Skip to content

FESTIVAL PTACTVA V KYTÍNĚ 2021 (VIDEO)

Kytín – Festival ptactva 2021 (foto Martin Strnad)

V neděli 3. 10. 2021 se konal první ročník Festivalu ptactva v Kytíně. Tuto celoevropskou akci pro veřejnost, zaměřenou na pozorování ptactva dlouhodobě koordinuje ČSO (Česká společnost ornitologická) ve spolupráci s Birdlife International. Letos se do ní zapojil i náš přírodovědný spolek. Jako vhodnou lokalitu na Dobříšsku jsme si vybrali Kytínskou louku s křovinami, kam dlouhodobě vyrážíme ptáky sledovat. Zajímavé druhy se zde vyskytují jak v hnízdní době, během tahu, tak i v zimě. Křoviny jim poskytují dostatek potravy a úkrytu, takže je můžeme pozorovat ve větších početnostech než v okolní intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. Hlavní náplní akce byla ukázka kroužkování ptáků, povídání o ptačích druzích, jejich migraci a ochraně.

 

Kos černý (foto Julie Jančová)
Králíček ohnivý (foto Julie Jančová)

Do přípravy se zapojilo 7 členů spolku a jedna dobrovolnice. Sítě na odchyty jsme natahovali už od 5 hodin od rána. Návštěvníci nás přitom příjemně překvapili, protože většina lidí dorazila již na začátek akce ohlášený na sedmou hodinu, což je pro ukazování odchycených ptáků ideální. Nejvíce ptáků se totiž podaří odchytit především v brzkých ranních hodinách. Při první vlně za rozbřesku se chytali zejm. červenky obecné, kosové černí a střízlíci obecní, při druhé vlně pak pěvušky modré. Relativně početní byli i budníčci menší, pěnice černohlavé a sýkory koňadry. V průběhu celého dopoledne (od 6 do 11 hod.) se nám podařilo odchytit celkem 15 druhů ptáků a 93 jedinců (z toho 5 zpětných odchytů, kdy ptáci už měli kroužek z minulosti, viz Tab.1).

Budníček menší (foto Julie Jančová)

Díky hlasovým nahrávkám jsme z okolních lesů přilákali např. králíčky ohnivé, králíčka obecného a strakapouda velkého. Veliký úspěch sklidil nádherně červený samec hýla obecného, který vypadá jako malý červený papoušek. Kromě odchycených ptáků jsme v okolí pozorovali další ptačí druhy jako je káně lesní, poštolka obecná, krahujec obecný, linduška lesní, stehlík obecný, pěnkava obecná, puštík obecný, datel černý, sojka obecná, krkavec velký a žluna zelená.

Účastníci, kterých bylo celkem 61 (39 dospělých a 22 dětí), si kromě nových informací o našich opeřencích odnesli i zajímavé naučné materiály poskytnuté pro tento účel ČSO.

Počasí se vydařilo, ptáci se chytali, my jsme si to užili a věříme, že i návštěvníkům se tato akce líbila. Snad tedy brzy na viděnou při některé z dalších ptačích akcí.

Kytín – Festival ptactva 2021 (video Antonín Janča)

Tab. 1. Přehled odchycený ptáků včetně jejich početnosti.

Druh Početnost (ex.)
Červenka obecná 21
Pěvuška modrá 18
Sýkora koňadra 14
Kos černý 11
Budníček menší 9
Pěnice černohlavá 5
Střízlík obecný 3
Sýkora modřinka 3
Králíček ohnivý 2
Sýkora uhelníček 2
Hýl obecný 1
Sýkora babka 1
Králíček obecný 1
Strnad obecný 1
Strakapoud velký 1
15 druhů 93 ex.

Zuzana a Martin Strnadovi