Skip to content

SPOLEČNÉ VYVĚŠOVÁNÍ PTAČÍCH BUDEK V DOBŘÍŠI (VIDEO)

Společné vyvěšování ptačích budek (foto Antonín Janča)
Společné vyvěšování ptačích budek (foto Antonín Janča)

V rámci činnosti Přírodovědného spolku Dobříš jsme si pro letošní rok připravili akci společného vyvěšování ptačích budek, která byla podpořena formou dotace z rozpočtu města Dobříš. Cílem bylo nejen navýšit počet budek pro některé druhy ptáků, ale seznámit účastníky také s tím, na co je nutné dát při výrobě ptačí budky pozor. Jaká jsou základní pravidla, aby budka sloužila svému účelu a v neposlední řadě upozornit na snižující se počet přirozených hnízdních možností pro naše ptačí sousedy.

Akce samotná byla, jako již tradičně, předem oznámena v Dobříšských listech, na internetových stránkách Spolku a na sociálních sítích. Spolu se zájemci z řad veřejnosti se většina členů Spolku setkala v sobotu. 18. 3. 2023 v 9:00 hod. v prostorách parčíku před hřbitovem na Dobříši. Pro množství vzrostlých stromů, relativně klidné místo a blízkost keřů a dalších stromů, je tato lokalita určitě vhodná pro vyvěšení budek.

Společné vyvěšování ptačích budek (foto Antonín Janča)
Společné vyvěšování ptačích budek (foto Antonín Janča)

Účastníky, stejně jako při podobných akcích, přivítal předseda Spolku Martin Strnad a následně se již slova ujal Víťa Palan. Ten je v našem Spolku hlavním výrobcem a patronem hnízdních budek, kterých jsme v lesích v okolí Dobříše umístili již cca 250 kusů. Od osoby nejvíce povolané se tak všichni dozvěděli, že není budka jako budka, jaké jsou rozdíly v budkách pro různé druhy ptáků, co jsou základní podmínky pro úspěšné hnízdění a vyvedení mláďat, jak zajistit ochranu ptáků a jejich mláďat před predátory, jak minimalizovat vliv vlhkosti a tím prodloužit životnost budky a jiné velice zajímavé detaily. Po vyčerpávající přednášce a po odpovědích na dotazy účastníků akce jsme vyvěsili celkem 4 budky. A při této příležitosti i vysvětlili, jakým způsobem by měla být budka na stromě umístěna, na jakou světovou stranu, jak zajistit její pravidelné čištění atd.

Okolo 10:30 hod jsme se všichni rozcházeli s dobrým pocitem, že jsme pomohli některým ptačím druhům při jejich rozmnožování a s mnoha zajímavými poznatky spojenými nejen s výrobou hnízdních budek, ale i s jejich ptačími uživateli. Teď už nezbývá, než se těšit na přílet nových obyvatelů.

Karel Čulík

VIDEO Z AKCE VYVĚŠOVÁNÍ PTAČÍCH BUDEK

VIDEO O NAŠICH BUDKÁCH V LESE

Opuštěná snůška v budce
Vosí hnízdo v budce

Dne 23. 5. 2023 byla provedena kontrola vyvěšených budek. Dvě budky byly prázdné, jedna obsazena vosami, až v poslední byla nalezena snůška sýkory s 5 vejci. Po týdnu byla provedena kontrola této budky. Hnízdo zůstalo ve stejném stavu, tedy 5 zastydlých vajec. Hnízdění bylo neúspěšné. Letošní sezóna sice nevyšla, ale je to první rok, uvidíme v letech následujících.