Skip to content

Zkoumáním přírody a objevováním zejména ptačí rozmanitosti a chování jsem postižený od narození – jak jinak s mým příjmením 😉. Nejraději mám ťuhýky, kterým se pokouším i nadále věnovat od dob studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jsem členem České společnosti ornitologické a Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea. Kromě ťuhýků kroužkuji např. vlaštovky na nocovištích a motáky pochopy v rákosí rybníků. Provádím monitoring a inventarizaci ptáků nejen v chráněných územích. Ochrana přírody je i mou prací a ve volných chvílích zároveň koněm 🙂.

Cíle spolku vidím zejména v osvětě veřejnosti v ochraně přírody, života ptáků a dalších živočichů, v systematičtějším mapováním vybraných druhů v okolí Dobříše a v neposlední řadě dlouhodobém monitoringu zájmových lokalit a aktivní péči o ně.

e-mail: martin@spolekdobris.cz