Skip to content

S HLAVOU V OBLACÍCH, ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA SEDMÁ

Nebojte, orel Pepa i nadále brázdí oblohu. Naposledy jsme o něm psali před 4,5 měsíci, když letěl přes Bulharsko. Odtud pokračoval jako přes kopírák téměř stejnou cestou, kterou letěl již před rokem k jihu. Přeletěl Bospor a Turecko JV směrem, k jihu to stočil podél Středozemního moře přes východní Mediterán a země „střelců na dravce“, okolo Suezu to vzal ostře…

Číst více

O ŤUHÝCÍCH ŠEDÝCH V NAŠEM KRAJI (VIDEO)

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) je větší zavalitější zpěvný pták velikosti štíhlejšího kosa, se silným na konci zahnutým zobákem jako mají dravci a černou páskou přes oko. Zpěvu však mnoho nedá, ozývá se spíše jen málo slyšitelnými švitořivými a skřípavými zvuky. Obě pohlaví jsou zbarvena podobně, samice má o něco více vlnkování na břiše a bocích, samec je celkově světlejší. Na…

Číst více

PTAČÍ HODINKA

Máte u domu krmítko, na kterém pravidelně přikrmujete, a rádi při tom pozorujete ptáky? Potom se můžete zapojit do projektu ČSO – Ptačí hodinka. Ač je tento projekt vědecký, může se ho zúčastnit kdokoliv. Akce proběhne o víkendu 6. - 8. ledna 2023. Metodika je jednoduchá: během jedné hodiny sčítáte na krmítku maximální počet jedinců jednotlivých druhů. Projekt probíhá od…

Číst více

PF 2023

Krásné Vánoce, hodně pohody a zdraví v následujícím roce a dostatek energii dobíjejících zážitků přeje Přírodovědný spolek Dobříš všem lidem dobré vůle 🙂

Číst více

SETKÁNÍ U KRMÍTKA (VIDEO)

S Přírodovědným spolkem u dobříšského krmítka… V sobotu, 10. 12. 2022, uskutečnil Přírodovědný spolek Dobříš již druhé letošní „Setkání u krmítka“. Tato akce byla jednou ze součástí projektu umístění tří krmítek pro přikrmováním zimního ptactva na veřejně přístupných místech na Dobříši, o jejichž umístění jsme informovali již v předchozím článku. Celý projekt byl spolufinancovaný formou dotace z rozpočtu města Dobříš. Tentokrát jsme pozvali…

Číst více

SČÍTÁNÍ LABUTÍ VELKÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Labuť velká je pták z řádu vrubozobých stejně jako např. kachna divoká. Zbarvení dospělců je čistě bílé s oranžovým zobákem a černou bází, nad zobákem je nápadný hrbol, který je u samců v době hnízdění výraznější než u samic. Mláďata jsou šedohnědě zbarvena, zbytky šedého opeření mizí při prvním letním pelichání, postupně se také mění barva zobáku. Výjimkou je mutace…

Číst více

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ MALÍŘSKÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI

VŠEM DĚTEM moc děkujeme za jejich obrázky. Sešlo se jich neuvěřitelných 108 ks. Těší nás s jakou fantazií a kreativitou se děti do ztvárnění ptačího tématu pustily. Použité výtvarné techniky byly pestré. Od koláže z různých materiálů jako např. tematicky laděný notový zápis písničky „Letěla si vlaštovička“, přes kresbu suchými pastely, pastelkami, malbu vodovkami, zmizíkovou či prstovou techniku. Naše pětičlenná porota neměla vůbec…

Číst více

SETKÁNÍ U KRMÍTKA – DOBŘÍŠ VĚTRNÍK

S Přírodovědným spolkem Dobříš za zimujícím ptactvem Pro letošní rok přišel náš Spolek za finanční podpory MěÚ Dobříš s novinkou v podobě umístění tří krmítek pro přikrmování zimního ptactva na veřejně přístupných místech na Dobříši – v blízkosti rybníka Papež, u Domu s pečovatelskou službou a nedaleko zámeckých zahrad v prostorách Jedlového hájku. Cílem této aktivity je pomoci zimujícímu ptactvu…

