tak jako o orlovi křiklavém Pepovi, který je pomocí GPS vysílačky Anitra sledován již po dva roky (seriál o Pepovi zpráva osmá), tak o životní pouti mladého orla královského Vás budeme informovat na našich stránkách.

Přejeme mladému „královákovi“ šťastný let světem!

Martin Strnad

Za poskytnutí údajů z vysílačky mnohokrát děkujeme Rainerovi Raabovi – projekt LIFE EUROKITE a firmě ANITRA spol s r.o.

OREL KRÁLOVSKÝ – VIDEO Z KROUŽKOVÁNÍ A INSTALACE TELEMETRICKÉHO ZAŘÍZENÍ