Skip to content

Dytík úhorní II (VIDEO)

Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) na Sedlčansku 2021 (foto Antonín Janča)

Po zcela nečekané návštěvě dytíka úhorního na Sedlčansku v loňském roce, se v tom letošním “dostalo” i na Dobříšsko. Členům PSD – Víťovi, Tonymu a Martinovi se dne 19. 5. 2022 podařilo zdokumentovat tohoto vzácného a neobvyklého bahňáka, který je v ČR veden jako zvláště chráněný a kriticky ohrožený druh, na poli u Rosovic. Bylo to při provádění monitoringu hnízdišť čejky chocholaté.

Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) na Sedlčansku 2021 (foto Antonín Janča)

Dytík se pohyboval po zasetém kukuřičném poli, kde se krmil a odpočíval. Bylo jen velkou shodou náhod, kdy došlo k objevení tohoto nesmírně zajímavého a vzácného bahňáka, neboť lokalita je velice rozlehlá a dytík je na pozadí pole téměř neviditelný. Ptáka jsme pozorovali na vzdálenost cca 300 m po dobu 2 hodin. Zaregistrovali jsme ho tak, že běžel rychlým úprkem po poli. Zajímavá byla reakce přítomných hnízdících čejek, kdy na něj několikrát útočil a nalétával jeden jedinec. Dytík vždycky popoběhl z dosahu čejky a pokračoval ve sbírání potravy. Asi po půl hodině pozorování začal odpočívat, což spočívalo v tom, že zasedl na jednom místě do brázdy, kde nebyl vůbec vidět (jen občas se mihl žlutý zobák prozrazující jeho přítomnost). Bez předchozí znalosti místa přesného zasednutí, by náhodný pozorovatel nemohl přítomnost ptáka zjistit.

Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) na Sedlčansku 2021 (foto Antonín Janča)

Po tomto odpočinku trvajícím asi půl hodiny, se přemístil na vedlejší lokalitu, kde docházelo k vláčení po orbě sklizeného ozimu. Zde byl plašen traktorem a přelétával po poli, takže bylo možno pozorovat jeho zajímavý a překvapivě lehký let.

I přes intenzivní pátrání Víťi, nebyl bohužel druhý den na lokalitách zjištěn. Vzhledem k velikosti polí a maskovacích schopnostech dytíka není ani divu. Možná již pokračoval v další cestě na své hnízdiště. Pro nás bylo jeho pozorování nesmírný zážitek. Z dostupných zdrojů, šlo historicky o úplně první pozorování tohoto druhu na Dobříšsku.

Doufáme a věříme, že se s ním i v budoucnosti alespoň  na chvíli znovu setkáme a bude možnost napsat pokračování v dalším článku „Dytík úhorní III“ 🙂

Dytík úhorní (video Martin Strnad)

Dytík úhorní (video Antonín Janča)

Dytík úhorní (video Antonín Janča)

Vítězslav Palan