Skip to content

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU VE SLAPECH 2022 (VIDEO)

Sedmý ročník Vítání ptačího zpěvu ve Slapech se po dvou letech bez obecenstva (20202021), zaviněných covidem,  konal opět za účasti veřejnosti.

Vítání ptačího zpěvu ve Slapech 2022 (foto Antonín Janča)
Vítání ptačího zpěvu ve Slapech 2022 (foto Antonín Janča)

Organizátoři z Přírodovědného spolku Dobříš připravili linie pro stavbu nárazových sítí již několik dní předem. V den konání “Vítání” dne 30. 4. 2022 se na odchytové stanoviště dostavili již v 5:30 ráno a hned začali se stavbou nárazových sítí určených k odchytu. V 8:00 h. se Martin, Petr, Julie a Tony přesunuli na parkoviště u Motorestu ve Slapech, kde akce pro veřejnost začínala. Přivezli sebou také několik odchycených opeřenců, kteří byli po zahájení “Vítání” vypuštěni opět v místě odchytu. Na úvod byla představena přibližně 40 návštěvníkům akce pěnice slavíková, pěnice černohlavá a hvězda úvodní části straka obecná.

Vítání ptačího zpěvu ve Slapech 2022 (foto Antonín Janča)
Vítání ptačího zpěvu ve Slapech 2022 (foto Antonín Janča)

Martin poté účastníky akce vedl procházkou ze Slap do Přestavlk. Během komentované procházky se všichni dozvěděli mnoho zajímavého o životě ptáků okolní krajiny či o jejich ochraně. Cestou mohli pozorovat samce rehka zahradního, vrabce domácí, budníčka menšího, slyšeli jsme datla a našli hnízdní dutinu špačků a hnízdo holuba hřivnáče. Hnízdo mlynaříků, kteří lítali do jednoho místa s potravou se nám najít nepodařilo. Letos jsme z křovin zaslechli zpěv samce rákosníka zpěvného, který právě přiletěl z Afriky. 

Vycházka byla zakončena v místě odchytu posezením kolem ohně s opékaním buřtů. Dále jsme debatovali nad ptačí tématikou a ukazovali opeřence, včetně ukázky kroužkování a zapisování údajů o nich.

Všichni si mohli zblízka prohlédnou další druhy, které obývají okolní rákosiny, louky a pole. K vidění byli strnad obecný, budníček menší, pěnice pokřovní, pěnice hnědokřídlá, červenka obecná, pěvuška modrá, kos černý, drozd zpěvný, sýkora koňadra.

Vítání ptačího zpěvu ve Slapech 2022 kos černý (foto Antonín Janča)
Vítání ptačího zpěvu ve Slapech 2022 červenka obecná (foto Antonín Janča)

Během odchytu v době od 7:00 do 12:30 prošlo rukama kroužkovatelů 37 jedinců 12 druhů opeřenců, z nichž byla pěnice slavíková (2 ex.), pěnice černohlavá (9 ex.), kos černý (7 ex.), drozd zpěvný (2 ex.), budníček menší (5 ex.), sýkora koňadra (5 ex.), strnad obecný (1 ex.), pěnice pokřovní (1 ex.), pěnice hnědokřídlá (1 ex.), červenka obecná (2 ex.), pěvuška modrá (1 ex.) a straka obecná (1 ex.).   Sedm ptáků bylo kontrolováno s kroužkem na noze – dva budníčci menší, sýkora koňadra, dvě pěvušky modré, 1 pěnice černohlavá a 1 pěnice slavíková. Tři ptáci byli shodně kroužkováni na Vítání ptačího zpěvu ve Slapech dne 1. 5. 2021, jednalo se o budníčka menšího (2 ex.) a sýkoru koňadru (1 ex.). Pěvušce modré byl kroužek nasazen již v 1. 5. 2020, přičemž ten stejný samec pěvušky již byl kontrolován i v předešlém roce 1. 5. 2021.

Vítání ptačího zpěvu ve Slapech pro vás připravili: Martin, Víťa, Tony, Julie, Petr, Lucie, Eliška, Karel a Maty s podporou města Dobříše.

Video z Vítání ptačího zpěvu ve Slapech 2022

Videa z předcházejících neveřejných „covidových“ ročníků.

Vítání ptačího zpěvu ve Slapech 2020

Vítání ptačího zpěvu ve Slapech 2021

Antonín Janča a Martin Strnad