Skip to content

ZPRÁVA O MONITORINGU KULÍŠKA NEJMENŠÍHO 2022

Kulíšek nejmenší (foto Antonín Janča)
Kulíšek nejmenší (foto Antonín Janča)

V roce 2022 se do monitoringu kulíšků stejně jako v předešlém roce zapojil Martin, Víťa a Tony. S monitoringem jsme začali poměrně brzy již 10. 2., kdy se už ozvali první dva samci. V únoru a pak od konce března až do půlky dubna však bylo chladné počasí, což se negativně odrazilo v počtu odchycených samců. Na přelomu března a dubna totiž bývají podle našich pozorování samci více agresivní a častěji útočí na atrapu. Pravděpodobně v tom hraje roli fakt, že v tuto dobu již mají ustálené teritorium, kde je navíc přítomná i samice. Od 10. 2. do 13. 4. jsme podnikli celkem 35 návštěv (monitoring a kroužkování).

Na Hřebenech v polesí Svatá Anna jsme zaznamenali přítomnost 6 samců a 3 samic. V polesí Dobříš jsme zjistili 16 samců a 5 samic. Na Kozích horách jsme zaznamenali pouze 1 pár a v polesí Bělohrad jsme kulíška nezaznamenali (pravděpodobně z důvodu malého počtu návštěv). Celkem jsme tedy napočítali 23 samců a 9 samic.

Kulíšek nejmenší (foto Antonín Janča)
Kulíšek nejmenší (foto Antonín Janča)

V roce 2022 se nám podařilo odchytit celkem 10 jedinců – 5 samců a 5 samic. Z těchto pěti odchycených samců už dva z nich své kroužky měli. Oba dva byli odchyceni v roce 2021. První z nich na úplně stejném místě (Polesí Dobříš) a druhý samec byl kontrolován jen o 100 m dále (Kozí hory).

 

 

Začátkem března jsme zaznamenali zajímavé chování. Dne 6. 3. 2022 se podařilo odchytit severně od Knížecích Studánek samce a samici, přičemž z okolí se ještě zároveň ozývali další dva samci. O tři dny později 9. 3. 2022 jsme tentokrát jižně od Knížecích Studánek zkoušeli odchytit samce. Ten byl však velice opatrný a k síti se nepřiblížil. V jeden moment však do sítě vletěl jiný kulíšek. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že to je naše známá samička, které jsme nasadili kroužek jen před pár dny. Za tu dobu se přesunula o dva kilometry na JZ přes teritorium dvou volajících samců. Znamená to zřejmě, že v tento čas nepodnikají své zálety jen kulíščí samci, ale i samičky si vybírají svého partnera na větším území lesa.

Závěrem bychom chtěli opět moc poděkovat vedoucím polesí Svatá Anna a polesí Dobříš – panu Vajsovi a panu Kocourovi a rodině Colloredo-Mannsfeld za vstřícnost a umožnění naší činnosti.

Náš dík patří také správci polesí Bělohrad a správci Arcibiskubských lesů na Kozích horách.

Martin Strnad

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) – popis

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) – hlas

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) – ptáci zblízka