Skip to content

ČÁPI JIŽ PŘILETĚLI A OBSAZUJÍ SVÁ HNÍZDA

Mladý čáp černý vyfotografovaný u Svatého pole dne 1. 9. 2018 měl na pravé noze odečítací kroužek a na levé noze GPS vysílačku. Na základě čísla kroužku jsme se dozvěděli, že byl kroužkován jako mládě na hnízdě 15. 6. 2018 v Ellinghausenu v německém Hesensku ve vzdálenosti 357 km. (foto Vítězslav Palan)
Dospělý čáp bílý při sběru potravy. (foto Vítězslav Palan)

Jarní tah většiny ptáků z teplých krajin, už je v plném proudu. Některé druhy už přiletěly a začínají obsazovat svá hnízda. Jedněmi z brzkých navrátilců jsou i čápi, kteří přilétají od půlky března. I staré známé pořekadlo praví: „na svatého Řehoře (12. 3.) letí čáp přes moře“. U nás hnízdí dva druhy čápů. Veřejnosti je notoricky známý čáp bílý, který dříve hnízdil na stromových hnízdech (dnes jsou k vidění jen výjimečně např. na Soutoku na jižní Moravě), v současné době však velmi často hnízdí blízko lidských obydlí na komínech nebo umělých stožárech s připravenými podložkami se základem hnízda ze silných klacků. Většina čápů bílých odlétá do daleké jihovýchodní Afriky tzv.

Mláďata čápů černých na hnízdě. (foto Vítězslav Palan)

východní cestou přes nejužší místo mezi Evropou a Asií – úžinu Bospor do Turecka a dále přes Blízký východ do Afriky. Čápi jakožto plachtaři, využívají teplých termických stoupavých proudů, které vznikají nad pevninou (nad kopci). Díky nim vystoupají do velké výšky a pak plachtěním bez větší námahy překonávají delší vzdálenosti. Čápi, kteří hnízdí v západní části naší republiky, se nově naučili létat zimovat pouze do Španělska. Odtud to je k nám blíž, proto také přilétají dříve, než čápi z východu. Čápi bílí se živí především obojživelníky, plazy a drobnými obratlovci (např. při orbě chytají na poli hraboše) nebo hmyzem. Mívají 3-4 mláďata. Jejich přílet a hnízdění můžete zaznamenávat a sledovat na stánkách projektu Birdlife International a ČSO „Jaro ožívá“: https://www.birdlife.cz/capi/. V ČR bylo zaznamenáno celkem 1493 hnízd, přičemž vloni bylo obsazeno 571 z nich a bylo vyvedeno rekordních 1567 mláďat. V okolí Dobříše je v současnosti známé pouze jediné hnízdo na komíně ve Staré Huti. Hnízdní podložka byla nainstalována členem našeho spolku Pepíkem Veselým a jeho synem Luborem Křížkem i na komíně v obci Višňová, čápi zde ale prozatím nezahnízdili. 

 

Čápi bílí (Ciconia ciconia) na komíně ve Staré Huti (foto Vítězslav Palan)
Čápi bílí na hnízdě. (foto Martin Strnad)

Za zmínku stojí příběh sourozenců čápa bílého, kteří se narodili v roce 2018 na hnízdě v Kosově hoře. Tento rok tam Pepík 18. 6. kroužkoval tři čápata. Dvě z nich zdárně odletěly i se svými rodiči, ale poslednímu z nich se z nějakého důvodu stále nedařilo postavit na vlastní nohy a s odletem otálelo. Toto mládě bylo dokonce několikrát nalezeno spadlé pod hnízdem, proto bylo dočasně vzato do péče a dokrmeno. Nakonec se v září přece jenom osmělilo a odletělo na svoji pouť do světa. Již 4. 10. přišla nečekaná zpráva, že byl odečten jeho černý kroužek s bílými znaky v hornorakouském městě Haidershofen/Steyr vzdáleném 173 km. 

Čáp bílý s odečítacím kroužkem na pravé noze byl vyfocen Antonínem Jančou 26. 7. 2021 u rybníka Musík. Díky číslu kroužku jsme se dozvěděli, že byl kroužkován jako mládě na hnízdě dne 26. 6. 2018 v obci Štěkeň na Strakonicku.
Po třech letech přišlo zpětné hlášení čápa černého narozeného u Votic. Kroužek tohoto čápa byl odečten v Národním parku Niokolo Koba v Senegalu, což je 4 799 km daleko od místa kroužkování.

