Skip to content

VLAŠTOVKY V KUNCLOVĚ MLÝNĚ V ROCE 2021

V loňském roce jsem pokračoval třetí sezónou v projektu RAS, ve kterém se věnuji vlaštovkám hnízdícím v konírně na Kunclově mlýně.
Co je to RAS? – Jedná se o dlouhodobý monitorovací program, který si bere za cíl zjišťovat meziroční změny v přežívání dospělců vybraných druhů ptáků na hnízdištích. Při předpokladu, že dospělci některých druhů ptáků se vždy vrací na místo hnízdění z minulého, lze pomocí kroužkování a zpětných kontrol jednoduše zjistit, kolik z ptáků přežilo do dalšího roku. V ČR tento projekt probíhá od roku 2009, v současnosti na 21 ptačích druzích. Klíčovým pro každý konkrétní projekt je odchyt nebo zpětná kontrola alespoň 40-50 dospělců ročně. Odchyt probíhal osvědčenou metodou přehrazení vchodových vrat šestimetrovou ultratenkou sítí (je zajímavé, že ani téměř neviditelná síť neunikla vlaštovčí pozornosti a chytit některé exempláře byl téměř nadlidský úkol). Rok 2021 byl z hlediska hnízdění na této lokalitě nepříznivý. Je pravděpodobné, že to bylo zapříčiněno relativně chladnějším a deštivějším jarem a létem ve srovnání s předchozími roky. Bylo obsazeno pouze 14 hnízd a mě se podařilo odchytit celkem 26 vlaštovek.

Výsledky za první tři sezony jsou v následující tabulce:

Je zajímavé že ze 44 dospělců zaznamenaných v roce 2019, přežilo do roku 2021 pouhých šest. Rovněž z 24 vlaštovek, nově označených v roce 2020, se vrátily následující rok pouhé 4. Velikou radost mi opět udělal kontrolovaný sameček s kroužkem S771171, kterého kroužkoval Martin Strnad na nočním shromaždišti v srpnu 2016 na rybníku Kuňhelec jako jednoletého ptáka a já jej poté kontroloval na hnízdišti v Kunclově mlýně v letech 2019, 2020 a 2021. Prokazatelně tedy už pětkrát zvládl náročnou pouť do afrických zimovišť a všechny nástrahy, které jej na ní čekaly. Zároveň jsem již v květnu začal se čtvrtou monitorovací sezónou a jsem opravdu zvědavý, které vlaštovky se letos vrátí do Kunclova mlýna.

Petr Mašek