Skip to content

NEOBVYKLÉ HNÍZDĚNÍ NA PŘÍVAŽÍ

ANEB JAK LABUTÍ PÁR VYVEDL HUSY

Labuť velká s housaty (foto Vítězslav Palan 8. 5. 2023)
Labuť velká s housaty na hrázi rybníka (foto Vítězslav Palan)

Při pravidelné kontrole ptačího osazenstva na rybníce Přívaží jsme zaznamenali velice zajímavé hnízdění labutě velké a husy velké. Oba druhy na lokalitě již v minulosti vyhnízdily.

Labutě téměř každoročně a husy zatím jen jednou, v r. 2021. Pokus o hnízdění husí zaznamenáváme již posledních pět let. Jsou však na takto malé lokalitě pod velikým tlakem právě ze strany labutí, které je vyhánějí a také pod velikým predačním tlakem jejich hnízd ze strany černé zvěře a lišek, které se u rybníka pravidelně vyskytují.

V letošním roce došlo k raritní situaci. Na rybníce se v před hnízdní době vyskytovalo 7 párů hus velkých, a tak jsme čekali, kolik párů bude vodit mladé. Labutě standardně zasedly na snůšku. Jaké bylo naše překvapení, když dne 8. 5. 2023 jsme na lokalitě zjistili samce labutě, jak vodí dvě čerstvě vylíhlá housata a druhý den již obě labutě vodí tři housata. V té době se na lokalitě dospělé husy ještě zdržovaly, naposledy 16. 6. 2023, včetně páru husic nilských.

Od této doby, po ověření, že se nemýlíme, jsme lokalitu pravidelně kontrolovali a sledovali, vývoj hnízdění. Labutě se o housata starala zcela přirozeně a housata se také přizpůsobila chování labutí, třeba tím, že ztratila přirozenou plachost před lidmi.

Labuť velká učí mladé husy létat (foto Vítězslav Palan)
Pár labutí vodí housata (foto Vítězslav Palan)

Nedalo nám to, abychom alespoň částečně nepoodhalili záhadu tohoto chování, a tak jsme navštívili hnízdo labutí. Výsledek byl celkem očekávaný, na hnízdě se nacházela dvě zastydlá, možná neoplozená vejce. Vzhledem k tomu, že labutě inkubovali na svém hnízdě se nabízí jen jedno přijatelné vysvětlení, a to, že husy své vejce do hnízda zanesly. Vysvětlení může být i jiné, ale to už se asi nedozvíme. V každém případě je do současnosti toto hnízdění úspěšné. Při kontrole 5. 7. 2023 již mladé husy létaly, ale labutě po přepeření ještě nebyly schopny úplně vzlétnout, takže po každém pokusu o vzlet se labutě zastavily před rákosím a husy dvakrát oblétly lokalitu, načež usedly opět u svých adoptivních rodičů.

A na závěr ještě zajímavost. Na téže lokalitě došlo v letošním roce ještě ke dvěma případům, kdy polák velký zanesl vejce do hnízd poláka chocholačky.

Vítězslav Palan

PÁR LABUTÍ VELKÝCH VYVEDL TŘI MLÁĎATA HUSY VELKÉ – VIDEO