Skip to content

NEOBVYKLÝ NÁLEZ VSTAVAČE NACHOVÉHO V TÝNČANSKÉM KRASE

vstavač nachový foto: Vítězslav Palan

Náš člen spolku Pepík se jednoho květnového dne vydal na kroužkování svých oblíbenců – výrů do
Týnčanského krasu. Se štěstím, které se mu lepí na paty, zastavil auto u silnice, vylezl z něho a našel
orchidej, která nebyla ve Středním Povltaví od 70. let minulého století známa! Jedná se o vstavač nachový (Orchis purpurea), což je až 70 cm vysoká orchidej s lesklými zelenými listy a hustým hroznem růžovobílých květů. U nás se se vstavačem nachovým můžete setkat na jižní Moravě a v teplých oblastech středních a východních Čech. Jako většina našich orchidejí je chráněn zákonem (kategorie: silně ohrožený). Roste ve světlých listnatých lesích či na lesních okrajích a světlinách. Má raději sušší a vápenaté podloží. Nejblíže od nás se vyskytuje v Českém krase.