Skip to content

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V DOBŘÍŠI

Vítání ptačího zpěvu v Dobříši 2023
Vítání ptačího zpěvu v Dobříši 2023

Sobota, 6. 5. 2023 dopoledne, byla na Dobříši opět věnovaná přírodě a našim ptačím sousedům zvlášť. Přírodovědný spolek Dobříš pořádal s laskavým svolením p. Colloredo Mansfelda v prostorách Anglického parku dobříšského zámku již 3. ročník „Vítání ptačího zpěvu“. Tato celostátní akce, organizovaná v průběhu jara pod záštitou České společnosti ornitologické na různých místech České republiky, byla i letos spolufinancovaná formou dotace z rozpočtu města Dobříše.

V rámci pravidelné činnosti našeho Spolku máme již s podobnými setkáními poměrně bohaté zkušenosti, a tak vše probíhalo podle předem jasně stanového plánu – zajištění prostor a schválení ze strany dobříšského zámku, pravidelné monitorování lokalit s možným výskytem hnízdících ptáků v Anglickém parku, dostatečně dlouho dopředu oznámení pro veřejnost o konání akce v Dobříšských listech a na sociálních sítích a mnoho dalších potřebných opatření, nutných k zajištění úspěšného průběhu. Po absolvování všech výše uvedených aktivit pak už nezbylo než čekat na návštěvníky a na to, jestli k nám bude počasí milosrdné.

Vítání ptačího zpěvu v Dobříši 2023
Vítání ptačího zpěvu v Dobříši 2023

Na místě samotném se členové Spolku setkali již v 6:00 hod. ráno, kdy začali instalovat odchytové ornitologické sítě a postupně vyhlíželi i první zájemce o naše ptačí sousedy. V 8:00 hod. ráno se postupně u vchodu do Anglického parku sešlo celkem 65 příznivců ptačí říše z řad široké veřejnosti, aby se dozvěděli od ornitologů něco více o místních opeřencích typických pro tuto oblast, jejich životě, ochraně a mnoho dalšího. 

Po uvítání Martinem, předsedou Spolku, a představení živých exemplářů některých ptačích druhů, jsme všichni pokračovali k samotné ukázce kroužkování, kde byly představeny i další ptačí druhy. Při následující vycházce po parku s odborným komentářem, Martin s Víťou vysvětlili přítomným význam Anglického parku, ukázali příklady hnízdění datla černého, špačka obecného, pěnkavy obecné či naší nejhojnější sovy, puštíka obecného. Poslouchali jsme i další druhy ptáků jako lejsky bělokrké, žlunu zelenou a šedou, brhlíka lesního či budníčka lesního a menšího. Byla příležitost pozorovat i zajímavý boj o teritorium dvou samců kosa černého. Hostem Přírodovědného spolku Dobříš byla i botanička Hornického muzea Příbram Linda Trunečková, která doplnila ornitologickou přednášku při procházce parkem i zajímavostmi z botaniky.

Během odchytu, tj. v době od 6:30 do 11:00 hod., prošlo rukama kroužkovatelů Martina a Elišky celkem 29 jedinců 17-ti druhů ptáků. Co do počtu odchycených ptáků došlo oproti stejné akci v loňském roce k výraznému poklesu o 13 ks (42 ks v r. 2022). Počet odchycených druhů pak zůstal na stejné úrovni. Mezi okroužkovanými druhy byly jistě pro návštěvníky nejzajímavější ukázky žluny zelené, strakapouda velkého a prostředního, králíčka ohnivého, lejska bělokrkého a rehka zahradního.

Počasí se naštěstí vydařilo. My jsme si celou akci užili a věříme, že i návštěvníkům se líbila. Za rok se těšíme na viděnou při dalším setkání s našimi ptačími kamarády.

Karel Čulík

Za podporu děkujeme rodině Colloredo-Mansfeld a městu Dobříš.

Akci pro vás připravili: Martin, Víťa, Jana, Eliška, Julie, Lucie, Karel, Míra, Tony a Maty.

VIDEO Z VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2023 V DOBŘÍŠI