Skip to content
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) (foto Antonín Janča)
Pár kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) (foto Vítězslav Palan)

V roce 2023 se do monitoringu kulíšků stejně jako vloni zapojil Víťa, Martin a Tony. Monitoringu se věnoval nejintenzivněji jako každý rok Víťa, kterému kulíšci velmi přirostli k srdci. Začal již v půlce února 13. 2., kdy se mu již ozvali první dva samci a přiletěla dokonce i jedna samice. Od 13. 2. do 6. 4. jsme celkem podnikli 29 návštěv (monitoring a kroužkování).

Na Hřebenech v polesí Svatá Anna jsme zaznamenali přítomnost 10 samců a 1 samice. V polesí Dobříš jsme zjistili 12 samců a 4 samice. Na Kozích horách jsme zaznamenali 2 samce. V polesí Bělohrad jsme kulíška stejně jako vloni nezaznamenali (z důvodu malého počtu návštěv). Stejně tak se nám nepodařilo potvrdit výskyt kulíšků v okolí Královy stolice. Celkem jsme tedy napočítali 24 samců a 5 samic.

V roce 2023 se nám podařilo odchytit celkem 8 jedinců – 7 samců a 1 samici. Z těchto sedmi odchycených samců už dva z nich své kroužky měli. Oba dva samci byli kroužkováni v roce 2021. Letos byli kontrolováni o 500 m (polesí Dobříš) resp. 700 m (polesí Sv. Anna) dále od místa kroužkování. 

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) (foto Antonín Janča)
Pár kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) (foto Vítězslav Palan)

Zajímavé pozorování jsme zažili v okolí Kytínské hájovny, kde si dva páry kulíšků, ve stejný den i čas obhajovali teritoria cca 600 m od sebe, přičemž samci se intenzivně ozývali a po delší době se ozvali v páru svým vysokým hlasem i obě samice. Na Kozích horách si ceníme potvrzení přítomnosti druhého samce poblíž hájovny Borotice, kterého se nám nově podařilo také okroužkovat. 

Závěrem bychom chtěli tak jako v letech předešlých, moc poděkovat vedoucím polesí Svatá Anna a polesí Dobříš – panu Vajsovi a panu Kocourovi a rodině Colloredo-Mannsfeld za vstřícnost, bez které by naši činnost nebylo možno realizovat v takovém rozsahu jako doposud. Opětovně také mockrát děkujeme správci polesí Bělohrad a správci Arcibiskubských lesů na Kozích horách, za možnost vjezdu do lesa za účelem monitoringu kulíšků.

Dne 9. 12. 2023 Martin Strnad

VIDEO KULÍŠKA NEJMENŠÍHO A JEHO HLAS

KULÍŠEK NEJMENŠÍ – PTÁCI ZBLÍZKA