Skip to content

SLAVNOSTI STEPÍ RANÁ 2023

Slavnosti stepí Raná 2023 (foto Antonín Janča)
Slavnosti stepí Raná 2023 (foto Antonín Janča)

V sobotu 20.5. 2023 se v Rané u Loun konal již 10. ročník Slavností stepí. Oblíbenou akci pro širokou veřejnost pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s obcí Raná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.

Součástí přírodovědného programu byl také ornitologický stánek našeho spolku s ukázkou kroužkování ptáků.  Na tuto zajímavou a jedinečnou lokalitu se rádi vracíme a těšíme se, jaké ptačí překvapení nám přichystá. Martin dorazil na místo s předstihem již v pátek. Prošel terén, naplánoval rozmístění odchytových sítí a v sobotu v brzkých ranních hodinách je instaloval. My jsme dorazili na místo okolo 8 hodiny a postavili další sítě.  Ráno začalo více než slibně, když se Martinovi na lokalitě ozval dudek chocholatý. S napětím jsme doufali až jsme se ho nakonec dočkali. Návštěvníků, kteří dorazili krátce po zahájení akce jsme tak s radostí představili tento klenot naší avifauny. 

I další odchycení ptačí jedinci stáli za pozornost. Pro tuto stepní lokalitu je typická pěnice vlašská či ťuhýk obecný. Několik samců strnadů lučních, kteří posedávali a vyzpěvovali v naší blízkosti, nám pro tentokrát dalo košem.  Počasí nám přálo, i když s přibývajícím časem se aktivita ptáků snižuje, během odpoledních hodin se nám povedlo odchytit sedmihláska hajního.

Dudek chocholatý (foto Antonín Janča)
Krutihlav obecný (foto Antonín Janča)

Potěšil nás velký zájem účastníků loňského ročníku, kteří hned z rána dorazili k našemu stánku a strávili s námi dopoledne. Letos bylo i na Ranou nebývale větrno – létat nemohli ani paraglidisté. Vítr výrazně snižuje šance na odchyt ptáků do jemných ornitologických sítí, které pod náporem větru vlají jako lodní plachty a ptáci je vidí. I tak se nám během akce podařilo odchytit a okroužkovat celkem 26 jedinců 13 druhů těchto ptáků: ťuhýk obecný (1 ex.), drozd zpěvný (1 ex.), sýkora koňadra (3 ex.), krutihlav obecný (2 ex.), budníček větší (2 ex.), vrabec polní (6 ex.), dudek chocholatý (1 ex.), strnad obecný (1 ex.), sedmihlásek hajní (1 ex.), pěnice, vlašská (2 ex.), pěnice černohlavá (1 ex.), pěnice slavíková (1 ex.), pěnice pokřovní (4 ex., toho 1x retrap samice z loňských slavností 2022).

Ornitologický stánek na Slavnostech stepí v Rané pro vás připravili: Jana H, Julie, Martin, Víťa, Tony, Zuzka & tým, Maty, Míra, Jana K.

Jana Kolaříková

FOTO PTÁKŮ Z RANÉ

VIDEO ZE SLAVNOSTÍ STEPÍ RANÁ 2023