Číst více

SEKÁNÍ ORCHIDEJOVÉ LOUKY MEZI MOKROVRATY A MALOU HRAŠTICÍ (VIDEO)

Před dvěma lety při jedné ze svých vycházek za motýly jsem navštívila velmi pěknou louku v údolí Voznického potoka. Na lokalitu jsem vyrazila vlastně cíleně na dva druhy našich modrásků vývojem vázaných na krvavec toten – modráska očkovaného a bahenního, kteří byli z této lokality před lety hlášeni. Byl červenec 2020, louka se mi už od pohledu líbila, konopáč sadec,…

Číst více

KAM SE PODĚLA POTÁPKA MALÁ (VIDEO)

Potápka malá je nejmenší druh potápky hnízdící na našem území. Vyhledává menší rybníky s břehovým porostem, které mají obsádku mladých (malých) rybek, pulců a vývojových stádií hmyzu, které jim slouží za potravu. Ještě nedávno byla potápka malá zcela běžný druh v okolí Dobříše na téměř všech příhodných rybnících, vyjma většiny těch velkých. To proto, že tam se chová již jen…

Číst více

BRAMBORNÍČCI HNĚDÍ VYHNÍZDILI LETOS U KŘÍŽOVA (VIDEO)

Bramborníček hnědý se na Dobříšsku a ve Středním Povltaví v hnízdním období vyskytuje velmi vzácně. Nejčastěji se s ním můžeme setkat pouze na jarním nebo podzimním tahu, kdy můžeme pozorovat jednotlivě proletující ptáky např. kolem Nového rybníka, Přívaží a Lhoteckého rybníka apod. Naproti tomu jeho blízce příbuzný bramborníček černohlavý hnízdí každoročně v počtu 1-3 párů právě kolem výše zmíněných rybníků. Hnízdí také…

Číst více

PODZIMNÍ TAH BAHŇÁKŮ

Nástup podzimu nám neomylně ohlašují hejna špačků posedávající a houfující se na drátech, připravená se vydat v ten správný čas na každoroční cestu do svých zimovišť.  Do pohybu se dávají milióny ptáků a podnikají strastiplnou cestu napříč Evropou nebo ještě dál až na africký kontinent. To je pro nás ta správná doba, abychom na svých toulkách za opeřenci zpozorněli. Můžeme totiž…

Číst více

ZAPOJTE SE DO ZIMNÍHO PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ NA DOBŘÍŠI (VIDEO)

Členové Přírodovědného spolku Dobříš nainstalovali v neděli 30. 10. 2022 tři veřejná krmítka pro ptáky, aby se jim tu s námi lépe žilo. V rámci projektu „Přírodovědná osvěta veřejnosti a její zapojení do ochrany a péče o ptáky na Dobříšsku“ nechal Přírodovědný spolek Dobříš vyrobit tři krmítka. Ta se nacházejí u Domu s pečovatelskou službou na Dukelském náměstí, v Jedlovém…

Číst více

FESTIVAL PTACTVA V KYTÍNĚ 2022 (VIDEO)

V sobotu 1. 10. 2022 pořádal Přírodovědný spolek Dobříš již druhý ročník Festivalu ptactva v Kytíně. Tuto celoevropskou akci pro veřejnost, zaměřenou na pozorování ptactva dlouhodobě koordinuje ČSO (Česká společnost ornitologická) ve spolupráci s Birdlife International. Jako lokalitu na Dobříšsku jsme opět vybrali louku u Kytína s bohatým pásem křovin, kam dlouhodobě vyrážíme ptáky sledovat a v zimním období i…

Číst více

SLAVÍCI NA DOBŘÍŠSKU (FOTO A VIDEO)

Nevím, zda jste někdy v přírodě slyšeli zpěv slavíka, je to skutečný zážitek. Vidět tohoto pěvce ve volné přírodě je velice těžké, jen velice pozornému pozorovateli se to může podařit, ale jeho zpěv je daleko slyšitelný, a tak nápadný, že ho nelze nezaznamenat. A tento zážitek si mohou v posledních letech dopřávat i obyvatelé a návštěvníci Dobříšska. Tak jak mnohé…

