Skip to content

ZIMOVÁNÍ MOTÁKŮ PILICHŮ (VIDEO)

Mladý samec motáka pilicha kroužkovaný Josefem Veselým 9.2.2020. (foto Vítězslav Palan) Mladý samec má světle žlutou duhovku oka.
Mladá samice motáka pilicha kroužkovaná Josefem Veselým v lednu 2020 na Sedlčansku (foto Vítězslav Palan). Mladá samice má tmavě hnědou duhovku oka.

V České republice se můžeme setkat se čtyřmi druhy motáků – pochopem, lužním, pilichem a stepním. První dva druhy těchto menších a štíhlejším dravců u nás v létě pravidelně hnízdí, v případě motáka pochopa i početně, ale na zimu odlétají do Afriky. Nejvzácnějším z nich je moták stepní. Pouhý jeden pár u nás poprvé zahnízdil v roce 2017 na Vysočině a následně opět pouze jeden pár v roce 2020 v Polabí. V poslední době se jednotliví ptáci pravidelně každý rok objevují na podzimním tahu.

Moták pilich na našem území během druhé poloviny 20. století výrazně ubyl, hnízdí nepravidelně a nehojně, častěji při dostatku potravy. Odhad jeho početnosti z let 2014-2017 je pouhé 0-2 páry, což ho řadí na druhé místo co do vzácnosti hned za motákem stepním. V minulosti však u nás hnízdil mnohem početněji, nejvíce to bylo v sedmdesátých letech 60-100 párů. Hnízdění pěti párů bylo naposledy doloženo na Moravě v roce 2019, kdy došlo k nebývale silné gradaci hraboše polního, který je v ČR převažující potravou. Pilich si staví hnízdo tak jako ostatní motáci na zemi, nejčastěji na lesních pasekách, zamokřených loukách, s oblibou má lesní rašeliniště nebo vřesoviště, výjimečně může zahnízdit i v poli.

Dospělá samice motáka pilicha kroužkovaná Josefem Veselým 7.2.2018 (foto Josef Veselý).
Samec motáka pilicha kroužkovaný v lednu 2020 na Sedlčansku Josefem Veselým (foto Vítězslav Palan).

Motáci se vyznačují tím, že při lovu létají nízko nad polem s křídly často drženými nad tělem do písmena „V“ a houpavým letem ze strany na stranu se „motají“ nad strništi a loukami s cílem ulovit hraboše či drobného ptáka. Samec pilicha je šedobílý s typicky černě zbarvenými konci per na křídlech. Při letu pilichovi v křídle viditelně vyčnívá pět křídelních letek (moták lužní má zřetelněji viditelné jen čtyři). Mladí jednoroční ptáci jsou zbarveni hnědě podobně jako samice. Typickým znakem je výrazný bílý kostřec a ocas s několika tmavými pruhy. Mladého samce v hnědém šatu lze za dobrých pozorovacích podmínek rozlišit od samic podle žluté barvy duhovky oka, kterou má samice tmavou.

Pilichové se ale na rozdíl od ostatních motáků v našich podmínkách vyskytují i v zimě. Na základě kroužkování a telemetrického výzkumu (ptáci vybavení satelitní GPS vysílačkou) bylo zjištěno, že u nás zimují jedinci převážně ze severní Evropy – Finska, Karélie, dále pak ze severního Polska, Německa či Nizozemska. Naši ptáci okroužkovaní v hnízdní době v 70. letech odlétali jihozápadním směrem do Itálie, JZ Francie. Je také záznam pilicha v severní Africe z Alžírska.

Letošní zimu jsme na Dobříšsku kromě krásných kalousů pustovek zaznamenali také zimování těchto dravců. První dva pilichy jsme pozorovali na Rosovicku vloni v půlce října (každoročně se první ptáci objevují již začátkem října). Během následujících měsíců se jejich početnost postupně zvyšovala. V současné době zde jejich počet odhadujeme na 8 – 10 jedinců. Nejvíce jsme jich najednou pozorovali osm a to 3 samce a 5 mladých jedinců nebo samic. Zajímavostí také je, že pilichové často nocují hromadně na společném nocovišti, které se nachází na zemi ve vysoké trávě, rákosí, ostřici apod. Jedno takové společné nocoviště se Josefovi Veselému podařilo najít v roce 2020 na Sedlčansku, kdy zde bylo pozorováno nejvíce 12 jedinců najednou. V minulosti byla na Moravě zaznamenána samice, která přečkávala noc netypicky na stromech a na tato místa létala až do vzdálenosti 10 a 20 km od loviště.

Na následujícím videu se můžete podívat, jak moták pilich úspěšně ulovil hraboše.

Ochrana motáka lužního členy Přírodovědného spolku Dobříš.

Martin Strnad