Skip to content

KONTROLA, ČIŠTĚNÍ A OPRAVY PTAČÍH BUDEK 2019

Celkem bylo v polesí Svatá Anna zkontrolováno a vyčištěno 103 budek v liniích od Studeného vrchu po Bukovou a v linii od Trnové, pod Vlkovým vrchem po odbočku nad Brzinkou. Dalších 28 budek bylo vyčištěno v linii vedoucí od Brodců k severu a dále JZ kolem vrchu Kazatelna.

V nevyhovujícím stavu bylo 40 budek, proto bylo 25 z nich opraveno a vráceno na původní místo. Zbylých 15 budek bylo pro silně dezolátní stav odstraněno a místo nich bylo vyrobeno 20 budek zcela nových. Bylo připraveno a nabarveno 200 zcela nových štítků pro nové očíslování a zaevidování všech budek v liniích.

Celková odhadovaná obsazenost budek dutinovými druhy pěvců v prvním hnízdění (duben-květen) byla cca 70-80%. Na základě našeho zjištění v budkách nejběžněji hnízdila sýkora koňadra (60%), sýkora modřinka (30%) a brhlík lesní (10%). V jedné budce hnízdila sýkora uhelníček.

červenka obecná

Velmi zajímavé bylo zjištění netypického hnízdění červenky obecné v budce s rozšířeným vletovým otvorem od strakapouda, která byla pověšena ve 4m výšce. Červenka si přednostně staví hnízdo na zemi, toto hnízdění bylo proto velmi ojedinělé.

veverka obecná

Další zajímavostí byl nález mláďat veverky obecné, také v budce s uměle rozšířeným vletovým otvorem od strakapouda.

plšík lískový

Nadšeni jsme byli i nálezem dalších vzácných nocležníků, kdy byli v budce zastiženi dva plšíci lískoví. Celkem bylo v 9 budkách okroužkováno 58 mláďat 4 druhů ptáků: 25 mláďat sýkory koňadry ve 4 budkách, 4 mláďata sýkory modřinky v 1 budce, 8 mláďat sýkory uhelníčka v 1 budce a 21 mláďat brhlíka lesního ve 3 budkách.

netopýr velkouchý

Potvrdilo se, že pokud v budkách nic nehnízdí, mohou být přes den využívány k nocování netopýrů. Ve dvou budkách jsme zastihli po jednom jedinci netopýra velkouchého a netopýra hvízdavého.

Velice děkujeme za umožnění vjezdu do lesa a možnost vykonávat tuto činnost!

Martin Strnad, Vítězslav Palan