Skip to content

V loňském roce jsme pokračovali v projektu “Návrat sovy pálené do přírody”. Na jaře proběhl pokus o vypuštění páru, který byl geneticky prověřený a trávil společně celou zimu až do začátku toku. Sovy byly pravidelně krmeny živou potravou a minimálně rušeny lidskou přítomností. V přilehlých půdních prostorách byly nainstalovány dvě budky pro případné zahnízdění. Po jejich vypuštění byly ještě po určitou dobu doplňovány živé myši do krmeliště. Bohužel si sovy našly nějaké jiné, nám neznámé, teritorium. Důvodem zřejmě bylo velice studené a deštivé jaro. Navíc, počátkem tohoto roku došlo k totálnímu zhroucení populace hraboše polního, což mělo za následek, že dravci a sovy loni buď hnízdili omezeně (malé snůšky), nebo nezahnízdili vůbec. U sov pálených to byl nejhorší hnízdní rok od počátků projektů na pomoc sovám páleným. Populace pálenek dostala další velkou ránu a je jen otázkou, zda a z jakých zdrojů je reálné, že se tato rána zacelí. Již proto je nutné v naší práci pokračovat. V této souvislosti si připomeňme vyhrocené debaty v době předloňské gradace populace hraboše polního, zda použít k redukci hrabošů jedy (rodenticidy). Příroda opět dokázala známou pravdu, že se populace hrabošů zreguluje sama, bez nutnosti jakýchkoliv lidských zásahů.

V létě a na podzim bylo přivezeno p. Kolomazníkem ze záchranné stanice Penthea dvakrát vždy po šesti mladých sovách, které byly „trénovány“ na půdě usedlosti v lovu živé potravy po dobu téměř šesti týdnů (nebylo vůbec snadné zajistit takové množství živé potravy) a poté zdárně vypuštěny. Celkem tedy bylo za loňský rok vypuštěno 14 sov (1 pár a 12 mláďat).

Závěrem, jako vždy, nezbývá než jim popřát dlouhý život v přírodě a mnoho úspěšně vyvedených mláďat.

Poděkování patří záchranné stanici Penthea, majiteli hospodářské usedlosti p. Chudárkovi, kde si sovy trénují svojí loveckou techniku, záchranné stanici Hrachov a Vlašim, Pepíkovi Veselému za péči, kterou sovám pravidelně věnuje, všem sponzorům za příspěvky na nákup živých myší a v neposlední řadě všem, kteří se podíleli na získávání živých hrabošů.

Vítězslav Palan

Návrat sovy pálené zpět do naší přírody                                  Jak se chytají hraboši polní