Skip to content

KACHNÍ RYBNÍČEK

Můj známý Zdeněk má na zahradě malý rybníček. Původní záměr pěstování sivenů brzy doznal další rozměr a to ptačí. Nejenže násada sivenů láká ledňáčka říčního a přes zimu se pro dorostlé ryby zastaví volavka popelavá, rybníček si také vyhlédl a obsadil pár kachen divokých. Myslím, že naši největší kachnu též nazývanou březňačku není třeba zvlášť představovat. Vyskytuje se zcela běžně na různých typech mokřadů. Díky své nenáročnosti a velmi dobré schopnosti se přizpůsobit rozličným podmínkám prostředí se jí u nás dobře daří. 

Budka pro kachny.
Kachna divoká s mláďaty.

Na podporu hnízdění kachen Zdeněk instaloval budku opatřenou dokonce i nástupní plošinkou. Jídelníček kachnám zpestřuje ječmenem. Není se tedy čemu divit, že se kachnám u něj líbí a na oplátku již třikrát zahnízdily. Poprvé v r. 2021 vyvedly 14 káčat. O rok později 11 káčat. V letošním roce krátce před Velikonocemi se kachna pochlubila 12 káčaty. Jedná se tedy o hnízdní hattrick. Gratulujeme! Na rybníčku se mladá rodinka nezdrží příliš dlouho. Káčata se umí krmit sama a jsou velmi dobře vyvinutá. Kachna je odvádí na jiný rybník v okolí, který jim nabídne větší potravní nabídku. 

A co rodinný život kachny divoké obnáší? Kachny divoké se začínají párovat už na podzim a hnízdit začínají brzy z jara jako vůbec jedny z prvních. Samička kachny je vlastně taková pilná včelka, která zařídí vše potřebné. Postaví hnízdo, zahřívá snůšku vajec a přebírá veškerou péči a ochranu o potomstvo.  Malá káčata se líhnout po necelém měsíci a ve stáří 50 dnů jsou zcela opeřená a začínají létat. Samec se do péče nezapojuje a rodinku opouští.

Nezbývá než popřát letošním káčatům šťastnou plavbu. Zdeňkovi děkuji za monitoring hnízdění a trpělivost s (ne)zvanými strávníky.

VIDEO KACHNY DIVOKÉ S MLÁĎATY NA ZAHRABNÍM RYBNÍČKU

 

Jana Kolaříková