Skip to content

MAPOVÁNÍ VÝSKYTU KULÍŠKA NEJMENŠÍHO 2021

kulíšek nejmenší
(foto Antonín Janča)
kulíšek nejmenší
(foto Antonín Janča)

Do monitoringu kulíšků v lesích kolem Dobříše v roce 2021 jsem se zapojil já, Víťa a Tony. Letošní začátek roku byl chladný a deštivý, což se odrazilo na menším počtu výjezdů během února. V tomto měsíci jsme vyrazili ověřovat přítomnost kulíšků pouze třikrát. V březnu jsme si to ale docela vynahradili. K pátrání a odchytům za účelem kroužkování jsme využili celkem 15 dní. V dubnu to bylo opět pouhých pět dní. Celkem jsme se tedy kulíškům na jaře věnovali během 23 výjezdových dní, což považuji za dost intenzivní nasazení 🙂. To se naštěstí odrazilo na větším počtu zjištěných volajících samců i zjištěných samic.

Během jara, od 21. 2. do 18. 4. 2021 se nám tak na Hřebenech v polesí Svatá Anna a polesí Dobříš podařilo potvrdit přítomnost celkem 16 – 18 volajících samců a k tomu jsme doložili výskyt 5 samic. Na Kozích horách jsme zaznamenali 2 – 3 samce a na polesí Bělohrad jednoho samce.

Na jaře se nám podařilo nově odchytit a okroužkovat 12 jedinců – 7 samců a 5 samic. Z loňských 6 okroužkovaných samců a 3 samic jsme letos kontrolovali pouze jednoho samce cca o 400 m dál od místa loňského odchytu.

Na podzim jsme kulíšky zkoušeli potvrdit spíše náhodně, během 6 dní jsme ověřili přítomnost 2 samců v jarním teritoriu, ale objevili jsme čtyři nová místa u Běštína a Kytína s pěti samci, v místech, kde jsme je ještě neslyšeli. Jednoho z nich se nám podařilo nalákat do sítě a okroužkovat.

kulíšek nejmenší
(foto Antonín Janča)
kulíšek nejmenší
(foto Antonín Janča)

Na závěr bych se s Vámi ještě chtěl podělit o jedno zajímavé zjištění o chování kulíšků z polesí Dobříš. Dne 6. 3. 2021 jsme se rozhodli zkusit odchytit samce do místa, kde ho Tony předešlý den zaznamenal. Nakonec se nám samec přeci jen ukázal, ale do sítě se mu moc nechtělo. Po několikaminutovém čekání se z čista jasna v síti objevila samice. Její přelet vyprovokoval k akci i samce, který seděl doposud opodál a tak šťastnou náhodou skončili v síti oba dva. O dva dny později jsme se vydali na druhé vytipované místo, které bylo asi o 1 km dál. Situace se kupodivu opakovala jako přes kopírák. Samec se po nějaké době objevil, ale přeletoval po vyšších stromech kolem sítě a dolů se mu moc nechtělo. V jednu chvíli jsme zpozorovali, že do sítě najednou vletěl jeden kulíšek. To opět dohnalo k akci sedícího samce, který se rychlým přímým letem vydal stejným směrem a skončil také v síti. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že prvním chyceným ptákem je nová samice kulíška a oním druhým je náš starý známý samec, kterému jsme nasadili kroužek předevčírem. Jak je vidět, samci se v tento čas námluv pohybují na delší vzdálenosti a vyhledávají přítomnost samic, které se objeví v jejich okolí.
Zdá se, že kulíškům se v lesích kolem Dobříše i navzdory všudypřítomným a velice hojným puštíkům obecným docela daří. Doufejme, že tomu bude i do budoucna, vzhledem k tomu jak postupuje kůrovcová kalamita. Naši pozornost a ochranu si tato naše nejmenší sovička rozhodně zaslouží.

Závěrem bychom chtěli moc poděkovat vedoucím polesí Svatá Anna a polesí Dobříš – panu Vajsovi a panu Kocourovi a rodině Colloredo-Mannsfeld za vstřícnost a umožnění naší činnosti. Náš dík patří také správci polesí Bělohrad a správci Arcibiskubských lesů na Kozích horách.

Martin Strnad

Videa kulíšků nejmenších natočená při toulkách brdskými hvozdy a při kroužkování (Antonín Janča).

 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) – popis

 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) – hlas

 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) – ptáci zblízka