Číst více

FESTIVAL PTACTVA NA NOVÉM RYBNÍKU 2022

V sobotu 17. 9. 2022 pořádal Přírodovědný spolek Dobříš další z akcí pro širokou veřejnost, tentokrát Festival ptactva u Nového rybníka nedaleko od Obořiště. V tomto případě byla vybraná lokalita s bohatým výskytem vodního ptactva s možností pozorování různých ptačích druhů na tahu. Hlavní náplní tohoto setkání byla ukázka kroužkování ptáků, povídání o ptačích druzích, jejich migraci a ochraně. Do přípravy a průběhu akce se zapojila většina členů…

Číst více

POZVÁNKA NA II. ROČNÍK FESTIVALU PTACTVA V KYTÍNĚ

Zveme Vás na podzimní povídání o tažných ptácích do Kytína, které bude doprovázené ukázkou kroužkování živých ptáků. Sraz v sobotu 1. 10. 2022 v 7:00 v Kytíně na louce u hájovny (GPS: 49.8484583N, 14.2079758E). Na místě budeme minimálně do 10 h. Účast zdarma. Pevnou obuv, vhodné oblečení a dalekohled s sebou. MÍSTO KONÁNÍ AKCE NA MAPĚ Akce je spolufinancovaná formou…

Číst více

SLAVNOSTI PASTVIN HLINNÁ 2022 (FOTO A VIDEO)

PŘÍRODOVĚDNÝ SPOLEK DOBŘÍŠ ZA HRANICEMI DOBŘÍŠSKA   Přírodovědný spolek Dobříš se stejně jako již několik předchozích let i letos účastnil akce pro širokou veřejnost „Slavnosti Pastvin“ u obce Hlinná poblíž Litoměřic. Letošní, již pátý ročník, konaný v sobotu, 3. 9. 2022, byl pořádaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správou CHKO České středohoří a obcí Hlinná. Pomocí zážitkově-naučného okruhu,…

Číst více

S HLAVOU V OBLACÍCH, ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA ŠESTÁ

Tentokrát přinášíme krátkou foto a video dokumentaci z těžko uvěřitelných dvou krátkých setkání se „ztraceným synem“ Pepou, který po roce od jeho vypuštění a zimování v Jihoafrické republice, znovu zavítal 25. 7. 2022 domů na Dobříšsko. Hned následující den ráno se Víťa a Tony rozjeli na místo u Kardavce, které nám přišlo dopoledne z jeho GPS vysílačky. Pozice z ”baťůžku” ukazovala na malou louku…

Číst více

MOTÁK LUŽNÍ – ZÁCHRANA HNÍZDA (VIDEO)

Moták lužní je jeden ze čtyř druhů motáků vyskytujících se a hnízdících na území ČR. Je to nádherný dravec, který je vázán na bezlesé lokality s dostatkem potravy, což je převážně hraboš polní. Na Příbramsku hnízdí v posledních letech v počtu do pěti párů v závislosti na velikosti populace hraboše. V letošním roce, kdy po předloňské gradaci populace hraboše došlo…

Číst více

POZVÁNKA NA SLAVNOSTI PASTVIN V HLINNÉ U LITOMĚŘIC

Vyrazte opět objevovat krásy středohorské krajiny! Pátý ročník Slavností pastvin se bude konat v sobotu 3. září 2022 v obci Hlinná u Litoměřic. Děti se mohou těšit na soutěže v rámci naučných stánků, rodiče pak na ochutnávky místních specialit, živou muziku i bohatý doprovodný program. SLAVNOSTÍ PASTVIN 2021 - VIDEO Z NAŠEHO STÁNKU SLAVNOSTI PASTVIN 2020 - VIDEO Z NAŠEHO…

Číst více

NÁVŠTĚVA V OBÝVÁKU U ŤUHÝKŮ OBECNÝCH (VIDEO)

