Skip to content
Sova pálená (foto: Vítězslav Palan)
Sova pálená (foto: Antonín Janča)

V roce 2022 jsme pokračovali již čtvrtým rokem v projektu “Návrat sovy pálené do přírody”.

V létě přivezl p. Kolomazník ze záchranné stanice Penthea na dvakrát celkem 10 mladých sov pálených v odstupu 14 dnů (6+4). To se stalo poněkud problematickým, protože jsme museli jejich výcvik o těchto 14 dní prodloužit, neboť mladé sovy v našich podmínkách není možné od sebe oddělit a zůstávají na jedné půdě. To nám přineslo obrovské problémy s nabízením živé potravy pro takové množství strávníků najednou.

Populace hrabošů se ještě zcela neobnovila, takže bylo velice těžké dostatečné množství potravy na polích nachytat. Bylo i podstatně těžší zajistit kupované myši, neboť jich byl na trhu nedostatek, byly dražší a vzhledem k velikým vedrům bylo i poměrně složité je udržet při převozech živé. Nakonec jsme situaci s vypětím všech sil zvládli, i díky pomoci záchranné stanice Hrachov, která nám vypomohla s dočasným překlenutím nedostatku potravy, za což děkujeme. Celkem tedy bylo za loňský rok vypuštěno 10 sov ve skvělé kondici.

Závěrem nezbývá jako vždy, než jim popřát dlouhý život v přírodě a mnoho úspěšně vyvedených mláďat.

Poděkování patří záchranné stanici Penthea, majiteli hospodářské usedlosti p. Chudárkovi, kde si sovy trénují svojí loveckou techniku, záchranné stanici Hrachov a Vlašim, Pepíkovi Veselému za péči, kterou sovám pravidelně věnuje, všem sponzorům za příspěvky na nákup živých myší a v neposlední řadě všem, kteří se podíleli na lovu živých hrabošů.

Vítězslav Palan

NÁVRAT SOVY PÁLENÉ ZPĚT DO PŘÍRODY

CHYTÁNÍ HRABOŠŮ PRO SOVY PÁLENÉ