Skip to content

CO LÉTÁ ZA HUMNY VE VIŽINĚ

Vižina (foto Antonín Janča)
Vižina (foto Antonín Janča)

V neděli 14. 5. 2023 uspořádali členové Přírodovědného spolku Dobříš pro místní nadšené zájemce o přírodu ukázku kroužkování ptáků spojenou s krátkou procházkou po malebném okolí obce Vižina.

Okolí vsi se může i nadále pyšnit bohatou mozaikou přírodních ploch. Hned za vesnicí se nachází pěkný smíšený les s převahou dubů, kde jsme zaslechli budníčka lesního, strakapouda prostředního a naši vzácnější žlunu šedou.

Místní křoviny nás velice mile překvapily zajímavými ptačími obyvateli. Mezi nimi dominovalo několik párů ťuhýků obecných, u starých doupných ovocných stromů se ozývali dva krutihlavové. Nad jedním z pásů trnek se ozval švitořivý trylek naší nejvzácnější pěnice vlašské. Z nedaleké louky se navíc ozval jednotvárný chrastivý zpěv samce strnada lučního, kterého na Dobříšsku zaznamenáváme jen výjimečně. Krásné cílové druhy by tu byly, nyní stačilo jen vymyslet kam umístit sítě, abychom ptáčky mohli předvést pěkně zblízka.

Již od šesté hodiny ranní jsme mezi loukami a poli v křovinách umístili několik ornitologických sítí s cílem odchytit návštěvníkům na ukázku místní ptačí klenoty, které bychom po okroužkování opět vypustili.

Štěstí přeje připraveným, a proto nakonec mohu konstatovat, že se nám podařilo představit tyto ptačí druhy: ťuhýka obecného samečka i samičku, pěnici vlašskou samce i samičku, krutihlava obecného, špačka obecného, strnada obecného, kosa černého a sýkoru modřinku. Brzy z rána ještě před příchodem zájemců o akci se nám povedlo odchytit také samce žluny šedé.

V okolí jsme ze vzácnějších druhů dále pozorovali luňáka červeného a čápa černého. Zaslechli jsme také žluvu hajní nebo hrdličku divokou.

V budoucnu se do těchto zajímavých míst určitě velmi rádi vrátíme!

Martin Strnad

Akci  pro Vás připravili: Martin, Víťa, Tony, Jana, Julie a Míra

VIDEO Z VIŽINY

FOTO Z VIŽINY