Skip to content

SLAVNOSTI PASTVIN HLINNÁ 2022 (FOTO A VIDEO)

PŘÍRODOVĚDNÝ SPOLEK DOBŘÍŠ ZA HRANICEMI DOBŘÍŠSKA

 

Ornitologický stánek Přírodovědného spolku Dobříš na slavnostech pastvin 2022 (foto Martin Strnad)

Přírodovědný spolek Dobříš se stejně jako již několik předchozích let i letos účastnil akce pro širokou veřejnost „Slavnosti Pastvin“ u obce Hlinná poblíž Litoměřic. Letošní, již pátý ročník, konaný v sobotu, 3. 9. 2022, byl pořádaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správou CHKO České středohoří a obcí Hlinná. Pomocí zážitkově-naučného okruhu, který vedl přírodou vrchu Hradiště po starých zemědělských cestách, měli návštěvníci možnost se na celkem 10 stanovištích seznámit se zajímavostmi jak z oblasti přírody, tak i s ukázkami dnes již mnohdy zapomenutých řemesel a celý den zakončit na jarmarku na návsi obce Hlinná. Na jednotlivých stanovištích měli účastníci možnost plnit různé zajímavé úkoly a především děti si pak za správná řešení odnesly krásné odměny.

Náš spolek, věrný svému poslání, zajistil stánek zaměřený na oblast věnovaný místnímu ptactvu. Někteří z nás vyrazili na místo již v pátek odpoledne, většina pak odjížděla z Dobříše v sobotu ráno kolem 6:00 hod., abychom byli na místě včas a mohli připravit vše potřebné – stánek, doprovodné materiály a především natažení 6-ti ornitologických sítí za účelem odchytu a kroužkování zástupců místní avifauny. 

Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) na louce v Hlinné (foto Martin Strnad)

První návštěvníci se začali objevovat okolo 10:00 hod. a až do 16:00 hod. měla osádka našeho stánku stále co dělat – byly připravené ukázky vycpaných ptáků, kvíz jejich poznávání, ale pochopitelně nejvíce všechny zaujalo představení odchycených živých ptáků včetně vysvětlení způsobu a významu kroužkování, zajímavosti z jejich života atd. Dotazů bylo stále dost a tak především Martin S. měl stále co vysvětlovat. Celkem bylo odchyceno 14 druhů a 50 exemplářů a věříme, že zvláště pro nejmladší účastníky bylo blízké setkání s ptáky, které jinak vídají jen na krmítku nebo na dálku v přírodě, jedinečným zážitkem. Nejpočetněji kroužkovaným druhem byla pěnice černohlavá, následovaná sýkorou modřinkou a budníčkem menším. Z dalších zajímavějších druhů mohli návštěvníci obdivovat např. králíčka ohnivého, šoupálka dlouhoprstého, sýkoru uhelníčka nebo ťuhýka obecného. Kromě zástupců ptačí říše se nám podařilo představit příchozím i kudlanku nábožnou, jediného kriticky ohroženého zástupce kudlanek  v ČR, které jsou jinak rozšířeny především v tropech a subtropech. Sice jsme se tak trochu odklonili od náplně našeho stanoviště s nápisem „Ptáci“, ale tato zajímavost za to určitě stála.

Celý den bylo krásné počasí a tak sice unaveni, ale spokojeni jak s vysokou účastí, tak i se zájmem většiny návštěvníků, jsme okolo 16:30 složili stánek, vrátili všechny zapůjčené materiály a vyrazili zpět na Dobříš. Pokud se nám podařilo alespoň u několika zájemců vzbudit zájem o naše ptačí sousedy a o přírodu jako takovou, pak podobné akce určitě mají smysl a jsme rádi, že můžeme být jejich součástí.

Karel Čulík

FOTKY PTÁKŮ KROUŽKOVANÝCH NA SLAVNOSTECH PASTVIN 2022 (foto Martin Strnad)

VIDEO ZE SLAVNOSTÍ PASTVIN 2022