Skip to content

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2019 (VIDEO)

Pro přátele a milovníky přírody, ale i pro ty ostatní se v Dobříši uskutečnila ve sváteční středu 8. května 2019 akce Vítání ptačího zpěvu. Při tomto setkání s opeřenci měli zúčastnění možnost přivítat nejen navrátivší se druhy z jižních oblastí, ale také stálé ptáky naší krajiny. Další druhy ptáků jenž se nepodařilo odchytit měli možnost pozorovat a poslouchat účastníci při procházce anglickým parkem dobříšského zámku komentované zkušenými ornitology.