 Masojídek, masák, řezník, devět jich zabil... Takováto lidová označení a německý překlad jména Neuntöter, nepatří nikomu jinému než ťuhýkům. Ti se totiž stavbou zobáku a hlavně svým chováním pěvcům dosti vymykají. Mají silný zahnutý zobák se zejkem (drobný háček na horní čelisti), takový jakým se vyznačují dravci.  Ťuhýci obecní jsou převážně hmyzožravci, lovící zejména velké druhy hmyzu jako jsou brouci,…

Číst více

ČEJKA CHOCHOLATÁ NA DOBŘÍŠSKU

Čejka chocholatá je druh bahňáka, který v minulosti patřil na Dobříšsku ke zcela běžnému ptačímu druhu. Vzpomínám si na své dětství, kdy bylo možno se sním setkat na každé podmáčené louce. Od těch dob se situace zcela změnila a tento druh zasluhuje pozornosti a hlavně zvýšené ochrany. Je patrné, že se během doby změnily hnízdní návyky. V posledních letech přezimuje…

Číst více

POZVÁNKA NA FESTIVAL PTACTVA U NOVÉHO RYBNÍKA

Zveme Vás na podzimní procházku za tažným ptactvem od Nového rybníka přes rybník Přívaží až k Lhoteckému rybníku. Čeká Vás povídání o místních ptácích, společné pozorování a ukázka živých ptáků spojená s kroužkováním. Sraz v sobotu 17. 9. 2022 v 7:00 na parkovišti u Nového rybníka (GPS: 49.7504111N, 14.1432811E). Délka vycházky cca 2,5 h. Účast zdarma. Pevnou obuv, vhodné oblečení…

Číst více

S HLAVOU V OBLACÍCH, ANEB PUTOVÁNÍ S ORLEM PEPOU – ZPRÁVA PÁTÁ

Je to neskutečné, orel Pepa nás „do roka a do dne“ přiletěl navštívit na Dobříšsko! Včera 25. 7. 2022 v 17:00 h. nám přišla pozice z jeho batůžku, která nás velice mile překvapila. Orel byl zaznamenán v katastru obce Kardavec severně od Příbrami. Posledně jsme o orlovi psali 15. 4. 2022, kdy překročil hranice z Rumunska do Ukrajiny. Ukázalo se,…

Číst více

ROHÁČ OBECNÝ NA DOBŘÍŠI – ZASTAVENÍ II (VIDEO)

Po loňském nálezu dvou uhynulých exemplářů roháče obecného na Dobříši se v letošním roce dne 1. 6. 2022 podařilo zdokumentovat další nález. Tentokrát se jednalo o čerstvě vylíhlého samce. Při podvečerním sezení na zahradě u souseda v ulici U Pilského potoka přiletěl tento jedinec od západu a usedl na vzrostlý ořešák. Podařilo se nám pořídit množství fotografií a video tohoto…

Číst více

VE STŘEDNÍM POVLTAVÍ ÚSPĚŠNĚ VYHNÍZDIL PÁR SOKOLŮ STĚHOVAVÝCH

Tentokrát přinášíme velice potěšující informaci o zahnízdění sokola stěhovavého v našem okolí. V novodobých dějinách jde o první doložené úspěšné vyhnízdění těchto dravců v přírodním hnízdě ve Středočeském kraji na jih od Prahy. V minulosti nebyl sokol v ČR nikdy hojným druhem. Odhaduje se, že kolem roku 1900 jich v celé republice hnízdilo 20-30 párů. V padesátých letech to bylo…

Číst více

LEJSEK ČERNOHLAVÝ V BUDCE 115 (VIDEO)

Pravidelná kontrola jarní budek a kroužkování mláďat nám přineslo radost v podobě hnízdění lejska černohlavého. Tento hmyzožravý pěvec zimuje v subsaharské Africe a do střední Evropy se vrací až koncem dubna. Pár lejsků černohlavých si i letos vybral naši budku tentokrát s č. 115, která je pověšená v oboře Aglaia. V této linii budek již vloni zahnízdil pár lejsků černohlavých…

Číst více