Skip to content

BUDKY PRO PLŠÍKY LÍSKOVÉ (VIDEO)

A NEJEN PRO NĚ

Plšík lískový objevený v budce při čištění.
Myšice lesní objevená v budce při čištění.

V ptačích budkách, které pravidelně kontrolujeme a čistíme se občas ubytují i jiní obyvatelé než ptáci. Nacházíme v nich sršně, vosy, netopýry a další létající tvory. Do budky se ovšem dovedou vyšplhat i takoví, kteří křídla nemají. Naše budky obývají také myšice a plchovití.

Nejčastější obyvatel našich budek z řádu hlodavců je plšík lískový (Muscardinus avellanarius). Je žlutohnědě zbarvený, má výrazné tmavé oči, protože je aktivní především v noci. Živí se semeny, ořechy, pupeny, ale také hmyzem, žížalami a měkkýši. Značnou část svého života stráví v hibernaci. Zimu přečkává v kulovitém uzavřeném hnízdě většinou pod zemí od října až listopadu do jara, kdy se v dubnu až květnu probouzí.

A protože nálezů hnízd, především plšíků lískových v našich budkách poslední dobou přibývá, rozhodl se Víťa, že jim připraví speciální ubytování. Vyrobil pro plšíky budky, které jsou pro ně vhodnější než ty ptačí. Budky jsme umístili na lokality, kde se jejich hnízda v ptačích budkách vyskytovala nejčastěji.

Speciální budka pro plchovité.
Instalace speciálních budek pro plchovité.

Čas ukáže, zda naše snaha bude mít nějaké výsledky. Doufejme, že se plšíkům Víťovy nové budky budou líbit. O výsledky z pozorování se s vámi samozřejmě podělíme.

Antonín Janča

 

 

 

VIDEO Z INSTALACE SPECIÁLNÍCH BUDEK PRO PLCHOVITÉ