skip to Main Content

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2020 (VIDEO)

Tradiční akce Vítání ptačího zpěvu se konala ve Slapech již posedmé. Tentokrát bez obecenstva z důvodu protikoronavirových opatření. Proto jsme připravili video z akce, abyste se mohli zúčastnit aspoň zprostředkovaně.

Číst více

KONTROLA, ČIŠTĚNÍ A OPRAVY PTAČÍH BUDEK 2019

Celkem bylo v polesí Svatá Anna zkontrolováno a vyčištěno 103 budek v liniích od Studeného vrchu po Bukovou a v linii od Trnové, pod Vlkovým vrchem po odbočku nad Brzinkou. Dalších 28 budek bylo vyčištěno v linii vedoucí od Brodců k severu a dále JZ kolem vrchu Kazatelna. V nevyhovujícím stavu bylo 40 budek, proto bylo 25 z nich opraveno…

Číst více

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2019 (VIDEO)

Pro přátele a milovníky přírody, ale i pro ty ostatní se v Dobříši uskutečnila ve sváteční středu 8. května 2019 akce Vítání ptačího zpěvu. Při tomto setkání s opeřenci měli zúčastnění možnost přivítat nejen navrátivší se druhy z jižních oblastí, ale také stálé ptáky naší krajiny. Další druhy ptáků jenž se nepodařilo odchytit měli možnost pozorovat a poslouchat účastníci při…

Číst více

MONITORING SKŘIVANA LESNÍHO (Lullula arborea)

Monitoring skřivana lesního proběhl v březnu a dubnu 2019. Jako zájmové území jsme si zvolili oblast zhruba ohraničenou těmito obcemi: Dobříš - Rybníky - Drhovy - Slovanská Lhota - Drevníky - západní okraj Slapské přehrady - Slapy - Velká Lečice - Malá Hraštice - Mokrovraty - Dobříš. Zapojili se celkem tři členové - Martin, Zuzka a Víťa. A proč jsme…

Číst více