Skip to content

SLAVNOSTI PASTVIN HLINNÁ 2023

A SOVÍ NOC TROCHU JINAK

Přírodovědný spolek Dobříš opět za hranicemi Dobříšska

Pěnice černohlavá (foto Antonín Janča)
Lelek lesní (foto Antonín Janča)

Přírodovědný spolek Dobříš se stejně jako již několik předchozích let i letos účastnil akce pro širokou veřejnost „Slavnosti Pastvin“ u obce Hlinná poblíž Litoměřic. Letošní, již šestý ročník, konaný v sobotu, 9. 9. 2023, byl pořádaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správou CHKO České středohoří a obcí Hlinná. Pomocí zážitkově-naučného okruhu, který vedl přírodou vrchu Hradiště po starých zemědělských cestách, měli návštěvníci možnost se na celkem 10-ti stanovištích seznámit se zajímavostmi jak z oblasti přírody, tak i s ukázkami dnes již mnohdy zapomenutých řemesel. Celý den pak bylo možné zakončit na jarmarku na návsi obce Hlinná. Na jednotlivých stanovištích měli účastníci možnost plnit různé zajímavé úkoly a především děti si pak za správná řešení odnesly krásné odměny.

Náš Spolek, věrný svému poslání, zajistil stánek zaměřený na oblast věnovaný místnímu ptactvu. Někteří z nás vyrazili na místo již v pátek odpoledne, většina pak odjížděla z Dobříše v sobotu ráno kolem 6:00 hod., abychom byli na místě včas a mohli připravit vše potřebné – stánek, doprovodné materiály a především natažení celkem 4 ornitologických sítí za účelem odchytu a kroužkování zástupců místní avifauny. 

Králíček ohnivý (foto Antonín Janča)

První návštěvníci se začali objevovat krátce po 10:00 hod. a až do 16:00 hod. měla osádka našeho stánku stále co dělat – byly připravené ukázky vycpaných ptáků, kvíz jejich poznávání, ale pochopitelně nejvíce všechny zaujalo představení odchycených živých ptáků včetně vysvětlení způsobu a významu kroužkování, zajímavosti z jejich života atd. I když v porovnání s minulými ročníky byl počet odchycených ptáků poměrně nízký, dotazů bylo stále dost a tak především Martin S. a Petr M. měli stále co vysvětlovat. Nižší počet ptáků v odchytových sítích si vysvětlujeme především pro toto období neobvykle teplým počasím. Celkem bylo odchyceno 10 druhů a 38 exemplářů. Co jsme nedosáhli kvantitou,  nahradila, alespoň v našich očích kvalita. Martinovi se nad ránem podařil odchyt na pozorování velmi vzácného lelka lesního (Caprimulgus europaeus)! Toho jsme ale mohli hrdě ukázat pouze překvapeným prvním návštěvníkům, protože jsme ho poměrně brzy vypustili zpět do přírody s ohledem na čas, který strávil mimo své přirozené prostředí. Nejpočetněji kroužkovaným druhem byla pěnice černohlavá, následovaná sýkorou modřinkoukosem černým Z dalších zajímavějších druhů mohli návštěvníci obdivovat např. samc králíčka ohnivého. Kromě zástupců ptačí říše se nám podařilo představit příchozím i několik exemplářů kudlanky nábožné (Mantis religiosa), jediného kriticky ohroženého zástupce kudlanek  v ČR, které jsou jinak rozšířeny především v tropech a subtropech. Sice jsme se tak trochu odklonili od náplně našeho stanoviště s nápisem „Ptáci“, ale tato zajímavost za to určitě stála.

Kalous ušatý (foto Vítězslav Palan)
Sova pálená (foto Vítězslav Palan)

Celý den bylo krásné počasí a tak sice unaveni, ale spokojeni se zájmem většiny návštěvníků, jsme okolo 16:30 h. složili stánek, vrátili všechny zapůjčené materiály a vyrazili zpět na Dobříš. Cestou domů jsme se ještě zastavili na společné večeři, kde jsme zhodnotili uplynulý den a spřádali plány na další období.

Pro některé z nás to byl z pohledu ornitologických zážitků samotný závěr zajímavého dne. Zbytek Spolku měl ale ještě jiné plány – začalo se pomalu stmívat a my byli nedaleko lokace známé výskytem sov a tak jsme nelenili a natáhli dvě ornitologické sítě ještě jednou. A opravdu to stálo za to – 11 sov pálených (Tyto alba) a 4 kalousi ušatí (Asio otus) za jeden večer je počet, který pro většinu z nás byl a dlouho ještě bude nezapomenutelným zážitkem. Zajímavý je i fakt, že pouze jedna odchycená sova pálená byla již okroužkovaná a tak měl Martin celý večer co dělat, aby si splnil všechny povinnosti kroužkovatele. Je vidět, že v případě, že mají sovy dostatek potravy v podobě hrabošů polních a mají si i kde tzv. odsednout a odpočinout mezi jednotlivými lovy, tak je v těchto místech jejich výskyt nad očekávání velký. 

Sova pálená a kalous ušatý (foto Vítězslav Palan)

Kolem půlnoci jsme plni zážitků vyrazili směr Dobříš vděčni za možnost blíže poznat tyto zajímavé a těžko pozorovatelné zástupce ptačí říše.

Karel Čulík

 

VIDEO ZE SLAVNOSTÍ PASTVIN 2023