Posléze byl tento čáp zaznamenán ještě 9. 10. v Lahrndorfu 185 km a 6. 11. v Dürnbachu 186 km daleko. Následně o tomto ptákovi nemáme žádné zprávy, až opět za dva roky se znovu objevil 6. 4. a 2. 5. 2020 zase v rakouském Lahrnbachu. Zimu roku 2020 však strávil v Itálii, protože další odečet kroužku přišel dne 14. 12. z města Cavriano v severní Itálii mezi městy Parma a Reggio

Nell´Emilia, což je 626 km od místa narození. Následující jaro se tento bílý čáp vydal zpět do ČR, když se ho podařilo zastihnout 8. 4. 2021 ve městě Soběslav, jak seděl na pouliční lampě. Dne 18. 6. 2021 byl vyfocen v obci Želeč, což je jen 7 kilometrů SZ od Soběslavi. Poslední zpráva o tomto málo plachém čápovi, který se často pohybuje v zástavbě obcí poblíž lidí přišla 20. 7. 2021 z jihočeského města Tábor. Co vedlo k jeho netypickému chování, můžeme pouze spekulovat. Přejme mu ať se mu na jeho pouti světem i nadále drží štěstí a nepřijde k úhoně!

 

 

Naopak bratránek čáp černý už lidem tolik známý být nemusí. Létá a pohybuje se spíše skrytě a hnízdí v hlubších lesích mimo města a vesnice. K hnízdění vyhledává mohutné stromy jako buky, duby nebo modříny. Živí se převážně rybami, které loví v potocích, tůňkách i okrajích rybníků. Do střední Afriky migrují čápi černí jak již zmíněnu východní cestou, tak i západní cestou do Španělska a dále přes Gibraltar do západní Afriky.

 

Mládě čápa černého označené barevným odečítacím kroužkem na hnízdě Pepíkem Veselým v roce 2009 u Votic bylo 16. 1. 2012 dalekohledem kontrolováno v Národním parku Niokolo Koba v Senegalu, 4 799 km daleko od místa narození. 

Čápům je věnována mezi ornitology a kroužkovateli větší pozornost, existuje i pracovní skupina České společnosti ornitologické, která se monitoringem a kroužkováním čápů zabývá. Naši čápi černí dostávají kromě klasického hliníkového kroužku i bílý odečítací kroužek s černým číslem. V okolí Dobříše hnízdí několik párů těchto čápů – nejvíce 2 – 4 páry na Hřebenech, jeden pár na Kozích horách a dále pak 2 páry v polesí Višňová.

Netypicky umístěné hnízdo čápů černých na mysliveckém posedu u obce Višňová. (foto Luboš Mráz)
Tři mláďata s jedním s rodičů na hnízdě umístěném na mysliveckém posedu u obce Višňová. (foto Luboš Mráz)

Na tomto místě bychom Vám chtěli ještě popsat příběh jednoho z čápat čápa černého, které bylo jako jedno ze tří sourozenců kroužkováno na hnízdě Pepíkem dne 15. 6. 2015 právě u zmíněné Višňové.

Jeho rodiče si jako místo pro stavbu hnízda vybrali starý nepoužívaný posed, což je velmi neobvyklé umístění. Dne 2. 7. 2018 se panu Vladimírovi Velebilovi podařilo vyfotit a odečíst čápa černého pod rybníkem Strž, který měl na noze kroužek s číslem 6512. Díky této fotce kroužku jsme se mohli dozvědět, že se po třech letech vrátilo do oblasti místa narození jedno z mláďat z hnízda na posedu u Višňové. Aby všem fotkám

Čáp černý s odečítacím kroužkem 6512 byl vyfocen u Svatého Pole po šesti letech od narození v hnízdě umístěném na posedu u Višňové. (foto Antonín Janča)

čápů nebyl konec, tak se ještě v loňském roce 5. 4. 2021 se podařilo Julii Jančové spatřit čápa černého s tím samým kroužkem v okolí Dolního Svatého Pole. Táta Tonda z Přírodovědného spolku Dobříš, který byl s ní na procházce  ho pohotově zvěčnil. Jak je vidět nejen „staří holubi se vracejí“, ale i „našemu“ starému známému čápovi černému se náš kraj natolik zalíbil, že se do něj stále navrací. Pokud během Vašim toulek přírodou natrefíte na nějakého čápa s kroužkem, pokuste se ho prosím vyfotit a určitě nám dejte vědět. Předem moc děkujeme!

 

 

 

 

Martin Strnad

Přírodovědný spolek Dobříš

martin@spolekdobris.cz