Skip to content

Narodil jsem se v malé vesnici Středního Povltaví. Od mládí jsem se zajímal o přírodu a později také o myslivost. Pracovat jsem začal v lese, později jako lesník. Tak jsem se postupně dostal k ornitologii. Od r. 1979 jsem členem ČSO a od r. 1984 jsem se stal členem kroužkovací stanice Národního muzea. V současnosti pracuji na managementu chráněných území a přírodních rezervací. Mojí specializací při ochraně a kroužkování ptáků jsou dravci, sovy, orli a čápové. Hlavně potom orel mořský, výr velký, moták pochop a lužní, čáp bílý a černý a v neposlední řadě sova pálená, kde jsem patronem projektu vypouštění sov do přírody.

e-mail: pygargus.vesely@seznam.cz