Skip to content

V roce 2020 jsme začali s mapováním výskytu a kroužkováním kulíška nejmenšího na Dobříšsku. Kulíšek je naše nejmenší sova, která je vázaná na lesy vyšších a středních poloh. Hojně se však vyskytuje např. i na nízko položeném Třeboňsku. Hnízdí v dutinách po strakapoudech. V okolí Dobříše má centrum svého rozšíření v CHKO Brdy, kde je početný a jeho výskyt zasahuje až na Hřebeny. Naše otázka zněla, jak je na tom asi kulíšek v širším okolí Dobříše?

Kulíšek nejmenší Foto: Vítězslav Palan

Nejjednodušší způsob jak zjistit přítomnost kulíška v místě se dá zejména tak, že v lese z reproduktoru 1) ve vhodný čas, 2) na správném místě, 3) za vhodného počasí, přehráváme teritoriální houkání samce. Proměnných, které hrají proti nám je daleko více, a nikdy není zaručené, že se samec pokaždé ozve, i když je někde opodál. Záleží i na jeho individualitě (plašan versus mlátička), zkušenostech nebo stáří. Roli zřejmě hraje i přítomnost samice přímo na místě atp.

No jo monitoring to je teprve začátek, řeklo by se úplná brnkačka. Anebo snad ne 🙂? Ale co teprve, když je naším přáním kulíšky nalákat do ornitologické sítě a nasadit jim kroužek s cílem je sledovat po více následujících let. Mohli bychom se dozvědět něco zajímavého z jejich života – třeba jak dlouho přežívají, zda si udržují stále stejná domovská teritoria apod. (to raději nemluvím o vyhledávání dutin – to by zabralo ještě mnohonásobně více času).

V loňském kulatém roce 2020 to byla spíše tzv. nultá sezóna pro nás i kulíšky. Cílem bylo hlavně ověřit si metodiku a osahat terén. Byli jsme v očekávání, jestli vůbec popř. kolik kulíšků zjistíme. Zaměřili jsme se proto na nejbližší lesy v okolí Dobříše.

Své práce jsme realizovali s povolením od správce polesí Svatá Anna a pilotně po jeden měsíc se svolením od správce polesí Dobříš. Obě polesí spadají pod majetek rodiny Colloredo – Mannsfeld, kterým tímto moc děkujeme. Náš dík patří i správci polesí Bělohrad, kde jsme kulíšky také několikrát hledali a správci Arcibiskubských lesů na Kozích horách.

Kulíšek nejmenší Foto: Antonín Janča

Všem výše zmíněným ještě jednou mnohokrát děkujeme za ochotu a vstřícný přístup k našim aktivitám! Bez těchto svolení by nebylo možné práce provádět v takovém rozsahu.

Jistě už se ptáte, jak mapování dopadlo 🙂. Výsledky mapování kulíšků nejmenších v roce 2020:

Kozí hory: zjištěni 3 samci, okroužkován 1 pár

Bělohrad: zjištěni 2 samci, okroužkován 1 samec

Hřebeny (polesí sv. Anna + polesí Dobříš): zjištěno 8 samců, okroužkován 1 pár a 4 samci

Králova stolice – zjištěn 1 samec (hnízdní dutinu našla a informaci nám následně laskavě sdělila paní Gabriela Clareboets, které tímto mnohokrát děkujeme!)

 

Celkem jsme tedy za loňský rok zjistili 14 volajících samců. Odchytit, okroužkovat a na místě znovu vypustit se nám podařilo 2 páry a 5 samců.

martin@spolekdobris.cz