Skip to content

KAM SE PODĚLA POTÁPKA MALÁ (VIDEO)

Potápka malá s mládětem (foto Vítězslav Palan)
Potápka malá s mládětem (foto Vítězslav Palan)

Potápka malá je nejmenší druh potápky hnízdící na našem území. Vyhledává menší rybníky s břehovým porostem, které mají obsádku mladých (malých) rybek, pulců a vývojových stádií hmyzu, které jim slouží za potravu. Ještě nedávno byla potápka malá zcela běžný druh v okolí Dobříše na téměř všech příhodných rybnících, vyjma většiny těch velkých. To proto, že tam se chová již jen velká tržní ryba, která se dokrmuje, voda je přerybněná a zakalená, což potápivým ptákům znemožňuje lov a v podstatě ani není co lovit. Potápky potřebují čistou, průhlednou vodu s dostatkem potravy, což tyto vody nenabízejí. Tempo úbytku hnízdících párů je alarmující. Nelze zatím s jistotou  tvrdit, jde o trvalý jev a nebo jen o výkyv, ale pravdou  zůstává, že z běžného počtu asi dvaceti hnízdících párů v okolí se za poslední dva roky stala NULA. Mohlo se stát, že jsem nějaký hnízdící pár mohl přehlédnout, také jsem tomu letos nemohl věnovat tolik času, jako v minulosti, ale nemyslím si, že by jsem se výrazně pletl. Mimochodem podobný osud potkal dva zcela běžné druhy potápivých kachen, poláka velkého a poláka chocholačky. U obou druhů jsem letos prokázal jen jedno vyhnízdění, kdy polák velký vyvedl jen jednoho potomka na Přívaží a chocholačka pět na Novém rybníce. Jsou to běžné druhy zatím poměrně hojné v mimohnízdní době, ale vidět vodící ptáky se stává vzácností.

Mládě potápky malé (foto Vítězslav Palan)
Mládě potápky malé (foto Vítězslav Palan)

Běžné hnízdění potápek malých  na rybnících v okolí Dobříše vypadalo v posledních letech následovně: rybník Pařezitý 1-2 páry, rybník Jordánek 1 pár, Komora 1-2 páry, Lhotecký 2 páry, Přívaží 1-2 páry, Nový 1 pár, Sychrovský 2 páry, Vackův 3 páry, Drhovský 2 páry, Tušimný 2 páry. Již v loňském roce se počet párů rapidně snížil na pouhé dva hnízdící páry, a to na Lhoteckém a Vackově rybníku. I když se jedná o nevelkého ptáka, který je poměrně plachý, na jaře, v době toku je velice nápadný (hlučný), tudíž je jeho tok nepřehlédnutelný.

V letošním roce jsem tok zaznamenal pouze na Lhoteckém a Vackově rybníce, ale ani tam k hnízdění nedošlo. Nedokážu s jistotou prohlásit, jaké jsou důvody tohoto stavu, jistě jich bude více, některé jsou však patrné. A opět se na tom v nemalé míře podepisuje lidská činnost. Potápky malé (na rozdíl od potápky roháče), nehnízdí na vodách, kde je tlak sportovních rybářů. Příkladem může být Vackův rybník, kde ještě v prvním roce sportovního rybolovu, asi ze setrvačnosti vyhnízdily dva páry, a letos, i když se zdají podmínky pro hnízdění ideální, nehnízdil už žádný pár. Jako jeden z dalších důvodů vidím v likvidaci rákosí a hlavně pobřežního krytu z převislých větví, který s oblibou využívají ke stavbě hnízda. Všechna mnou nalezené hnízda byla umístěna na větvích vrb, která se dotýkaly hladiny. Tato možnost nově také na některých lokalitách chybí. Jako další problém vidím v pozdním napuštění rybníků. To nevyhovuje ani potápkám a není dobré ani pro rozmnožování obojživelníků, na kterém jsou vylíhlá mláďata potápek mnohdy závislá (mláďata jsou často krmena pulci). 

Mládě potápky malé (foto Vítězslav Palan)

Pravdou zůstává, že na některých rybnících nejsou z mého pohledu podmínky zcela nepříznivé a přesto zde potápky nehnízdí. Bohužel se jich nelze zeptat proč. Dovoluji si zmínit moji hypotézu, proč některé lokality potápky opustily. Je zajímavé, že k tomu došlo tam, kde jsou sice podmínky příhodné, ale celoročně se tam zdržují a hnízdí labutě a nově i husy velké. Na několika rybnících, které byly baštou potápek, se po rozšíření zmíněných druhů zcela vytratily.

Jisté je, že Dobříšsko ztrácí další, v minulosti běžný druh ptáků, Z dvaceti doložených hnízdění ještě před třemi lety se v současnosti stala hrozivá nula. Budoucnost napoví, zda nešlo jen o výkyv.

Vítězslav Palan

VIDEO POTÁPKY MALÉ PŘI KRMENÍ MLÁĎAT